fbpx

Facultatea de Drept

Bine ați venit la Facultatea de Drept a Universității Danubius!

O facultate călăuzită de viziunea devenirii sale a unui lider cu recunoaștere internațională în domeniul educației superioare juridice.

Ne asumăm misiunea de a pregăti viitoarele generații de juriști într-un mediu de învățare și de formare ancorat realității și dinamicii pieței muncii, deschis provocărilor noilor profesii juridice, un mediu permanent conectat metodelor moderne de educație și noilor tehnologii.


Decan interimar,

Conf. Univ. Dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

PROFESORUL FACULTĂȚII DE DREPT este atât practicianul, bun cunoscător al tehnicilor specifice profesiilor juridice, cât și teoreticianul, cercetătorul dedicat domeniului Drept. Cel mai important, profesorul acestei faculăți este un bun pedagog și dascăl, calități care sunt cuantificate prin anumiți indicatori care probează existența acestora: atractivitatea cursului prin numărul mare de studenți prezenți activ; motivarea/ inspirarea studenților să se implice în diferite activități științifice care să stimuleze dezbaterea (mese rotunde, simpozioane, conferințe, concursuri de procese simulate etc.).

În procesul de predare specific Facultății de Drept avem în vedere faptul că STUDENȚII NOȘTRI sunt diferiți și profesează sau vor profesa în domenii diferite care au ca numitor comun pregătirea juridică.

Adaptându-ne profilului generației digitale, Facultatea de Drept își asumă permanent și responsabil rolul de a  reconfigura  activitățile de  predare- învățare, noile tehnologii devenind principalele instrumente de lucru la orele de curs și de seminar. Comunicarea on-line, cursurile on-line, grupuri de lucru on-line, aplicațiile virtuale etc. înlocuiesc sau completează majoritatea metodelor clasice de predare - învățare.

Numeroasele parteneriate încheiate de Facultatea de Drept şi cabinetele de avocatură, de notariat, de mediere, dar şi cu instituţiile publice, oferă posibilitatea studenţilor de a parcurge stagii de practică în diferite domenii specifice profesiei de jurist, descoperind de timpuriu cariera potrivită.

Implicarea, prezența și expertiza ABSOLVENȚILOR NOȘTRI în viața Facultății de Drept sunt aspecte deosebit de importante pe care le are în vedere strategia managerială a acestei facultăți. Absolvenții noștri reflectă profesionalismul cadrelor didactice ale acestei Facultăți și transmit comunității  mesajul credibilității noastre.

Rolul Facultății de Drept nu se rezumă doar la activitățile de predare și de cercetare.

Considerăm deosebit de important să stabilim parteneriate cu MEDIUL DE AFACERI facilitând, astfel, accesului studenților noștri la experiența antreprenorială și la oportunitatea de a a dezvolta și de a pune în practică eventualele idei de business în strânsă legătură cu pregătirea de specialitate în domeniul juridic.

Așadar, fiți bine- veniți la Facultatea de Drept, o școală de prestigiu în care ne unesc transparența, competitivitatea, echitatea, colegialitatea, comunicarea eficientă, parteneriatul și echilibrul!

 

Succes!

Decan interimar,

Conf. Univ. Dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.