fbpx

Cercetare

Activități urmărite în cadrul CSCD

Obiectul de activitate al Centrului de Studii și Cercetări Danubiene constă în:

I. Activităţi de cercetare-dezvoltare:

a) cercetări fundamentale şi aplicate pe domenii specifice activităţii universitare;

b) crearea unei structuri de cercetare multi-, inter- şi transdisciplinare, în consens cu noile orientări din domeniul ştiinţelor teoretice şi aplicate;

c) integrarea rezultatelor cercetării în disciplinele de studiu prezente în planurile de învăţământ ale universităţilor danubiene;

II. Activităţi conexe:

a) asigurarea unui mediu de lucru şi de cercetare pentru studenţii participanţi în cercuri ştiinţifice studenţeşti;

b) participarea la manifestări științifice organizate în ţară şi străinătate, prin asociaţii profesionale şi ştiinţifice, manifestări ştiinţifice studenţeşti;

c) integrarea absolvenţilor cu abilităţi şi rezultate în cercetare în cadrul unor proiecte şi acţiuni la nivel regional şi zonal;

d) stimularea absolvenţilor spre participarea în activități de cercetare prin şi după studiile universitare de masterat.

III. Activităţi de valorificare a rezultatelor cercetării:

a) editarea de publicaţii de înalt nivel ştiinţific şi includerea lor în baze de date internaționale;

b) organizarea anuală a unei conferinţe internaţionale itinerante, cu ocazia Zilei Internaţionale a Dunării (29 iunie).

IV. Editarea de lucrări cu destinaţie largă, pentru o diseminare cât mai eficientă a rezultatelor activităților de cercetare din cadrul CSCD.

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.