fbpx

Cercetare

Viziune

Dezvoltarea durabilă are ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluenţa factorilor economici, sociali şi de mediu. Stiința trebuie privită ca o componentă esențială în procesul de restructurare a societății şi economiei pentru asigurarea dezvoltării durabile. Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD)  recunosc că eradicarea pauperității constituie cheia strategiilor  care clădesc dezvoltarea economică. Eradicarea pauperităţii şi dezvoltarea economică şi socială sunt esenţiale pentru o dezvoltare durabilă. Accesul crescut la resursele productive şi existenţa instituţiilor publice eficace sunt cele mai importante în lupta împotriva pauperităţii. Investiţiile publice şi private în educaţie, sănătate şi programele sociale sunt indispensabile, pentru a da săracilor mijloacele de integrare în economia pieţei şi de a contribui la o dezvoltare economică în beneficiul tuturor. În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se afirma: „Orice persoană are dreptul la un nivel de viaţă decent, capabil să-i asigure sănătatea, bunăstarea sa şi a familiei sale, mai ales hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, ca şi serviciile sociale necesare." Aceste drepturi rămân însă virtuale pentru mulţi locuitori ai planetei. În ultimii 10 ani, 1% din populaţia Globului a captat mai mult de jumătate din noua bogăţie globală (potrivit raportului Survival the Richest publicat de Oxfam, 2022). A înţelege cum s-a născut pauperitatea, de ce s-a instalat şi care este modalitatea de eradicare sunt întrebări esenţiale, pentru care ar trebui să căutăm şi să găsim răspunsuri, să formulăm şi să aplicăm strategii eficiente şi apropiate dezvoltării socio-economice caracteristice fiecărei ţări. Trebuie să recurgem la colectarea tuturor datelor utile pentru a înţelege realităţile culturale, sociale, economice, politice şi instituţionale care determină oportunităţile şi obstacolele întâlnite de săraci, în eforturile lor de a evada din “capcana pauperităţii”. Obiectivele de Dezvoltare Durabila abordează o paletă de nevoi sociale care includ educația, sănătatea, protecția socială și oportunitățile de locuri de muncă, tratând în același timp schimbările climatice și protecția mediului.

Misiune

Privind prin prisma unei provocări, dar şi a unei oportunități reale de dezvoltare, CC-DiSEDD se concentrează asupra coagulării eforturilor de cercetare naționale și internaționale privind influența stabilității legislative și economice în viața socială, precum și influența factorilor economici, sociali și legislativi asupra dezvoltării durabile, prin orientarea întregului proces educaţional, de cercetare ştiinţifică şi inovare spre această cerinţă.

Cu scopul de a explora conceptele, strategiile, indicatorii de dezvoltare durabilă, responsabilitatea socială,  de a dezvolta interesul, aptitudinile şi educația in acest domeniu CC-DiSEDD intensifică stimularea potenţialului şi capacităţii colectivelor de cercetare din mediul universitar – cadre didactice, studenți, masteranzi si doctoranzi - , precum şi mediul instituțional şi privat, prin: racordarea acestora la programe prioritare de cercetare pe plan naţional şi internaţional; diseminarea rezultatelor cercetării prin participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, cu scopul de a face cunoscute ariile de cercetare proprii şi rezultatele obţinute; materializarea rezultatelor cercetării prin publicarea acestora in edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate; dezvoltarea şi diversificarea colaborărilor cu alte centre de cercetare similare sau instituţii de invăţământ din ţară şi din străinătate.

 

Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltare Durabilă este implicat în parteneriate strategice cu mediul economic regional, fiind invitat ca partener credibil și expert în dezbaterile Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă al Consiliului Local Galați și al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. CC-DiSEDD acordă o atenție deosebită proiectelor care vizează dezvoltarea durabilă a regiunii Dunării. În acest sens, el a răspuns tuturor invitațiilor adresate de autoritățile publice locale, naționale și internaționale, organizațiilor neguvernamentale pentru a participa la elaborarea și implementarea unor astfel de proiecte. La solicitarea Consiliului Local din Galați au fost elaborate o serie de propuneri de parteneriat local.

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.