fbpx

Departamentul de Asigurare a Calității

În urma unei decizii strategice a top-managementului, Universitatea „Danubius” din Galaţi și-a proiectat, implementat și menţinut un sistem de management al calităţii care îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015, care să dea încredere şi să crească gradul de satisfacţie al „clienţilor” noştri și să demonstreze capacitatea Universităţii de asigurare permanentă a cerinţelor acestora și a reglementărilor specifice în vigoare.

Activităţile pentru care s-a implementat SMC, respectiv domeniul de activitate pentru care se aplică SMC, sunt:
• învăţământ superior universitar, cod CAEN 8542;
• cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste, cod CAEN 7220.

Domeniul: activităţi de învăţământ superior în ciclurile de licenţă și masterat, activităţi de cercetare-dezvoltare și consultanţă.
Strategia privind managementul calităţii este abordată în Universitatea „Danubius” ca un proces de evaluare sistemică și de îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului, având în vedere stabilirea direcţiilor de acţiune pe termen lung, a obiectivelor cuantificabile, precum și dezvoltarea de strategii pentru înfăptuirea acestor obiective. Principalul mijloc de realizare a controlului asupra modului în care se îndeplinesc obiectivele stabilite îl constituie activitatea de evaluare internă. Aceasta este desfăşurată de către Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii – UDG, coordonată de Rectorul universităţii.

Începând din anul 2008, în Universitatea Danubius funcţionează Departamentul de Asigurare a Calităţii – D.A.C., subordonat Rectorului Universităţii. Departamentul de Asigurare a Calităţii, împreună cu Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe universitate, sprijină conducerea universităţii în atingerea obiectivelor referitoare la calitate.

Conferința ministerială, București

Departamentul de Asigurare a Calităţii are următoarea structură:
Director D.A.C. - Conf. univ. dr. Creţu Carmen
Specialist în domeniul calității - Carmen Teodorașcu

Corpul de evaluatori interni

Comisii de evaluare internă

Decizie numire director DAC

Image

Director de Departament

Conf. univ. dr. Creţu Carmen

carmencretu@univ-danubius.ro

Image

Specialist în domeniul calității

Carmen Teodorașcu

Tel. 0372 361 130

carmen.teodorascu@univ-danubius.ro

 

© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.