fbpx

Cercetare

Activitate preconizată

  • cercetare aplicată: întâlniri periodice, în care se vor prezenta studii de caz, se vor face dezbateri, mese rotunde, se vor susţine comunicări / prelegeri pe teme date, se vor preda cursuri de perfecționare etc.;
  • conferinţa internaţională anuală „Symbols, Texts and Integral Hermeneutics” (STIH), organizată de CHeST;
  • publicarea de articole / studii relevante în reviste de profil (inclusiv în Acta Universitatis Danubius: Communicatio, Juridica etc.);
  • activităţi de cercetare în cadrul eventualelor proiecte contractate ş.a.m.d.
© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.