fbpx

Cercetare

Proiecte de cercetare

Universitatea „Danubius" se implică în proiecte naționale și internaționale de cercetare, dezvoltare și inovare, cu rezultate bune, vizibile si valorificate în context academic (publicații, rapoarte, diseminare didactică) și economico-social (studii de caz, consiliere către mediul de afaceri, dezvoltare durabilă).

Universitatea „Danubius" participă activ la întâlnirile de lucru organizate în cadrul celor cinci proiecte strategice coordonate de UEFISCSU și CNCSIS (www.forhe.ro).

Proiecte de cercetare

1. Enjoying the biodiversity of the Small Wetland of Braila by Guided Eco-tourism (SWB_ECO_TOUR), Universitatea „Danubius" din Galați – promotor

2. Training Program on Biodiversity and Tourism, Universitatea „Danubius" din Galați – partener

3. Social Innovation: Driving Force of Social Change (SI-Drive), Universitatea „Danubius" din Galați – partener

www.si-drive.eu

Proiecte de Transfer de inovare

Orientare digitală: Software de consultanță personalizată în plasarea pe piața muncii ți dezvoltarea carierei profesionale, Lifelong Learning Program Leonardo da Vinci, Multilateral Project – Transfer of Innovation, Universitatea „Danubius" din Galați – promotor

www.career4u.ro

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.