fbpx

Cercetare

Obiective

Principiile strategice ale CC-DiSEDD se vor canaliza pe urmatoarele domenii de actiune:

I. Domeniul stiintific:

I.1. Cercetare fundamentala prin identificarea problemelor socio-economice pe plan national, regional, global si dezvoltarea temelor de cercetare actuale cu teme interdisciplinare, pe baza interesului si a competentelor cercetatorilor;

I.2. Cercetare aplicativa prin organizarea de prelegeri, dezbateri, mese rotunde, laboratoare academice, workshopuri. 

I.3. Imbunatirea si stimularea activitatii de diseminare a rezultatelor cercetarii prin participarea la manifestari stiintifice nationale si internationale (EIRP)  si cresterea numarului de articole publicate, in Revista EuroEconomica sau alte publicatii stiintifice, precum si deplasarea centrului de interes catre reviste cotate ISI.

II. Domeniul infrastructurii cercetarii:

II.1. Realizarea de Laboratoare Academice in colaborare cu diverse institutii, centre de cercetare ale unor institute sau universitati;

II.2. Orientarea activitatilor de cercetare spre latura lor aplicativa, cu scopul de a obtine finantari ale unor teme de cercetare din mediul economic privat;

II.3. Valorificarea oportunitatilor de participare la competitii de granturi pe teme de cercetare specifice centrului.

III. Domeniul resurselor umane

III.1. Atragerea de noi membri in Centrul de cercetare: cadre didactice, cercetatori, doctoranzi, cu scopul dezvoltarii activitatii si pe alte directii de cercetare;

III.2. Devoltarea colaborarilor cu colective de specialisti din cadrul unor institute de cercetare sau centre de cercetare ale altor universitati; participare activă în grupuri de lucruri pentru dezvoltare durabilă;

III.3.  Stimularea activitatii de cercetare interdisciplinara si a spiritului de lucru in echipa la nivelul colectivelor de cercetare;

III.4. Integrarea si angrenarea studentilor,  masteranzilor si doctoranzilor in diverse activitati ale CC DiSEDD;

IV. Domeniul managementului de cercetare

IV.1. Analiza continua a rezultatelor obtinute din cercetarile derulate si compararea cu rezultatele prezentate in literatura de specialitate, cu scopul orientarii cercetarii spre rezolvarea problemelor impuse de cerintele actuale si de perspectiva;

IV.2. Initierea dezbaterilor stiintifice intr-o maniera stimulativa si constructiva, pentru consolidarea colectivelor de cercetare;

IV.3. Promovarea, stimularea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între centrul de cercetare,  mediul de afaceri şi autorităţile publice;

IV.4  Aplicarea pe diferite programe de finanţare cu proiecte care răspund cerinţelor privind dezvoltarea durabilă.

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.