fbpx

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Image

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor este o facultate de primă alegere pentru studenții care vor deveni specialiști în economie, într-o societate a cunoașterii și a interconectării globale, bazată pe profesionalism, pe aptitudini și competențe.

Decan,
Conf. univ. dr. Carmen Crețu

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor (FSEAA) a fost autorizată să funcționeze prin Hotărârea Guvernului României nr. 294 din 16 iunie 1997, fiind acreditată prin H.G.nr. 1609/2004.

În cadrul facultății veți găsi un mediu universitar colaborativ și stimulativ, adaptiv și durabil, orientat spre nevoile părților interesate - studenți, cadre universitare, reprezentanții economiei reale, ai actorilor economici, fie că sunt IMM-uri, fie că sunt corporații sau societăți financiar-bancare, prin armonizarea activității didactice, de cercetare, a relațiilor interpersonale și cu mediul extern în vederea asigurării unei individualități distincte și de calitate.

Vocea consumatorului, a beneficiarilor serviciilor educaționale, va fi auzită pentru asigurarea unui cadru de îmbunătățire continuă a calității serviciilor noastre în vederea dezvoltării de aptitudini și competențe ale acestora, în domeniile finanțelor, a administrării afacerilor, a contabilității și a informaticii economice, în cibernetică și statistică.

O facultate trebuie să creeze valoare adăugată prin crearea de cunoaștere. Această cunoaștere trebuie diseminată plecând de la know-how-ul, experiența și expertiza celor care o diseminează, a cadrelor didactice, a colaboratorilor și partenerilor cu experiență concretă, practică. Studenții şi masteranzii sunt implicați direct în acet proces, inclusiv prin participarea la manifestările științifice organizate anual în cadrul Universităţii, dar şi în alte centre universitare. Multe dintre lucrările premiate au fost publicate în reviste de specialitate: „Acta Universitatis Danubius. Œconomica" şi „EuroEconomica" sau în volumele conferinţei.

Proactivi la schimbări

Activitatea noastră ține cont de contextul național și internațional, de nevoia de a fi proactivi la schimbările economice, digitale și tehnologice, dar și de a identifica soluții pentru o societate în permanentă schimbare.

Facultatea trebuie să se schimbe în ritmul societății, o adaptare permanentă la nevoile studenților și ale angajatorilor, la a fi eficienți și performanți în activitatea de cercetare care să fie raportată la colaborarea cu mediul de afaceri. Totul ține de oameni care să genereze schimbarea pentru a asigura excelența operațională, să faciliteze inovarea și să atragă noi dezvoltări și implicări, cu asigurarea unei conformități legale.

Atenția facultății este centrată pe oameni, pe nevoile lor, fie că sunt studenți, parteneri sau mediul economic, fie că sunt cadre universitare, personal de suport, cu toții constituind o comunitate, cu obiectivul major de a crește gradul de implicare al acestei comunități în rezultatele obținute.

Obiective strategice specifice:
1. Dezvoltarea unui parteneriat de încredere cu studenții, procesul educațional fiind definit și centrat pe student
2. Asigurarea unui managementul orientat spre crearea de valoare adăugată, de cunoaștere și transfer de know-how
3. Crearea unui spirit de comunitate universitară și stimularea lucrului în echipă, prin însușirea unui stil de management performant, proactiv, participativ și transparent, parte a unei culturi organizate pe performanță și probitate, combaterea formelor de corupție și de incompatibilități.
4. Țintirea excelenței în cercetarea științifică și în inovare
5. Dezvoltarea de parteneriate durabile naționale și internaționale strategice cu mediul de afaceri, cooperarea inter universitară și interinstituțională la scară regională, națională, europeană și internațională.

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.