Examene

Facultatea de Drept

Licență Drept
Drept și administrație publică europeană
Dreptul Uniunii Europene
Științe penale

În atenția studenților înscriși la DPPD

Facultatea de Științe Economice

Finanțe și bănci
Economia comerțului, turismului și serviciilor
Contabilitate și informatică de gestiune
Management financiar public și privat
Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spatiul European
Managementul Afacerilor în Comerț si Turism
Audit și Control Public și Privat
Shipping and International Trade and Finance

În atenția studenților înscriși la DPPD

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Managementul Securității în Relațiile Internaționale
Afaceri şi Economie Internaţională
Psihologie

În atenția studenților înscriși la DPPD

Facultatea de Științe Aplicate

Informatică

În atenția studenților înscriși la DPPD

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.