Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă

Managementul Calității

O introducere privind educația de tip hibrid
Sistem de asigurare a calitatii pentru mentinerea obiectivelor programelor ID-IFR la nivelul standardelor ARACIS
Regulament de organizare si functionare a Departamentului pentru Invatamant la Distanta si Frecventa redusa DIDFR
Regulament de organizare si desfasurare a activitatilor tutoriale in cadrul DIDFR
Procesul de reactualizare periodica a materialelor de studiu pe baza experientei anterioare
Procesul de perfectionare a personalului implicat in programele de studiu IFR
Procesul de perfectionare a personalului implicat in programele de invatamant la distanta
Procesul de monitorizare a sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala
Procesul de monitorizare a planurilor de invatamant IFR si a fiselor disciplinelor
Procesul de monitorizare a planurilor de invatamant ID si a fiselor disciplinelor
Procesul de monitorizare a activitatilor desfasurate la seminarii, laboratoare, proiecte, lucrari practice
Procesul de evaluare periodica a performantelor coordonatorilor de disciplina si tutorilor
Procedura de reactualizare periodica a materialelor de studiu pe baza experientei anterioare
Evaluarea performantelor profesionale a cadrelor didactice implicate in procesul de invatare FR
Ghidul studenților IDFR
© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.