fbpx

Cercetare

Profil de cercetător

Image

Prof. univ. dr. habil. Cristinel Munteanu

cristinel.munteanu@univ-danubius.ro

Biografie

Profesor univ. dr. habil. Cristinel Munteanu

Universitatea „Danubius” din Galaţi

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

 

Biografie

 

 • Cristinel Munteanu este absolvent al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (licenţiat în 2001: specializarea Română-Engleză; cu un masterat în Teoria şi practica textului, finalizat în 2003).
 • În anul 2006 a obţinut titlul de doctor în filologie (magna cum laude) la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sub îndrumarea Profesorului Stelian Dumistrăcel, cu o teză despre Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale (publicată în 2007; frecvent citată în studiile de specialitate). Este vorba despre prima aplicare serioasă (în spaţiul ştiinţific românesc) a teoriei lingvistice coşeriene la domeniul lexico-frazeologiei şi al relaţiilor semantice.
 • Sub coordonarea Profesorului Ştefan Afloroaei (membru corespondent al Academiei Române), Cr. Munteanu a susţinut în 2017 cea de-a doua teză de doctorat (la aceeaşi universitate ieşeană), obţinând titlul de doctor în filosofie (summa cum laude). Tema aleasă a fost John Dewey şi problema sensului. De la teoria investigaţiei la premisele unei hermeneutici integrale, urmărind o serie de aspecte ce ţin de logică, teoriile interpretării şi filosofia limbajului. Respectiva teză de doctorat a fost publicată în 2019.
 • În 2019, Cr.M. a devenit abilitat în filologie, în urma susținerii tezei de abilitare cu titlul De la frazeologisme la tradiții discursive. Contribuții etimologice și stilistice, conferindu-i-se astfel dreptul de a fi conducător de doctorat. Ca atare, Cr.M. este afiliat la Școala Doctorală de Filologie din cadrul IOSUD Universitatea din Pitești.
 • Între anii 2019-2021, Cr.M. a participat (în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) la Programe postdoctorale de cercetare avansată, obținând un atestat de studii postdoctorale în domeniul Filosofie. Titlul lucrării: Influenţe filosofice în lingvistica integrală a lui Eugeniu Coşeriu: John Dewey şi R.G. Collingwood.
 • În 2020, Cr.M. a obținut titlul de profesor la Universitatea „Danubius” din Galați.
 • Cr.M. activează în învăţământul universitar de peste 15 ani, predând preponderent discipline din sfera ştiinţelor comunicării/limbajului şi a jurnalismului, dar și din domeniul filosofiei (Fundamentele comunicării, Introducere în sistemul mass-media, Semiotică, Retorică, Genurile presei, Tehnici de redactare, Principii ale exprimării corecte, Etică, Gândire critică, Logică juridică, Etică și integritate academică etc.).
 • Din 2020 conduce, în calitate de director, Centrul de Hermeneutică „Simboluri și Texte” (CHeST), înființat în cadrul Universității „Danubius” din Galați.

 

 

Domenii de cercetare

 

 • Autor al mai multor studii şi articole referitoare la originea, dinamica şi stilistica frazeologismelor, coordonator, editor şi coautor al unui volum dedicat expresiilor fixe şi formulelor celebre (Discursul repetat între alteritate şi creativitate, 2008), Cristinel Munteanu a devenit o autoritate în materie graţie cărţii sale Frazeologie românească. Formare şi funcţionare (2013), fapt ce i-a atras selectarea ca autor al capitolului „Phraséologie du roumain” din vol. „Le Roumain” al seriei „Manuals of Romance Linguistics” (în curs de publicare la prestigioasa editură De Gruyter).
 • În acelaşi timp, preocuparea constantă (de peste 20 de ani) pentru teoria lingvistică a savantului Eugeniu Coşeriu (concretizată, printre altele, şi în cărţile Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicaţii şi interviuri [2012] şi Traditions and Innovations in Language and Linguistics. A Coserian Perspective [2017]) a dus la invitarea sa (în calitate de keynote speaker) la congrese, simpozioane şi conferinţe internaţionale şi naţionale. Până în prezent, Cr. Munteanu a participat cu lucrări/comunicări la peste 70 de manifestări ştiinţifice (de la congrese până la colocvii), majoritatea acestora fiind internaţionale.
 • A publicat peste 200 de articole de specialitate, studii şi recenzii în volume şi reviste de profil din ţară (Meridian critic, Anadiss, Communication interculturelle et littérature, Limba română, Acta Universitatis Danubius. Communicatio etc.) şi din străinătate (Energeia, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Romanistisches Jahrbuch etc.). Unele articole au apărut în reviste ISI, precum Revue roumaine de linguistique, Philologica Jassyensia şi Zeitschrift für romanisch Philologie.

[https://univ-danubius.academia.edu/CristinelMunteanu]

 • Alte contribuţii (recunoscute) ale lui Cr.M. sunt cele referitoare la domenii ca onomastica (cu studii despre numele personajelor literare), retorica, stilistica funcţională şi filosofia limbajului (cu o privire specială asupra unor precursori precum Platon, Aristotel, Demetrios, Pseudo-Hermogenes ş.a.), semiotica (prin recuperarea şi redefinirea conceptului de „decodare aberantă” lansat de Umberto Eco), jurnalismul (cu abordări originale privind fie virtuţile stilistice ale textului jurnalistic, fie titlurile jurnalistice atipice), lingvistica textului, hermeneutica ş.a.m.d.
 • Activitatea de editor a lui Cr. Munteanu merită, de asemenea, semnalată. Astfel, Cr.M. a editat critic (în 2008), în versiune bilingvă (cu sprijinul latinistului Cristian Bejan), (α) prima teză de doctorat din lume dedicată jurnalismului: Tobias Peucer, De relationibus novellis / Despre relatările jurnalistice [Leipzig, 1690] – text de referinţă pentru cei interesaţi de istoria şi teoria unui atare domeniu. În 2013 a editat, din opera impresionantă a lui B.P. Hasdeu, (β) un volum intitulat Studii de ştiinţa limbii, punând în valoare unele idei foarte actuale ale savantului român (cum ar fi cele legate de „noematologie”). În 2016 a publicat, în calitate de traducător şi editor, (γ) cartea Orientări în semantica structurală [după E. Coseriu, H. Geckeler, Trends in Structural Semantics, 1981]. În aceeaşi direcţie de recuperare a concepţiilor marilor gânditori se înscriu şi eforturile de a traduce (din limba engleză) unele texte filosofice semnate de John Dewey, R.G. Collingwood et alii. În 2021, în contextul sărbătoririi centenarului nașterii savantului de origine română Eugeniu Coșeriu, Cristinel Munteanu a editat (în colaborare cu profesorul Klaas Willems de la Universitatea din Ghent, Belgia) (δ) volumul Eugenio Coseriu. Past, Present and Future, publicat la prestigioasa editură De Gruyter din Berlin.

 

Dovezi ale recunoașterii științifice

 

 • Diploma de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei [acordată la 18 ianuarie 2022, în baza Hotărârii Prezidiului AȘM din 28 iulie 2021], cu următoarea precizare: „Se conferă dlui Cristinel MUNTEANU, doctor în filologie, profesor universitar, membru al colegiului de redacție al Revistei «Limba Română», pentru contribuție semnificativă la cercetarea și promovarea valorilor culturale naționale și cu prilejul aniversării a 30-a de la fondarea revistei”.

 

 • Distincție de Excelență [cu seria D, nr. 000395], conferită de Universitatea „Apollonia” din Iași cu prilejul Congresului Internațional „Pregătim Viitorul Promovând Excelența” (Ediția a XXXII-a, 28 februarie – 2 martie 2022), având următoarea mențiune: „Se acordă d-lui Prof. univ. dr. habil. Cristinel Munteanu, în semn de prețuire pentru activitatea susținută în slujba propășirii învățământului superior, a culturii și științei românești”.

 

 • Membru (începând cu anul 2008) în colegiul de redacţie al revistei „Limba română” din Chişinău;

 

 • Membru (începând cu anul 2020) în comitetul de redacție al revistei „Fonetică și Dialectologie” editată de Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”;

 

 • Membru (începând cu anul 2023) în comitetul științific (scientific board) al revistei „Energeia. Online Journal for Linguistics, Language Philosophy and History of Linguistics” editată de Universitatea din Zürich.

 

Image

Prof. univ. dr. habil. Nuţă Alina Cristina

alinanuta@univ-danubius.ro

Biografie

Alina Cristina NUȚǍ, PhD

Profesor

Finanțe și Administrarea Afacerilor  

Universitatea Danubius din Galaţi

Galaţi Bvd. 3, 800654

 

Director Departamentul pentru Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă

Universitatea Danubius din Galaţi

Galaţi Bvd. 3, 800654

 

Email: alinanuta@univ-danubius.ro alicrisnuta@gmail.com 

Tel: +40 729 852 366

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3248-644X

 

Alina Cristina Nuţă este Profesor Titular Dr. Habil. în Finanțe (începând cu anul 2022) la Universitatea Danubius din Galați, România, cu peste 18 ani de experiență în predare și cercetare. Are o dublă diplomă de licență în Finanțe și Asigurări (2004) și în Administrație Publică (2004) și un master în Management Financiar - Bancar (2005) la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

A urmat cursurile Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, susținând în 2011 teza intitulată „Implicații economice și sociale ale politicii fiscal-bugetare”.

În perioada 2005-2009, a avut activități didactice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a câștigat un proiect de cercetare de la Consiliul Național al Cercetării Universitare - Ministerul Educației pentru realizarea unor activități în domeniul tezei sale de doctorat, care a fost finalizată în 2009.

În 2014, a câștigat, printr-un concurs național, o bursă de cercetare pentru studii postdoctorale cu tema „Provocările actuale ale îmbătrânirii populației în România și implicații asupra politicii fiscale” în baza unui contract cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Academia Studii Economice- București, activitățile acestui grant fiind finalizate în 2015. În 2015 a avut o vizită de cercetare postdoctorală de două luni la Universitatea Macerata, Italia, în cadrul Departamentului de Drept și Economie Politică.

Începând cu anul 2014, ea coordonează Departamentul de Învățare Deschisă, Online și la Distanță din cadrul Universității Danubius, Galați.

Ea servește ca expert în asigurarea calității în învățământul superior în domeniul finanțelor din 2016 și ca evaluator de proiecte pentru Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltarii și Inovării (UEFISCDI) din 2023.

În februarie 2022 și-a susținut teza de abilitare la Universitatea din Craiova, România, intitulată „Contribuții științifice privind stimularea fiscală și bugetară pentru promovarea creșterii economice durabile și echitabile”, primind Ordinul de abilitare de la Ministerul Educației nr. 3994/8.06.2022.

Cercetările sale științifice se desfășoară în următoarele domenii: Finanțe, Finanțe publice, Fiscalitate, Cheltuieli publice, Politici fiscale și bugetare, Politică socială, Finanțe verzi, Economie energetică, Economia mediului, FinTech, Bursa de valori, Învățământ online și la distanță și Economie publică. A publicat peste 10 cărți și capitole, peste 17 articole WoS, peste 30 de articole BID și a participat la numeroase conferințe internaționale. În 2021 a câștigat două premii de la UEFISCDI pentru contribuția sa științifică.

În cei 18 ani ai carierei sale academice, a fost implicată în numeroase inițiative editoriale în calitate de redactor sau membru al comitetului științific internațional pentru mai multe reviste științifice și conferințe internaționale, realizând peste 500 de peer-reviews.

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.