Danubius News

ANUNŢ privind selecția grupului țintă format din cadre didactice, în cadrul proiectului „Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

ANUNŢ
privind selecția grupului țintă format din cadre didactice, în cadrul proiectului
„Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”

Universitatea „Danubius” din Galați anunță selecția în mediul on-line a grupului țintă format din cadre didactice, în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124635, cu titlul „Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV.

Grupul țintă – cadre didactice pentru Universitatea „Danubius” din Galați, în calitate de beneficiar are următoarea structură:

• 10 cadre didactice (categoriile: personal didactic din învățământul superior și personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învățământ terțiar universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate - UDG).

Grupul țintă– cadre didactice va fi recrutat de la următoarele facultăți:
• Facultatea de Drept;
• Facultatea de Științe Economice;
• Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale.

Activitățile proiectului pentru cadre didactice:

• Derularea de acțiuni de perfecționare profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar:
- program de dezvoltare de competențe didactice;
- programe de schimb de experiență și diseminare de bune practici;
- alte activități.

Principiile recrutării grupului țintă:

• Principiul egalității de șanse;
• Principiul nondiscriminării: se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vȃrstă, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii, care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Documentele necesare înscrierii cadrelor didactice în grupul țintă (GT):
• copie CI (GT trebuie să aibă domiciliul sau reședința într-o regiune mai puțin dezvoltată a Romȃniei – SE, SM, NE);
• adeverință de angajat al UDG;
• copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• cerere de înscriere (cu toate anexele);
• alte documente care demonstrează eligibilitatea pentru grupul țintă: CV semnat pe fiecare pagina, din care să rezulte:
-implicarea în dezvoltarea de programe de studii din învățământ terțiar universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate și specializarile la care predau (să fie în corelație directă cu domeniile de studii ale studenților - domenii identificate prin SNC și SNCDI)

Depunerea dosarelor:
Cadrele didactice din învățămȃntul superior (UDG) interesate de proiect vor putea să își depună dosarele de înscriere (formularele completate olograf, semnate și scanate) prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Pe baza documentelor depuse, cadrele didactice din învățămȃntul superior vor fi selectate și înscrise în grupul ţintă. Lipsa unuia dintre documente, precum și neîndeplinirea criteriilor de selecție conduce automat la neînscrierea candidatului în GT al proiectului.

Criteriile de selecție pentru grupul țintă – cadre didactice:
-experiență în dezvoltarea de programe de studii universitare;
-specializările la care predau să fie în corelație directă cu domeniile de studii ale studenților - domenii identificate prin SNC și SNCDI;
-disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului;
-evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului;
-principiul „primul venit – primul servit”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați experții GT: Frigioiu Mihaela și Munteanu Cristinel

Date de contact Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Avizat, Draganescu Oana, Responsabil GT

footer v2 ue activ


ABONAMENT GRATUIT PORTAL UNIVERSUL JURIDIC! OPORTUNITATE PENTRU CADRELE DIDACTICE ȘI STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DANUBIUS

Având în vedere faptul că majoritatea librariilor fizice s-au închis, încercăm să găsim metode alternative pentru a putea ajunge cărtile la studenți și la cadre didactice.

Reprezentanții Universul Juridic propun o oportunitate extraordinară în sprijinul studenților: implementarea abonamentului gratuit la portalul universuljuridic.ro, zona premium si zona video, într-o perioadă în care izolarea este omniprezenta în viata noastra, accesul la informatii de specialitate si la conferintele desfasurate de Universul Juridic fiind deosebit de importantă pentru studenți.

De asemenea, vor oferi gratuit cadrelor didactice full acces la www.universuljuridic.ro (premium + video) până la sfarsitul anului.

În măsura în care sunteți interesați, contactați: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., SUBIECT MESAJ: ABONAMENT GRATUIT PORTAL UNIVERSUL JURIDIC.

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE


UNIVERSITATEA DANUBIUS AMÂNĂ SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

În atenţia absolvenţilor studiilor universitare de masterat, – specializările Drept Uniunii Europene/Drept Comunitar, Drept şi Administraţie Publică Europeană, Ştiinţe Penale, promoţiile 2005, 2006, 2007, 2008 (durata studiilor 2 ani) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (durata studiilor 1,5 ani), Carieră Judiciară (promoțiile 2011, 2012), Dreptul Comunității Virtuale (promoția 2019):

Examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat, programat pentru data de 9.04.2020, se amână, urmând a fi reprogramat în funcție de măsurile ce vor fi luate la nivel national pentru prevenirea și combaterea raspândirii cu virusul COVID – 19.

Această măsură a fost hotărâtă de conducerea Universității ”Danubius” cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/ 2011, a Ordinului nr. 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare (RG – 39) și a Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020.

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE


GO ONLINE! IMPORTANT PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DANUBIUS

În această perioadă, cadrele didactice și studenții Universității Danubius din Galați își vor desfășura activitatea didactică prin intermediul Platformei de e-Learning Danubius Online - Sakai.

Potrivit doamnei Conf. univ. dr. Alina Cristina NUȚĂ – Director al Departamentului ID/IFR: ”Contextul actual, al suspendării întâlnirilor ”față în față” (AT, AA, Seminarii si Cursuri), poate fi văzut și ca o fereastră de oportunitate în ceea ce privește desfășurarea activităților online, în modul intensiv. Astfel, prezentul ne impune utilizarea unor instrumente utile de comunicare bidirectionala de grup sau individualizatape care Danubius Online ni le pune la dispoziție.”

Incepând cu anul 2015, a fost integrat în cadrul platformei de e-Learning Sakai sistemul de video-conferinta - MEETINGS (BigBlueButton) pentru desfășurarea educației la distanță, care susține acum desfășurarea activității didactice la toate formele de învățământ.

Acest instrument permite cadrelor didactice să partajeze studenților documente (pdf, slide-uri), video, desktopul și camera video și este prevăzut cu o camera de chat. În plus, profesorii îl pot folosi și ca whiteboard.

De asemenea, utilizarea instrumentului FORUMURI din cadrul platformei de e-Learning facilitează organizarea de intalniri virtuale saptamanale pe teme specifice cursurilor și seminariilor la disciplinele din Planurile de invatamant.


Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE


Știri recente

© 2020 Danubius University. All Rights Reserved.