fbpx

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Image

Programe de Licență

Finanțe și Bănci

Domeniu de studiu:

Finanțe

Formele de învățământ:

IF

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

Contabilitate și informatică de gestiune

Domeniu de studiu:

Contabilitate

Forma de învățământ:

IF / IFR

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

Domeniu de studiu:

Administrarea afacerilor

Forma de învățământ:

IF / ID

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

IFR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

Finanțe și Bănci

Facultatea de Științe Economice si Administrarea Afacerilor

Domeniul de studiu: Finanțe

Forma de organizare: Licență, învățământ cu frecvență, frecventa redusa sau la distanta

 

Specializarea: Finanțe Și Bănci

 

Cui se adresează?

 • Viitorilor economiști specialiști in domeniile financiar-bancare (bănci, asigurări, investiții, sisteme de pensii, sisteme nebancare alternative), din perspectiva unor viitori manageri sau de consultanți financiari, agenți retail/vânzări, specialiști creditare, corporate, trezorerie, contabilitate financiar-bancară, dezvoltarea de produse si servicii, de canale alternative de distribuție
 • Viitorilor specialiști în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, buget, trezorerie publică, audit și control, viitori manageri, inspectori, funcționari publici etc
 • Viitorilor specialiști in economie, in managementul întreprinderii, gestiunea financiară a acesteia, a analizei economico–financiare, a fiscalității private, din perspectiva unor posibili antreprenori, sau a unor viitori specialiști sau manageri in companii de retail, de servicii sau corporații,
 • Celor care doresc sa își adauge o noua specializare celei deja existente (actuali manageri, specialiști in domenii conexe, specialiști IT, ingineri, etc)
 • Celor care doresc sa se adapteze schimbărilor viitorului
 • Entităților private si instituțiilor publice responsabile care doresc sa își dezvolte si formeze personalul propriu

Ce se obține?

 • Competențe – cunoștințe si aptitudini de specialitate, noțiuni teoretice și practice, metodele și instrumentele financiare și bancare, cu utilizarea lor în practica economică,
 • Capacitatea de integrare și management al schimbărilor/adaptare cu succes in situații survenite în activitatea socială și economică în general și specific entităților economice,
 • Cunoștințe si aptitudini în managementul riscurilor, în gestiunea perioadelor de criză
 • Adaptarea cunoștințelor și abilităților absolvenților la cerințele de angajare, sau de dezvoltare a carierei
 • Identificarea tendințelor si a oportunităţilor viitorului

 

Cum se derulează pregătirea didactică?

 

 • Prin folosirea unor forme evoluate de transmitere a cunoștințelor, în format online/hibrid, bazate pe tehnologiile moderne,
 • Adoptarea de metode eficiente de predare (cursuri sub formă de dezbateri, cursuri axate pe prezentarea unor cazuri concrete, bogate în exemplificări, invitarea unor specialiști cu experiență în activitatea bancară şi/sau financiară);
 • Forme de învățământ diverse, cu frecvență, cu frecvență redusă, sau la distanță

 

Care sunt avantajele absolventului?

 

 • Asigurarea bazei pentru dezvoltarea bunăstării personale si a familiei, a aprecierii/respectului in societate si a dezvoltării planurilor de viitor, prin cunoștințele și abilitățile care se dobândesc, ca factori determinanți ai succesului personal
 • Performanța si apreciere la locul de munca, susținerea evoluției in cariera, asigurarea succesului la locul de muncă actual sau la cel viitor
 • Eficiență, putere de coordonare, inițiativă și control in activitatea profesionala;
 • Echivalare internațională, formare universitara la nivel calitativ internațional si valorifica competențelor în orice entitate economică din România sau din străinătate;

> Adaptare  cu ușurință la transformările rapide la care este supusă piața muncii printr-o specializare larga in domeniul finanțe – bănci.

 

Care sunt principalele competențe profesionale dobândite?

 

 • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în entitățile/organizațiile private și publice
 • Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la problemele economico-financiare
 • Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităților/organizațiilor private și publice:
 • Execuția de operațiuni şi tranzacții financiare specifice entităților/organizațiilor private și publice
 • Implementarea planurilor și bugetelor la nivelul entităților/organizațiilor private şi publice
 • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților/organizațiilor private şi publice

 

Competențe transversale oferite:

 • Etica si profesionalism - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; soluționarea în timp real, în condiții de asistență calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale.
 • Management de proiect - identificarea rolurilor şi responsabilităților într-o echipă pluri-specializată și aplicarea de tehnici de relaționare şi muncă eficientă în cadrul echipei; realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă.
 • Dezvoltare personală - Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Contabilitate și Informatică de Gestiune

Facultatea de Științe Economice si Administrarea Afacerilor

Domeniul de studiu: Contabilitate

Forma de organizare: Licență, învățământ cu frecvență, frecventa redusa sau la distanta

 

Specializarea: Contabilitate și Informatică de Gestiune

 

Cui se adresează?

 • Viitorilor economiști specializați în contabilitatea managerială, financiară și de gestiune, contabilitatea instituțiilor de credit, expertiză contabilă și consultanță fiscală, audit intern și financiar, control financiar și de gestiune, evaluarea firmei și analiză economico– financiară, informatică economică și managementul sistemelor informatice
 • Viitorilor specialiști în domeniul contabilității instituțiilor publice, fiscalitate, buget, trezorerie publică, audit și control financiar și de gestiune, viitori manageri, inspectori, funcționari publici etc
 • Viitorilor specialiști în managementul întreprinderii, în gestiunea financiară a acesteia, a analizei economico–financiare, a fiscalității private, din perspectiva unor posibili antreprenori, sau a unor viitori specialiști sau manageri in companii de retail, de servicii sau corporații,
 • Celor care doresc sa își adauge o noua specializare celei deja existente (actuali manageri, juriști, specialiști in domenii conexe, specialiști IT, ingineri, etc)
 • Celor care doresc sa se adapteze schimbărilor viitorului
 • Entităților private si instituțiilor publice responsabile care doresc sa își dezvolte si formeze personalul propriu

Ce se obține?

 • Competențe – cunoștințe si aptitudini de specialitate, noțiuni teoretice și practice, metodele și instrumentele financiare, cu utilizarea lor în practica economică,
 • Capacitatea de integrare și management al schimbărilor/adaptare cu succes in situații survenite în activitatea socială și economică în general și specific entităților economice,
 • Adaptarea cunoștințelor și abilităților absolvenților la cerințele de angajare, sau de dezvoltare a carierei
 • Identificarea tendințelor si a oportunităților viitorului
 • Competențe de identificare și înregistrarea operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației;
 • Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale, determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 • Derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil.
 • Cunoaşterea aprofundată a mecanismelor, modelelor şi teoriilor legate de domeniul contabilităţii, informaticii de gestiune, auditului și controlului;
 • Dezvoltarea la un nivel operaţional a unei viziuni aprofundate asupra contabilității și auditului în contextul aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de contabilitate și audit;
 • Dezvoltarea unor aptitudini în domeniul consultanţei și expetizei contabile;
 • Consolidarea capacității de a emite judecăţi de valoare privind analiza şi diagnosticul economico-financiar al entităţilor private şi publice;
 • Crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a tehnicilor și metodelor avansate din domeniul contabilităţii, informaticii de gestiune, auditului și controlului;
 • Capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice pentru fundamentare deciziilor pe baza informaţiilor contabile;
 • Capacitatea de aplicare profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul contabilităţii;

 

Cum se derulează pregătirea didactică?

 

 • Prin folosirea unor forme evoluate de transmitere a cunoștințelor, în format online/hibrid, bazate pe tehnologiile moderne,
 • Adoptarea de metode eficiente de predare (cursuri sub formă de dezbateri, cursuri axate pe prezentarea unor cazuri concrete, bogate în exemplificări, invitarea unor specialiști cu experiență în activitatea economică și financiară);
 • Forme de învățământ diverse, cu frecvență, cu frecvență redusă, sau la distanță

 

Care sunt avantajele absolventului?

 

 • Asigurarea bazei pentru dezvoltarea bunăstării personale si a familiei, a aprecierii/respectului in societate si a dezvoltării planurilor de viitor, prin cunoștințele și abilitățile care se dobândesc, ca factori determinanți ai succesului personal
 • Performanța si apreciere la locul de munca, susținerea evoluției in cariera, asigurarea succesului la locul de muncă actual sau la cel viitor
 • Eficiență, putere de coordonare, inițiativă și control in activitatea profesionala;
 • Echivalare internațională, formare universitara la nivel calitativ internațional si valorifica competențelor în orice entitate economică din România sau din străinătate;

> Adaptare  cu ușurință la transformările rapide la care este supusă piața muncii printr-o specializare larga in domeniul contabilității și a informaticii de gestiune.

 

Care sunt principalele competențe profesionale dobândite?

 

 • Atitudinile organizatorice pentru activitatea proprie ca şi pentru activitatea echipei pe care o conduce
 • Atitudinile de conducere care contribuie la înfăptuirea procesului managerial la nivel optim
 • Atitudinile de execuție

 

Competențe transversale oferite:

 • Etica si profesionalism - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; soluționarea în timp real, în condiții de asistență calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale.
 • Management de proiect - identificarea rolurilor şi responsabilităților într-o echipă pluri-specializată și aplicarea de tehnici de relaționare şi muncă eficientă în cadrul echipei; realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă.

Dezvoltare personală - Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

Facultatea de Științe Economice si Administrarea Afacerilor

Domeniul de studiu: Administrarea Afacerilor

Forma de organizare: Licență, învățământ cu frecvență, frecventa redusa sau la distanta

 

Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

 

Cui se adresează?

 • Viitorilor economiști specializați în consultanţa economică si afaceri in sectorul tertiar, din perspectiva unor posibili economişti, consultanţi economici, agenţi de asigurări, agenţi comerciali, agenţi imobiliari, consultanţi în afaceri, consultanţi financiari, consultanţi în comerţ, turism, servicii;
 • Viitorilor specialiști în sectorul terţiar cu expertiza in comerţ, turism si servicii, din perspectiva unor posibili consilieri economici, directori societăţi comerciale, experţi economişti, inspectori în comerţ, turism, servicii, intermediari în activităţi comerciale, referenţi economişti, agenţi de asigurări, directori de relaţii publice;
 • Viitorilor specialiști în turism si managementul destinatiei turistice , din perspectiva unor posibili manageri în activitatea de turism,  directori de agenţie de turism,  directori de hotel,  directori de restaurant,  cabanier, manageri în industria ospitalităţii, administratori hotel, administrator agentie de turism, agenţi de turism, ghizi turistici, ghizi interpreţi;
 • Viitorilor specialiști în managementul întreprinderii de servicii, antreprenori, sau a unor viitori specialiști sau manageri in companii de retail, de servicii sau corporații,
 • Celor care doresc sa îșiadauge o noua specializare celei deja existente (actuali manageri, juriști, specialiști in domenii conexe, specialiști IT, ingineri, etc);
 • Celor care doresc sa se adapteze schimbărilor viitorului;
 • Entităților private si instituțiilor publice responsabile care doresc sa își dezvolte si formeze personalul propriu;

 

 

 

 Ce se obține?

 • Competențe– cunoștințe si aptitudini de specialitate, noțiuni teoretice și practice, metodele și instrumente, cu utilizarea lor în practica economică;
 • Capacitatea de integrare și management al schimbărilor/adaptare cu succes in situații survenite în activitatea socială și economică în general și specific entităților economice;
 • Adaptarea cunoștințelor și abilităților absolvenților la cerințele de angajare, sau de dezvoltare a carierei;
 • Identificarea tendințelor si a oportunităților viitorului ;
 • Înţelegerea teoriilor, modelelor şi metodelor de bază specifice domeniului de studii Economia comerţului, turismului şi serviciilor;
 • Înţelegerea metodelor de bază privind aplicarea legislaţiei specifice domeniului specializării;
 • Cunoaşterea elementelor de iniţiere în sistemul informatic aplicat diferitelor tipuri de servicii;
 • Crearea unor abilităţi de utilizare diferitelor programe informatice specifice domeniului serviciilor turistice
 • Crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a tehnicilor și metodelor avansate din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor;
 • Capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice pentru fundamentarea deciziilor in domeniul comerţului, turismului şi serviciilor;
 • Capacitatea de aplicare profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor;

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum se  deruleazăpregătirea didactică?

 

 • Prin folosirea unor forme evoluate de transmitere a cunoștințelor, în format online/hibrid, bazate pe tehnologiile moderne,
 • Adoptarea de metode eficiente de predare (cursuri sub formă de dezbateri, cursuri axate pe prezentarea unor cazuri concrete, bogate în exemplificări, invitarea unor specialiști cu experiență în activitatea economică și financiară);
 • Forme de învățământ diverse, cu frecvență, cu frecvență redusă, sau la distanță.

 

Care sunt avantajele absolventului?

 

 • Asigurarea bazei pentru dezvoltarea bunăstării personale si a familiei, a aprecierii/respectului in societate si a dezvoltării planurilor de viitor, prin cunoștințele și abilitățile care se dobândesc, ca factori determinanți ai succesului personal;
 • Performanța si apreciere la locul de munca, susținerea evoluției in cariera, asigurarea succesului la locul de muncă actual sau la cel viitor;
 • Eficiență, putere de coordonare, inițiativăși control in activitatea profesionala;
 • Echivalare internațională, formare universitara la nivel calitativ internațional si valorifica competențelor în orice entitate economică din România sau din străinătate;

>Adaptare  cu ușurință la transformările rapide la care este supusă piața muncii printr-o specializare larga in domeniulcontabilității și a informaticii de gestiune.

 

Care sunt principalele competențe profesionale dobândite?

 

 • Atitudinile organizatorice pentru activitatea proprie ca şi pentru activitatea echipei pe care o conduce
 • Atitudinile de conducere care contribuie la înfăptuirea procesului managerial la nivel optim
 • Atitudinile de execuție

 

 

Competențe transversale oferite:

 • Etica si profesionalism - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; soluționarea în timp real, în condiții de asistență calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale.
 • Management de proiect - identificarea rolurilor şiresponsabilităților într-o echipă pluri-specializată și aplicarea de tehnici de relaționareşi muncă eficientă în cadrul echipei; realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă.

Dezvoltare personală - Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.