fbpx
Image

Internațional

Mobilități de formare si predare pentru personalul academic și non-academic

Criterii generale de eligibilitate pentru mobilităţile de formare Erasmus:

a. Poate participa la selecție personalul non-academic angajat în cadrul Universității "Danubius", indiferent de domeniul de activitate;

b. Pot participa la selecție: cadrele didactice titulare, care desfășoară activități de predare, de seminar sau de laborator, din cadrul Universității "Danubius";

c. Pot participa la selecție toate cadrele didactice din cadrul Universității "Danubius", indiferent de gradul/funcția didactică, respectiv: asistenți doctoranzi sau doctori, lectori doctoranzi sau doctori, conferențiari doctori, profesori doctori;

d. Candidații trebuie să fie cetăţeni români, cetățeni ai unor țări participante la Erasmus+ / SEE sau cetățeni ai altor țări. Candidații trebuie să fie angajați permanenți ai Universității "Danubius";

e. Cunoașterea unei limbi străine (limba străină necesară pentru mobilitatea dorită: engeză, franceză, italiană etc.).

 

Documentele pe care candidații trebuie să le depună la dosar sunt următoarele:

  • CV-ul actualizat (în limba engleză).
    Training Program, pentru mobilitățile de formare, document care trebuie să conțină un plan al activităților propus de către candidat pentru a fi desfășurat în perioada mobilității.
  • Teaching Program, pentru mobilitățile de predare, document care trebuie să conțină un plan al activităților propuse de către candidat pentru a fi desfășurate pe perioada mobilității.
    Candidații pot opta pentru o singură universitate/instituție gazdă, astfel încât fiecare candidat nu poate depune la dosar decât un singur Training/Teaching Program.

 

Criteriile în funcție de care se va realiza selecția sunt următoarele (maximum 100 de puncte):

CV: maximum 20 puncte (se vor urmări pentru acordarea punctajului maxim următoarele elemente: pregătirea de specialitate, distincții/premii, apartenența la organizații profesionale organizaţii/societăţi profesionale/ştiinţifice etc.)
Training Program: maxim 70 puncte (se va urmări pentru acordarea punctajului maxim relevanța următoarelor aspecte: obiectivele mobilității, rezultatele așteptate, activitățile propuse a se derula în cadrul mobilității, beneficiile mobilității pentru candidat și universitate)

10 puncte se vor acorda persoanelor care s-au implicat și au oferit sprijin în derularea activităților de de formare și/sau predare ale personalului incoming în anul universitar anterior,

 

Pregătirea mobilității

După stabilirea beneficiarilor mobilităților STA și STT vor fi derulate următoarele etape în vederea organizării mobilității:
Biroul Erasmus+ va anunța universitatea/instituția gazdă de rezultatele selecției și va solicita o confirmare privind acceptarea beneficiarului (care poate lua și forma unei scrisori de acceptare).
Biroul Erasmus+  va transmite beneficiarilor datele de contact ale universității/instituției gazdă în vederea stabilirii de comun acord a perioadei mobilității și a aprobării Teaching/Training Program.
Biroul Erasmus+ va invita beneficiarul pentru semnarea Contractului Financiar în baza căruia va primi grantul alocat mobilității STA/STT obținute în urma selecției. Beneficiarul are obligația suportății comisioanelor de transfer bancar al grantului. Grantul poate virat într-o tranșă de 100% sau în două tranșe, potrivit prevederilor din contractul financiar.
Beneficiarul are obligația să își organizeze mobilitatea (transportul, cazarea, asigurarea de sănătate etc).

Pe perioada deplasării, fiecare cadru didactic sau personal non-didactic își va asigura un înlocuitor, respectiv o persoană care să-i preia atribuțiile didactice sau administrative. În cazul cadrelor didactice, activitățile de predare, seminarizare sau laborator care se suprapun perioadei de mobilitate se vor reprograma.
La întoarcerea din mobilitate beneficiarul trebuie să depună la Biroul de Erasmus+ documentele care atestă efectuarea mobilității, respectiv: Certificat de participare, emis la finalul mobilității de universitatea/instituția gazdă.
Certificatul final de participare trebuie să ateste perioada exactă a mobilității, care trebuie să corespundă perioadei asumate prin contractul financiar. Dacă beneficiarul mobilității nu a respectat perioada contractuală, realizând o mobilitate cu durată mai scurtă decât cea prevăzută, va fi obligat să returneze integral grantul primit. Prelungirea termenului de mobilitate de către beneficiar nu atrage obligativitatea Universității "Danubius" de a suplimenta grantul primit inițial prin contractul financiar.

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.