fbpx

Cercetare

Istoric

Fiind o continuare a Centrului de Cercetare Multidisciplinară, înființat în anul 2001, Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltare Durabilă (CC-DiSEDD) a fost creat in anul 2008, cu scopul de a contribui, susţine, dezvolta şi promova: cercetarea științifică fundamentală si aplicativă, inovarea, transferul de cunoştinţe, dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare şi valorizarea cercetării. Într-o societate bazată pe cunoaştere, caracterizată de patru verbe de acţiune (a genera, a transmite, a difuza şi a valorifica), Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltare Durabilă presupune dezvoltarea unei culturi organizaționale noi bazată pe realitate, asumare și în mod deosebit generare de plusvaloare.

 

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.