Danubius News

ANUNȚ SELECȚIE CADRE DIDACTICE PENTRU ACTIVITATEA DE SCHIMB DE BUNE PRACTICI, PROIECT POCU 124635 - ACTIV

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

INFORMARE

 

ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE CADRE DIDACTICE DIN GRUPUL ȚINTĂ CARE SOLICITĂ PARTICIPAREA LA

 PROGRAMUL DE SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI DISEMINARE DE BUNE PRACTICI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR UNIVERSITAR

 

Universitatea „Danubius” din Galați, în calitate de LIDER în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124635, cu titlul „Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV, anunță selecția în mediul on-line a grupului țintă format din cadre didactice care activează la universitățile participante la proiect.

GRUP ȚINTĂ12 cadre didactice implicate în programul de schimb de experienţă și diseminare de bune practici, însoțite de un expert.

B. Universitatea Danubius din Galați: 3 cadre didactice de la facultățile de Drept, Științe Economice, Comunicare și relații internaționale, însoțite de un expert (CPP)

P3. Universitatea Dunărea de Jos din Galați: 3 cadre didactice de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, Facultatea de Științe și Mediu, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.

P4. Universitatea Valahia din Târgoviște: 3 cadre didactice de la Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor, Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației, Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică, Facultatea de Științe și Arte, Facultatea de Științe și Inginerie Alexandria

P5. Universitatea Ovidius din Constanța: 3 cadre didactice de la facultățile de Inginerie Mecanică Industrială și Maritimă, Inginerie Economică în domeniul Mecanic, Sisteme și Echipamente Navale, Instalații și Echipamente Portuare și Marine, Autovehicule Rutiere, Ingineria Sudării, Energetica Industrială.

 

Înscrierea cadrelor didactice pentru participarea la această activitate se va realiza prin depunerea unei cereri și a dosarului de candidatură la sediul unde activează, la expertul organizare schimb de experiență de la fiecare partener implicat și la secretarul de proiect, în cazul beneficiarului – date de contact anexate la prezenta

 Cererea va fi avizată și datată de persoana care a primit dosarul.

Operaţiunea de înregistrare și depunere a Dosarelor de candidatură se poate realiza și în format electronic, procedură recomandată în condițiile actuale – prelungire stare de urgență, decretată în România pentru 30 zile, începând cu data de 15 aprilie 2020 (Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020).

Toate documentele în format hârtie vor fi scanate şi transmise pe e-mail, pe adresa expertului organizare schimb de experiență de la sediul unde își desfășoară activitatea cadrul didactic din GT și a secretarului de proiect, pentru cadrele didactice care activează la sediul beneficiarului (UDG) – (datele de contact din prezenta informare).

Perioada depunerii dosarelor de către cadrele didactice din GT care solicită participarea la acest program: 30 aprilie 2020 – 20 mai 2020.

ABREVIERI: Coordonator perfecționare profesională – CPP; Experți organizare schimburi de experiență (ExOSE): ExOSE1 (P3), ExOSE2 (P4),  ExOSE3 (P5); Beneficiar – B; Grup țintă – GT; Responsabil grup țintă – RGT

CONȚINUTUL DOSARELOR DE CANDIDATURĂ DEPUSE DE CADRELE DIDACTICE DIN GT

Dosarele de candidatură vor cuprinde, pe lângă actele existente deja pentru fiecare cadru didactic din grupul țintă al proiectului (documente de înregistrare în grupul țintă, inclusiv Declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal și Declarație de evitare a dublei finanțări), cel puțin următoarele documente:

 • Adeverință de înscriere în GT, eliberată de Expertul GT (formular existent);
 • Cerere de înscriere (Anexa la Metodologie);
 • CV actualizat;
 • Atestat/certificat limbă străină;
 • Eseu realizat de candidat (conform art. 19 alin. 4 din Metodologia de derulare a programului de schimb de experiență și diseminare de bune practici pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar).

Nerespectarea conţinutului dosarului şi/sau a termenului de depunere atrag după sine excluderea şi înlocuirea cu alte cadre didactice participante la selecţie, în ordinea punctajelor obţinute la evaluarea dosarului.

 

CRITERII DE SELECȚIE pentru cadrele didactice înregistrate în grupul țintă care solicită participarea la programul de schimb de experiență și diseminare de bune practici:

(1) Disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului, conform cerințelor expuse în prezenta metodologie, având ca finalitate atingerea rezultatelor așteptate. (Anexa la Metodologie).

(2) Cunoașterea unei limbi de circulație internațională, în principal limba engleză.

(3) Evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului.

(4) Prezentarea în format scris a unui Eseu realizat de către fiecare candidat, în care să expună următoarele:

 • Sinteză privind aspectele definitorii pentru programul de schimb de experiență și diseminare de bune practici, în contextul proiectului.
 • Prezentarea responsabilităților care revin cadrelor didactice din grupul țintă care vor efectua vizita, termene aferente, interacțiuni cu factorii responsabili din cadrul activității.
 • Proiecte/contracte cu tematică asemănătoare la care a participat cadrul didactic și modul în care poate utiliza experiența acumulată.
 • Așteptări referitoare la vizita transnațională, sub aspectul formării pedagogice, îmbunătățirii competențelor, domeniilor și materialelor pe care este interesat să le consulte etc.
 • Propuneri privind conținutul unui ghid de bune practici la care va trebui să-și aducă o contribuție directă și precizarea modalităților concrete de diseminare a ghidului de bune practici, propuse de candidat pentru perioada ulterioară efectuării vizitei (publicații, conferințe etc.).

Eseul realizat de fiecare candidat va avea max. 4 pagini A4 scrise de mână.

 

Surse de informare:

- Contractul POCU/379/6/21/-124635, cu toate completările şi modificările ulterioare, inclusiv anexele sale;

- POCU, Cerere de finanțare Proiect Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV POCU/379/6/21/-124635

- Metodologia de derulare a programului de schimb de experiență și diseminare de bune practici pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar (document intern proiect).

 

Date de contact

Funcția în proiect/instituția

Nume, prenume

Adresă e-mail

site / pagina de Facebook

 

CPP (B)/ Universitatea Danubius din Galați

 

 

Dragomir Georgeta

 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.univ-danubius.ro/news/selectie-si-recrutare-grup-tinta-cadre-didactice-in-proiectul-activ  

Secretar de proiect/ Universitatea Danubius din Galați

Mihăilă Elena Carmen

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

ExOSE (P3)/ Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Vîrlănuță Florina Oana

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.ugal.ro/anunturi/finantari-proiecte

http://www.ugal.ro/anunturi/finantari-proiecte/7565-anunt-completare-grup-tinta-cadre-didactice-in-cadrul-proiectului-pocu-379-6-21-124635

ExOSE (P4)/ Universitatea Valahia din Târgoviște

Stan Mihail Florin

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

https://www.valahia.ro/images/documente/proiecte/Anunt_recrutare_online_GT_Cadre_Didactice_ACTIV.pdf

ExOSE (P5)/ Universitatea Ovidius din Constanța

Topalu Ana Maria

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://imim.univ-ovidius.ro/proiecte-in-derulare/activ

https://www.facebook.com/ fimim.ovidius/

https://www.facebook.com/ ProiectActiv/

Responsabil GT (B)

Drăgănescu Oana

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.univ-danubius.ro/news/selectie-si-recrutare-grup-tinta-cadre-didactice-in-proiectul-activ  

 

Coordonator perfecționare profesională,

Dragomir Georgeta

 

Avizat,

Drăgănescu Oana - Responsabil GT

 

footer v2 ue activ


LANSAREA CONCURSULUI II DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

6.13, 6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

Titlu proiect

Spre angajare, prin practică

Nr. contract finanțare

POCU/90/6.13/6.14/107584

Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, în parteneriat cu Universitatea "Danubius" din Galați (Facultatea de Drept) lansează începând cu data de 1 mai 2020 înscrierile pentru Concursul II de practică din cadrul proiectului SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ” - POCU/90/6.13/6.14/107584.

Obiectivul general al acestui proiect în cadrul căruia Universitatea “Danubius” din Galați este partener constă în facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă pentru 235 de studenți din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia prin dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, contribuind astfel la creșterea numărului de studenți care își găsesc un loc de muncă ca urmare a participării la activitățile proiectului.

 

Cine poate participa la concurs?

Studenții / masteranzii ce doresc să participe la concurs trebuie să fi finalizat stagiul de practică și să fi susținut colocviu de practică primind recomandare de participare la concurs din partea Supervizorilor stagii de practică.

Pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să depună până pe 22 iunie 2020 dosarul de candidatură cu toate documentele necesare la expertul concurs/competiții. Dosarul de candidatură va conține:

 • Recomandarea de participare la concurs din partea Supervizorului stagii de practică;
 • Cererea de participare la concurs.

 

Unde și când se desfășoară concursul?

Concursul se va desfășura în ziua de 26 iunie 2020 prin Skype sau pe platforma Danubius Online a Universității “Danubius” din Galați.

 

În ce constă concursul?

Susţinerea unei probei orale de tip interviu de angajare ce va avea ca tematică informațiile dobândite de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică desfășurate la firmele partenere.

 

Premii

Pe data de 30 iunie 2020 va avea loc sesiunea de premiere în cadrul căreia vor fi acordate următoarele premii: Premiul I – 1.000 lei, Premiul II – 900 lei și Premiul III – 800 lei.

 

Regulamentul concursului precum și alte detalii legate de organizarea și desfășurarea concursului vor fi publicate pe site-ul universității “Danubius” din Galați. (www.univ-danubius.ro)

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați:

Expert concursuri/competiții

Lect.univ.dr. Iulian Georgel Savenco

Tel.: 0723694449

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


LUCRĂRILE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE EIRP 2020 SE VOR DESFĂȘURA ONLINE

Vă informăm că în data de 15 mai 2020 se vor derula lucrarile conferinței  EIRP 2020

În contextual actual al  pandemiei SARS-CoV 2  lucrarile EIRP 2020 se vor desfasura online, pe platforma Danubius Online, Meetings.

Autorii vor primi invitatii  pe e-mail  pentru accesarea virtuala: eEIRP 2020.

In data de 5 mai va avea loc o inițiere a celor ce nu au folosit această platformă, pentru ca, în data 15 mai EIRP 2020 să decurgă fără întreruperi tehnice.

Vă invităm sa pregatiti prezentările power point/poster în format electronic cu 5 zile înainte de eveniment (10 mai 2020) în vederea încărcării lor în plaforma. 

Succes!

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE


Proiect POCU/379/6/21/124635, cu titlul "Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV"

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

Lista candidaților declarați admiși în grupul țintă cadre didactice

Nr. Crt.

Numele și prenumele

Facultatea

1

NEGRUT VASILICA

Drept

2

DURET NICU

Drept

3

GHEORGHE STEFAN

Comunicare şi Relaţii Internaţionale

4

GHEORGHIU AURELIAN

Comunicare şi Relaţii Internaţionale

5

IFTODE FLORINEL

Comunicare şi Relaţii Internaţionale

6

IONESCU-DUMITRACHE  ANA-ALINA

Drept

7

MARCHIS GABRIELA

Ştiinţe Economice

8

MARINESCU LIVIU-MIHAIL

Comunicare şi Relaţii Internaţionale

9

MODIGA GEORGETA

Drept

10

SIRBU CARMEN-GABRIELA

Ştiinţe Economice

 

Intocmit,
Mihaela Frigioiu, Expert GT
Cristinel Munteanu, Expert GT

Avizat,
Draganescu Oana, Responsabil GT

footer v2 ue activ


Știri recente

© 2020 Danubius University. All Rights Reserved.