fbpx
Image

Internațional

Anunt Selectie Studenti KA103 Mobilitati de Studii sau de Practica

Dragi studenti,

Universitatea „Danubius” are plăcerea de a va informa ca selecția studenților care vor beneficia de burse Erasmus+ de studiu sau de practica este deschisă.

Prin intermediul programului Erasmus+, studenții selectați pot studia un semestru sau desfășura mobilități de plasament la una dintre instituțiile membre ale Programului Erasmus+ din Europa, sau, in cazul mobilităților de plasament, la o companie eligibilă.

Mobilitățile Erasmus+ de Studiu Fizice, Blended:

Mobilitățile fizice:

Mobilitatea propriu-zisa, in format fizic (physical mobility) este cea pe care un participant o desfășoară in format fizic la instituția/organizația gazda in condițiile prevăzute de programul Erasmus+. Perioada de mobilitate propriu-zisa in format fizic se refera la perioada in care participantul se deplasează in tara gazda pentru a urma activitățile de studiu la instituția gazda. Pentru perioada de mobilitate in format fizic, participantul poate primi grant de subzistenta si/sau transport din fonduri Erasmus+ ale UE, iar condiția referitoare la durata minima prevazuta in Ghidul Programului Erasmus+ (pentru mobilitatile de studiu: “Minimum duration of a study period is 3 months, or 1 academic term or trimester.”) trebuie sa fie indeplinita.

In cazul mobilitatilor propriu-zise in format fizic, se permite si optiunea de format doar virtual/online al activitatilor realizate in tara gazda (chiar in cazul in care se mentioneaza explicit in invitatia de la universitatea gazda acest lucru).

In cazul in care un participant se poate deplasa catre tara gazda pentru a realiza mobilitatea (in sensul ca nu are restrictii de calatorie catre tara gazda), aceasta se considera ca mobilitate propriu-zisa in format fizic, perioada de mobilitate efectuata in tara gazda este eligibila pentru finantare, iar activitatile de mobilitate pot fi realizate in format online sau format fizic sau format combinat (adica activitati fizice combinate cu activitati online). Consideram valabile toate cele trei posibilitati atat pentru mobilitatile outgoing, cat si pentru cele incoming, pentru a oferi sustinere institutiilor in organizarea mobilitatilor in conditii flexibile, precum si participantilor care sa poata beneficia de experienta de mobilitate, tinand cont de conditiile actuale.

 

Mobilitati Blended (combinate):

In cazurile in care organizarea unei mobilitati combinate este posibila, se permite combinarea unei perioade de mobilitate in format virtual (in cadrul careia un participant care se afla in tara de origine urmeaza/participa la cursuri/activitati organizate de institutia/organizatia gazda si prevazute in acordul de mobilitate, prin utilizarea metodelor de studiu la distanta, instrumentelor digitale in format online etc.) cu o perioada de mobilitate in format fizic (in care participantul desfasoara activitatile prevazute in acordul de mobilitate in cadrul institutiei/organizatiei gazda, respectand durata minima eligibila pentru tipul respectiv de mobilitate conform Ghidului Programului Erasmus+). 

Etapele selecției sunt următoarele:

1. Termen depunere dosare: in fiecare zi de luni, interval orar 8:00-16:00, la Compartimentul Erasmus+, Sala A3; se vor primi dosare de selecție până la completarea tuturor locurilor disponibile.

Va puteti inscrie la selectie utilizand formularul urmator:

https://forms.gle/HbZur5w5yGcW8XER8

Locurile se vor ocupa in ordinea înscrierii, cu condiția îndeplinirii tuturor criteriilor de selecție.

2. Interviu de selecţie. Data susținerii interviului de selecție va fi stabilită săptămânal, în funcție de numărul de dosare depuse și va fi comunicată prin email candidaților.

Interviul va avea loc la Compartimentul Erasmus+, Sala A3;

3. Test de limbă străină. (Se susține în cazul în care candidatul nu deține certificat de competență lingvistică.) Testul va fi susținut la limba engleză.

Data susținerii testului de limbă străină va fi stabilită după interviul de selecție si va fi comunicata candidatilor prin email

 Documente necesare pentru dosarul de candidatura:

- CV Europass (în limba engleză);
- Scrisoare de intenţie (în limba engleză);
- Situaţie şcolară (in original);
- Certificat lingvistic (în copie) – daca studentul nu detine un astfel de certificat, acesta va sustine, conform calendarului selectiei un test de competenta lingvistica

-Declaratie-tip (acest formular se poate obtine de la Compartimentul Erasmus+, sala A3)

-Formular-tip de inscriere la concursul de selectie (acest formular se poate obtine de la Compartimentul Erasmus+, sala A3)

 Punctajul va fi calculat astfel:

- Media generală a rezultatelor academice obţinute până la ultima sesiune inclusiv: 50% din punctaj

- Competenţe lingvistice în limba engleză: 30% din punctaj

- Interviu: 20% din punctaj

Condiţii de participare la selecţia pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu:

- Studenții de la studii de licență, anii I sau II: studenții din anul I (studii de licență) pot participa la selecție, urmand sa participe la activitatea de mobilitate in anul academic urmator. In cazul mobilitatilor de studii, studenții trebuie să fie înscriși cel puțin în anul 2 de studii (studii de licență); 

- Studenții de la masterat;

- Studenții integraliști, cu rezultate academice bune (media anilor de studii de până la momentul selecţiei minim 7);

- Studenții care au o cunoaștere bună a limbii străine în care se predă la universitatea-gazdă;

- Programul Erasmus+ încurajează participarea studenților cu nevoi speciale. Dacă unul dintre aplicanti are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

Documentele necesare pentru a solicita suplimentarea pentru nevoi speciale sunt:

Cerere în care se menționează detaliile cu privire la natura nevoilor, tipurile de cheltuieli prevăzute și sumele aferente;

Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al participantului valabil pentru perioada de desfășurare a mobilității și emis de o instituție autorizată;

Pot fi anexate și copii ale altor documente care sprijină cererea participantului (de exemplu: dacă este vorba de acoperirea unor costuri de tratamente, se va anexa și o trimitere sau scrisoare medicală din partea unui doctor din care să reiasă nevoia pentru tratament pe durata mobilității);

Destinatii:

Nr.

Țara

Universitatea parteneră, Cod Erasmus

Domenii de colaborare

Nivel

Tipul mobilității

1.        

BULGARIA

UNIVERSITY OF RUSE ”ANGEL KANCHEV”

 

BG ROUSSE01

Ştiinţe economice

Licență

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Administrative and Technical  Staff Mobility

Drept

Licență

Relaţii internaţionale şi studii europene

Licență

2.        

FRANȚA

UNIVERSITÉ JEAN MONNET – ST. ETIENNE

 

F ST-ETIE01

Drept

Licență

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Staff training mobility

Relaţii internaţionale

Licență 

3.        

CROATIA

UNIVERSITY OF ZAGREB

Faculty of Economics and Business

 

HR ZAGREB 01

 

Ştiinţe economice

 

Licență

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Staff training mobility

4.        

ITALIA

UNIVERSITATEA DIN CAMERINO

 

I CAMERIN01

Drept

Licență

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Staff training mobility

Relaţii internaţionale şi studii europene

Licență

5.        

ITALIA

UNIVERSITATEA MACERATA

 

I MACERAT01

Ştiinţe economice

Licenţă

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Staff training mobility

6.        

GRECIA

UNIVERSITATEA DIN PIRAEUS            

 

G PIREAS01

Ştiinţe economice

Licență

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Training Staff Mobility

Relaţii internaţionale

Licență

7.        

GRECIA

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS N.T.U.A.

Ştiinţe economice

Licenţă

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Training Staff Mobility

8.        

LETONIA

RIGA STRADINS UNIVERSITY

 

LV RIGA03

Drept

Licenţă

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Training Staff Mobility

Comunicare

Relaţii internaţionale

9.        

LETONIA

INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT INSTITUTE (ISMA)

 

LV RIGA32

Ştiinţe economice

 

Business and Administration

Management and Administration

Licenţă

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Training Staff Mobility

10.     

LITUANIA

ALYTAUS KOLEGIJA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

 

LT ALYTUS01

Ştiinţe economice

Afaceri şi administraţie

Licenţă

 

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Training Staff Mobility

11.     

NORVEGIA

UNIVERSITY OF TROMSØ

THE ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY

Campus Alta

 

N TROMSO06

Turism

Licenţă

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Training Staff Mobility

Northern studies and entrepreneurship

12.     

POLONIA

CARDINAL STEFAN WYSZYNSKI UNIVERSITY IN WARSAW

 

PL WARSZAW07

Drept

Licență

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Administrative Staff Mobility

13.     

POLONIA

PHILOLOGICAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN WROCLAW

 

PL WROCLAW 20

Comunicare

Licență

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Administrative Staff Mobility

14.     

POLONIA

ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY, POZNAN

 

POZNAN PL01

Ştiinţe Sociale (Studii culturale)

 

Licență Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Staff Mobility for Training

15.     

POLONIA

OPOLE UNIVERSITY

 

PL OPOLE 01

Drept

Licență

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

16.     

POLONIA

RADOM ACADEMY OF ECONOMICS

 

PL RADOM04

Ştiinţe economice

Licenţă

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Staff Training Mobility

Relaţii internaţionale

17.     

POLONIA

PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN WARSAW

 

PL WARSAW23

 

Științe Sociale

Licență

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Staff Training Mobility

18.     

SLOVENIA

UNIVERSITY OF LJUBLJANA

 

SI LJUBLJA01

Comunicare

Licență

 

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

Relaţii internaţionale

Licență

Administraţie publică

Licență

Masterat

19.     

SPANIA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Faculty of Legal Sciences

 

E TARRAGO01

Drept

Licenţă

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

20.     

Spania

Rey Juan Carlos

 

E MADRID26

Relatii internationale si studii europene

 

Student mobility study and traineeship;

Staff mobility teaching and training

Comunicare

Stiinte economice

21.     

UNGARIA

UNIVERSITY OF SZEGED

 

HU SZEGED01

Drept

Licență

Masterat

Student Mobility

Teaching Staff Mobility

 

Administrație publică

Masterat

Științe Economice

Licență

Administrarea afacerilor și management

Masterat

22.   

CEHIA

MENDEL UNIVERSITY IN BRNO

CZ BRNO02

Business and administration

 

Student mobility study and traineeship;

Staff mobility teaching and training

23.   

ITALIA

UNIVERSITY OF CASSINO AND SOUTHERN LAZIO

I CASSINO01

STIINTE ECONOMICE

 

Student mobility study and traineeship;

Staff mobility teaching and training

DREPT

24.   

SLOVACIA

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

SK BRATISL01

BUSINESS AND ADMINISTRATION

 

 

Student mobility study and traineeship;

Staff mobility teaching and training

25.   

SLOVENIA

GEA COLLEGE- CENTER OF HIGHER VOCATIONAL SCHOOLS

 

SI LJUBLJA07

BUSINESS AND ADMINISTRATION

 

 

Student mobility study and traineeship;

Staff mobility teaching and training

26.   

SLOVENIA

GEA COLLEGE-FACULTY OF ENTREPRENEURSHIP

SI PORTORO02

BUSINESS AND ADMINISTRATION

 

 

Student mobility study and traineeship;

Staff mobility teaching and training

27.   

SLOVENIA

FACULTY OF COMERCIAL ANDBUSINESS SCIENCES

 

SI CELJE04

COMUNICARE

 

Students for study, staff for teaching

STIINTE ECONOMICE

28.   

TURCIA

YEDITEPE UNIVERSITY

 

TR ISTANBU21

DREPT

Licență

Masterat

Student mobility study and

Staff mobility teaching and traini ng

COMUNICARE

Licență

 

29.   

 

 

 

 

TURCIA

SELCUK UNIVERSITY

 

TR KONYA01

FB

Licență

Masterat

Student mobility study and traineeship

 

Staff mobility teaching and traini ng

ECTS

Licență

 

RISE

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

CRP

Licență

 

Student mobility study and traineeship

 

Staff mobility teaching and traini ng

30.   

TURCIA

NUH NACI YAZGAN

 

TR KAYSERI03

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

31.   

TURCIA

CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY

 

TR CANAKKA01

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

FCRI

Licență

 

32.   

TURCIA

KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY

 

TR TRABZON01

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

FCRI

Licență

 

33.   

TURCIA

BULENT ECEVIT UNIVERSITY

TR ZONGULD01

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

FCRI

Licență

 

34.   

TURCIA

ATILIM UNIVERSITY

 

TR ANKARA05

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

FCRI

Licență

 

35.   

TURCIA

AFYON KOCATEPE

UNIVERSITY

 

TR AFYON01

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

36.   

TURCIA

IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS

 

TR IZMIR04

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

FCRI

Licență

 

37.   

TURCIA

IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS

 

TR IZMIR04

CRP

Licență

 

Student mobility study and traineeship

 

Staff mobility teaching and traini ng

38.   

TURCIA

ISTINYE UNIVERSITY

 

TR ISTANBU61

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study and traineeship

 

Staff mobility teaching and traini ng

RISE

Licență

 

CRP

PSIHOLOGIE

39.   

TURCIA

FATIH UNIVERSITY

 

TR ISTANBU13

DREPT

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

FSE

Licență

 

RISE

Licență

Masterat

40.   

TURCIA

KADIR HAS UNIVERSITY

 

TR ISTNBU16

DREPT

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

FSE

Licență

 

FCRI

Licență

 

41.   

TURCIA

KARABUK UNIVERSITY

 

TR KARABUK01

FSE

Masterat Licență

 

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

RISE

Licență

 

42.   

TURCIA

USKUDAR UNIVERSITY

 

TR ISTNBU46

PSIHOLOGIE

Licență

Masterat

Student mobility study and traineeship

 

Staff mobility teaching and traini ng

RISE

Licență

Masterat

CRP

Licență

 

43.   

TURCIA

ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY

 

TR ISTNBU48

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study and traineeship

 

Staff mobility teaching and traini ng

 

44.   

ITALIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA

 

I MESSINA01

CRP

Licență

 

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

45.   

ITALIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO

 

I SALERNO01

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study and traineeship

 

Staff mobility teaching and traini ng

FCRI

Licență

Masterat

PSIHOLOGIE

Licență

 

DREPT

Licență

Masterat

46.   

CIPRU

FREDERIK UNIVERSITY CYPRUS

 

CY NICOSIA23

FSE

Masterat

Student mobility study and traineeship

 

Staff mobility teaching and traini ng

47.   

MACEDONIA

GOCE DELCHEV UNIVERSITY

 

MK STIP01

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

FCRI

Licență

 

DREPT

Licență

Masterat

48.   

BULGARIA

UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY

 

BG SOFIA03

FSE

Licență

Masterat

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

DREPT

Licență

Masterat

49.   

PORTUGALIA

POLYTECHNIC INSTITUTE OF VISEU

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

 

P VISEU01

FSE

Licență

 

Student mobility study

 

Staff mobility teaching and traini ng

 

 

Destinații Practică în străinătate

Pentru a identifica organizația-gazdă potrivită pentru un stagiu de practică Erasmus+ vă recomandăm înregistrarea pe site-ul www.erasmusintern.org, platformă unde puteți găsi diverse oportunități de internshipuri.

Această platformă a fost creată de organizația studențească Erasmus Student Network pentru a veni în sprijinul studenților și absolvenților interesați de oportunitățile de practică Erasmus+.

Biroul Erasmus+ primește diverse oportunități de stagii de practică trimise de instituții interesate în găzduirea stagiarilor Erasmus+.

Mai jos puteți analiza oportunitățile de practică primite de Biroul Erasmus+.

 

Algoos Study, Work & Travel Inc.

AUSTRIA

Pädagogische Hochschule Wien - Incoming Students (phwien.ac.at)

CEHIA

NAR Marketing - ofertă plasament Cehia

DANEMARCA
Ofertă de plasament Danemarca

GRECIA
Descriere ofertă de plasament - Grecia

ITALIA
Universitatea din Camerino - companiile-gazdă din Camerino vor fi identificate cu sprijinul Universității din Camerino

MALTA
Descriere ofertă plasament Malta
Prezentare a organizației din Malta care organizează plasamentul
Prezentare Malta
Viața în Malta - prețuri orientative
Testimoniale plasament Malta

PORTUGALIA
Ofertă plasament - Brand designer, Web designer, International projects management

SPANIA
Ofertă plasament - Asistent departament administrativ
Ofertă plasament - Asistent departament internațional
Ofertă plasament - Asistent Graphic Design
Ofertă plasament - Asistent management cultural si promovare
Ofertă plasament - Asistent librărie
Ofertă plasament - Asistent traducător Engleză - Spaniolă
Ofertă plasament - Asistent departament artistic teatru

UNGARIA
Ofertă plasament Ungaria

 

Alte posibile destinații:

Austria
Belgia
Bulgaria
Cehia
Cipru
Croația
Danemarca 
Elveția
Estonia
Finlanda
Franța

Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia 
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Malta 
Marea Britanie

Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia

Serbia
Slovenia
Slovacia
Spania
Suedia
Turcia
Ungaria

 

Atenție ! Această listă nu este exhaustivă. În cazul în care doriți sa participați la selecție și să efectuați mobilitatea în cadrul unui alt centru universitar sau organizație eligibilă, acest lucru este posibil. Vom lua legătura cu organizația respectivă și vom face toate demersurile pentru a vă sprijini.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa contactați echipa Erasmus+ a Universităţii Danubius:

Compartimentul Erasmus+, sala A3, program luni-vineri 08:00 - 16:00

Tel: +40757 028 428

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Succes tuturor studenților candidați!


© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.