fbpx

Departamentul de Cercetare Instituțională și Asigurarea Calității

În urma unei decizii strategice a top-managementului, Universitatea „Danubius” din Galaţi și-a proiectat, implementat și menţinut un sistem de management al calităţii (SMC) care să dea încredere şi să crească gradul de satisfacţie al „clienţilor” noştri și să demonstreze capacitatea Universităţii de asigurare permanentă a cerinţelor acestora și a reglementărilor specifice în vigoare.

Activităţile pentru care s-a implementat SMC, respectiv domeniul de activitate pentru care se aplică SMC, sunt:
• învăţământ superior universitar, cod CAEN 8542;
• cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste, cod CAEN 7220.

Domeniul: activităţi de învăţământ superior în ciclurile de licenţă și masterat, activităţi de cercetare-dezvoltare și consultanţă.
Strategia privind managementul calităţii este abordată în Universitatea „Danubius” din Galați ca un proces de evaluare sistemică și de îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului, având în vedere stabilirea direcţiilor de acţiune pe termen lung, a obiectivelor cuantificabile, precum și dezvoltarea de strategii pentru înfăptuirea acestor obiective. Principalul mijloc de realizare a controlului asupra modului în care se îndeplinesc obiectivele stabilite îl constituie activitatea de evaluare internă. Aceasta este desfăşurată de către Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii – UDG, coordonată de Rectorul universităţii.

Începând din anul 2008, în Universitatea Danubius funcţionează Departamentul de Cercetare Instituțională și Asigurarea Calităţii – D.C.I.A.C., subordonat Rectorului Universităţii. Departamentul de Cercetare Instituțională și Asigurarea Calităţii, împreună cu Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe universitate, sprijină conducerea universităţii în atingerea obiectivelor referitoare la calitate.

Departamentul de Cercetare Instituțională și Asigurarea Calității are următoarea structură:
Director D.C.I.A.C - Conf. univ. dr. Crețu Carmen
Secretar D.C.I.A.C - Bugeac Mihaela

 

Componenta comisiilor de evaluare interna

Componenta corpului de evaluatori interni

Image

Director de Departament

Conf. univ. dr. Creţu Carmen

carmencretu@univ-danubius.ro

Image

Secretar D.C.I.A.C

Bugeac Mihaela

mihaela.bugeac@univ-danubius.ro

 

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.