fbpx

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ:  

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

 

Durata: 720 ore activitate didactică-  63 ECTS;

Cod COR:  235105 – Inspector școlar;

Beneficiari:  Acest program se adresează tuturor absolvenților de studii universitare, care doresc să desfășoare activități  manageriale în sistemul de învățământ;

Formatori: cadre didactice universitare și experți în management educational;

Perioada de înscriere:  01.11.2023 - 24.11.2023

 

PLAN DE INVĂȚĂMÂNT

 

Nr.

DENUMIREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei

Număr ore fizice pe disciplină

Studiu individual

Total ore

ECTS

FORME DE VERIFICARE

 

Repartiţia orelor pe forme de activităţi didactice

TOTAL

 

C

S

L

AP

P

 

1

Proiectarea strategică  în instituțiile de învățământ

DPPDME01

12

12

 -

36 

-

60

65

125

 

5

E

2

Managementul resurselor umane

DPPDME02

42

54

-

-

96

104

200

 

8

E

3

Managementul calității și sistemul de control managerial intern

DPPDME03

36

48

-

-

-

84

91

175

 

7

E

4

Management administrativ și financiar

DPPDME04

12

12

 36

-

60

65

125

 

5

E

5

Marketing educațional și tehnici de comunicare

 

DPPDME05

24

36

-

-

-

60

65

125

 

5

CV

6

Integrarea tehnologiei informaţiei în proiectarea managerială

DPPDME06

12

12

 -

36 

-

60

65

125

 

5

CV

7

Practica pentru elaborarea lucrării de specialitate

DPPDME07

 -

 -

 -

 300

-

300

325

625

 

25

CV

8

Examen de certificare a competențelor profesionale

 

-

-

 -

-

-

 

3

E

 

 

 

138

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

312

 

 408

 

720

780

1500

 

63

 

                               

 

Legenda:

C-curs; S- seminar; L- laborator; AP – activități practice; P- practică.

Forme de verificare: E- examen; CV- colocviu.

    

Coordonator program postuniversitar: lector univ. dr. Doinița Popa

Temeiul legal al organizării programului postuniversitar: OM  4750/2019.

Criterii de selecţie pentru admitere:

 • au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Actul de studii eliberat cursantului:

 • Certificat de atestare a competenţelor profesionale
 • Programul postuniversitar se finalizează cu Examen de certificare a competențelor profesionale 

Informaţii generale:

 • Durata programului: 720 ore;
 • Credite profesionale transferabile: 63 CPT;
 • Activitățile se vor desfășura modular, la sfârșit de săptămână, pe platforma SAKAI a universității, în format hibrid- cursuri online, seminare față în față/online);
 • Calendarul activităților va fi stabilit după formarea grupei de 25 de cursanți;
 • Taxa de înscriere: 200 lei; Taxa de școlarizare: 5350 lei

Acte necesare pentru înscriere: 

 • fișă de înscriere- model;
 • diploma de licență sau echivalentă/adeverință de absolvire a studiilor de licență, în copie;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • certificatul de căsătorie, în copie;
 • buletin/carte de identitate, în copie;
 • adeverinţă medicală, care atestă că este apt pentru înscriere;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere (100 lei);
 • declarație privind autenticitatea documentelor de studii transmise/ depuse – model.

ACHITAREA TAXEI DE CURS se poate realiza prin virament bancar sau mandat poștal. La mențiuni se va specifica:  Numele si prenumele, Program postuniversitar Management educațional.

Plata se efectuează în conturile IBAN:

- RO87 INGB 0010 0000 4170 8911 deschis la ING BANK – Agenția Galați

- RO22 RNCB 0141 0328 8695 0001 deschis la BCR – Agenția Galați

Fisa de inscriere

Declaratie autenticitate acte

 

Contact:

Universitatea ”Danubius” Galați,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Sala A33, Etaj 3

Violeta Ghinis-secretar DPPD

Email: dppd@univ-danubius.ro

Tel. 0733180170

Tel. 0372361230

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.