fbpx

Facultatea de Drept

CU ÎNCREDERE!
FACULTATEA DE DREPT

Dragi studenți, părinți și colaboratori,

Bine ați venit la Facultatea de Drept a Universității ”Danubius”, o facultate călăuzită de viziunea devenirii sale a unui lider cu recunoaștere internațională în domeniul educației superioare juridice.

Decan interimar,
Lect. univ. dr. Mircea Valentin Cârlan

Ne asumăm misiunea de a pregăti viitoarele generații de juriști într-un mediu de învățare și de formare ancorat realității și dinamicii pieței muncii, deschis provocărilor noilor profesii juridice, un mediu permanent conectat metodelor moderne de educație și noilor tehnologii.

PROFESORUL FACULTĂȚII DE DREPT este atât practicianul, bun cunoscător al tehnicilor specifice profesiilor juridice, cât și teoreticianul, cercetătorul dedicat domeniului Dreptului. Cel mai important, profesorul acestei faculăți este un bun pedagog și dascăl, calități care sunt cuantificate prin anumiți indicatori care probează existența acestora: atractivitatea cursului prin numărul mare de studenți prezenți; motivarea/ inspirarea studenților să se implice în diferite activități științifice care să stimuleze dezbaterea (mese rotunde, simpozioane, conferințe, concursuri de procese simulate etc.).
Profesorul Facultății de Drept este o personalitate complexă, flexibilă și deschisă stilurilor diferite de învățare ale studenților săi, este pregătit cu o varietate de metode de predare în funcție de aceste stiluri și se adaptează profilurilor studenților săi.

În procesul de predare specific Facultății de Drept avem în vedere faptul că STUDENȚII NOȘTRI sunt diferiți și vor lucra în domenii diferite care au ca numitor comun pregătirea juridică. Din această perspectivă, managementul Facultății de Drept propune o abordare multimodală a procesului de predare și a interacțiunii cu studentul. Stilul clasic de transmitere a cunoștințelor nu mai poate asigura nici atractivitatea pentru curs sau seminar și nici însușirea competențelor specifice disciplinelor de studiu.
Rolul studentului în procesul de predare- învățare trebuie să fie activ; studentul este motivat să se implice în activitățile practice specifice fiecărei discipline, în activitățile de cercetare precum și în activitățile extracurriculare.
Studentul nostru, indiferent de forma de învățământ pe care o urmează, face parte din generația digitală, Facultatea de Drept având rolul de a   reforma întreaga economie a actului de predare- învățare; noile tehnologii devin principalele instrumente de lucru la orele de curs și de seminar . Proiecțiile video, cursurile on-line, comunicarea on-line, grupuri de lucru online, aplicațiile virtuale etc. înlocuiesc sau completează majoritatea metodelor clasice de predare - învățare.

Un beneficiu major de care se bucură studenţii acestei Facultăţi este accesul la experienţa practică a profesorilor, majoritatea dascălilor fiind practicieni cu experienţă îndelungată în domeniul juridic: judecători, avocaţi, notari, executori, poliţişti, înalţi funcţionari publici etc. Astfel, studenţii sunt mereu cu un pas înaintea teoriei pe care şi-o însuşesc repede prin puterea celui mai actual studiu de caz întors pe toate părţile, studenţii fiind stimulaţi să joace pe scena proceselor simulate toate rolurile dintr-un proces: parte vătămată, parte responsabilă civilmente, pârât, reclamant, avocat, grefier, judecător etc.

Practică în instanţe, cabinete de avocatură, de notariat, de mediere şi în instituţii publice

Numeroasele parteneriate încheiate de Facultatea de Drept şi cabinetele de avocatură, de notariat, de mediere dar şi cu instituţiile publice, oferă posibilitatea studenţilor de a face stagii de practică în diferite domenii specifice profesiei de jurist, descoperind de timpuriu cariera potrivită.

Dezbateri cu profesionişti

Periodic, studenţii Facultăţii de Drept sunt implicaţi în dezbateri faţă în faţă cu specialişti din domeniul juridic. Cu aceste ocazii, studenţii au posibilitatea de a afla despre noi profesii în domeniul juridic, de perspectivă, născute din dinamica relaţiilor sociale, profesii către care merită să se îndrepte, fiind insuficient acoperite cu specialişti.

Dincolo de spațiul fizic al sălilor de curs și de seminar, studenții trebuie să TRĂIASCĂ VIAȚA DE STUDENT, să simtă că fac parte din comunitatea noastră academică. Este important să îi încurajăm să se implice în toate activitățile extracurriculare pentru că, astfel, găsesc sensul studenției, își sudează relațiile cu ceilalți colegi de la alte facultăți și își dezvoltă aptitudinile organizatorice, capacitatea de a lua decizii, respectul diversității, spiritul competitiv, inițiativa, capacitatea de a rezolva probleme, și munca în echipă. Toate acestea, într-o anumită măsură, desprinsă de contextul disciplinelor de studii, reprezintă competențe transversale care valorează pentru reușita în profesiile juridice.

Totodată, studenții Facultății de Drept trebuie să își dezvolte, pentru viitoarele profesii specifice Dreptului, spiritul critic, analiza, comparația, capacitatea de a se exprima liber, de a argumenta și de a-și asuma propriile opinii cu privire la un anumit aspect pe care îl analizează. Toate aceste aptitudini pot fi dobândite și dezvoltate prin încurajarea studenților să se implice în activitățile de cercetare științifică, iar profesorii trebuie să joace un rol inspirator în acest sens.
Prezența și expertiza ABSOLVENȚILOR NOȘTRI în viața Facultății de Drept sunt aspecte deosebit de importante pe care le are în vedere strategia managerială a acestei facultăți. Absolvenții nosștri sunt oglinda profesionalismului cadrelor didactice ale acestei Facultăți, sunt mesajul credibilității noastre transmis întregii comunități.
Rolul Facultății de Drept nu trebuie să se rezume doar la activitățile de predare și de cercetare. Considerăm deosebit de important să stabilim parteneriate cu MEDIUL DE AFACERIfacilitând, astfel, accesului studenților noștri la experiența de business și la oportunitatea de a a-și dezvolta și de a pune în practică eventualele idei de business care au legătură și cu pregătirea de specialitate în domeniul juridic.

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ RECUNOSCUTĂ NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

În anul 2005 Facultatea de Drept a editat revista Acta Universitatis Danubius. Juridica, adresându-se atât cadrelor didactice, cât şi practicienilor. Tematica generală a revistei se referă la domeniul ştiinţe juridice. Pe baza unei abordări complexe şi moderne, în paginile revistei se regăsesc studii şi articole în domeniul amintit pe diferite linii de analiză: drept public, drept privat, drept european. Revista Acta Universitatis Danubius. Juridica esteinclusă în mai multe baze de date şi cataloage internaţionale: DOAJ (Directory of Open Access Journals), HeinOnline, Genamics JournalSeek, C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library), Intute, Topinform.org, EBSCO, INDEX COPERNICUS, Magistri et Scholares ş.a.

Relaţiile de cooperare internaţională ale Universităţii „DANUBIUS” din Galaţi   au cunoscut în ultimii ani o evoluţie favorabilă, prin stabilirea de acorduri bilaterale de colaborare cu universităţi prestigioase din Europa si America, materializată în schimburi de studenţi şi de cadre didactice, realizarea unor proiecte comune de cercetare, organizarea de conferinţe şi simpozioane internaţionale.
Ca urmare a evaluării periodice realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi a obţinut calificativul „ÎNCREDERE” în 2014.

Așadar, fiți bine-veniți la Facultatea de Drept, o școală de prestigiu în care ne unesc:transparența!competitivitatea!echitatea!colegialitatea!comunicarea eficientă!parteneriatul!echilibrul

© 2022 Danubius University. All Rights Reserved.