fbpx

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Decan

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Curricula pe care o oferim studenţilor noştri, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.


Decan,
Conf. univ. dr. Liviu-Mihail Marinescu

Website personal

Ordin numire decan

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale este o structură a Universităţii „Danubius", care s-a constituit prin comasarea Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării cu Facultatea de Relaţii Internaţionale şi StudiiEuropene. Acest demers a fost legitimat prin H.G. nr. 966/2011. Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, Specializarea Comunicare Socială şi Relaţii publice a fost autorizată să funcţioneze provizoriu prin Hotărârea de Guvern nr. 693/2003, începând cu 1 octombrie 2003, privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior. În anul 2004, prin H.G.1609, denumirea specializării a devenit Comunicare şi Relaţii Publice.

 

Structura iniţială a planului de învăţământ a fost cea de 4 ani, iar ca urmare a Procesului Bologna s-a trecut la o structură de 3 ani. Astfel, în 2007 au absolvit două serii de studenţi, una de lungă şi cealaltă de scurtă durată. După două serii de licenţă şi cu o componenţă a colectivului de cadre didactice mult ameliorată, programul de studii Comunicare şi Relaţii Publice a fost acreditat prin H.G. 169/2011.

Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a fost înfiinţată în baza Recomandării nr.1700 din 15.07.2005 a Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi a fost autorizată să funcţioneze provizoriu pentru forma de învăţămant zi prin H. G. nr. 676 din 28.06.2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 481/18.07.2007.

Dezvoltare din prima zi a studenției

Proiectele de cercetare şi parteneriat cu instituţii academice şi de cercetare, din ţară şi străinătate, Conferinţa internaţională „Integrarea europeană– realităţi şi perspective", ce se organizează în luna mai la Universitatea „Danubius", Conferinţa Internaţională "Dunărea-axă a identităţii europene" ce se organizează în fiecare an pe 29 iunie, programele de mobilități internaționale derulate asigură studenților noştri numeroase posibilităţi de afirmare încă din timpul studiilor.

În cadrul Universităţii „Danubius", Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti, cercetători şi lideri în diferite domenii, din zona de Est şi Sud-Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

În cadrul facultăţii există patru publicaţii: Acta Universitatis Danubius Communicatio; ActaUniversitatis Danubius Relationes Internationales; Styles of Communication, Revista de Studii şi Cercetări Danubiene și New Trends in Psychology.

Misiunea specializării Psihologie din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale este de a forma specialişti pregătiţi să ofere diferite categorii de servicii psihologice, educativ-terapeutice şi recuperative, capabili să contribuie la ridicarea prestigiului profesiei de psiholog şi la dezvoltarea cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei şi sociale. Scopul specializării constă în pregătirea unor profesionişti de înaltă ţinută care să gândească critic şi inovativ şi să aplice cunoştinţele şi abilităţile psihologice în viaţa lor personală şi profesională.

 

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.