fbpx

Cercetare

Image

Lector univ. Dr. ec. Luminita Maria Filip

Directorul Centrului de Cercetari privind Dinamica Socio-Economica in Dezvoltare Durabila (CC- DiSEDD)

Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltare Durabilă (CC-DiSEDD)

Cu scopul de a explora conceptele, strategiile, indicatorii de dezvoltare durabila, responsabilitatea sociala,  de a dezvolta educatia in acest domeniu si de a intensifica eforturile de cercetare fundamentala si aplicativa, transferul tehnologic pe diferite cai, realizarea de laboratoare academice in colaborare cu diverse institutii, centre de cercetare ale unor institute si universitati coordonez, din decembrie 2021, activitatea Centrului de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltare Durabilă, in cadrul Universitatii “Danubius” din Galati.

Preocuparile mele stiintifice pot fi definite prin complexitate, interdisciplinaritate si densitate in provocari conceptuale si metodologice, in sfera urmatoarelor domenii de interes si cercetare: pauperitate și dezvoltare durabila; probleme contemporane ale economiei mondiale; situația conjuncturala a economiei in contextul globalizării; economie circulara; competitivitate regionala-dezechilibre regionale-politici regionale; guvernanţa si priorităţile politicii externe; evoluții și tendințe ale fluxurilor financiare din arealul Uniunii Europene. O parte a cercetărilor teoretice fundamentale sau aplicative ale subsemnatei s-au materializat prin participarea cu lucrări la conferinţe internaţionale în România, Finlanda, Croația, China, Turcia, Bulgaria, în elaborarea unor studii, publicarea unor articole în reviste de specialitate indexate  ISI si BDI sau în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale. Principalele contribuţii ştiinţifice pot fi susţinute prin câteva lucrari de maximă relevanţă: "Eradicarea sărăciei – problemă globală a omenirii" – Monografie, Influence of social and cultural expenses on the population’s pauperization process” ; “How Much do Market Researches Count? Assessments Regarding the Life Quality and the Pauperism among the Employed Workforce”;“Governance or Governing – the Missing Link?” ; „Food safety – an ambitious goal, but distant”; „Exploitation the global forces and pauper world”; “Des aspects concernant l’évolution  et  les tendances IED dans les pays UE et ECE”; Priorities of the external Romanian policy at regional level. Evolutions and trends.”; “Europe 2020, Strategy vs Global. Environment Protection’s Challenge”; The Effects of the Public Administration Involvement on Social Policy Implementation Central Banking: Between Policy Monetary and Global Crisis”; Quo vadis - an Unusual Economy Faces New Challenges in the Current Global Crisis? „Integrated complex for urban waste recycling” “Using financial management to adopt long-term funding – Financial management analysis”;

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.