fbpx
Workshop: Identificarea şi dezactivarea butoanelor emoţionale disfuncţionale

Workshop: Identificarea şi dezactivarea butoanelor emoţionale disfuncţionale

Asociația Psihologilor Consilieri și Psihoterapie de Cuplu și Familie – Tomis- Constanța organizează în colaborare cu Universitatea Danubius din Galați workshop-ul Identificarea şi dezactivarea butoanelor emoţionale disfuncţionale.

Workshop-ul se adresează în principal psihologilor și studenţilor ce se pregătesc în domeniul psihoterapiei și psihologiei clinice care doresc să înveţe cum:

  • să-și recunoască şi să-şi identifice acei declanşatori (triggeri), butoane emoționale legate de o situaţie şi/sau situaţii trăită(e) în antecedente ce a/au avut impact traumatic;
  • să-şi dezactiveze aceste butoane prin recunoaşterea lor şi ventilarea emoţiei negative disfuncţională degajată în mod incongruent cu situaţiile de viaţă

Cursanţii îşi vor forma abilităţi de a lucra în acest domeniu cu impact emoţional major.

 

Obiectivele workshop-ului

Obiectivul major al workshop-ului urmăreşte sporirea gradului de congruență în exprimarea și trăirea emoțională. Acest deziderat se va atinge odată cu diminuarea răspunsului de tip reactiv prin dezinvestirea acestuia de emoția negativă din antecedente.

Workshop-ul este creat pentru a ajuta specialiștii, pe de o parte, să-și perfecționeze cunoștințele şi să-și dezvolte abilităţi de bază în procesul de autocunoaștere prin identificarea, recunoașterea şi înţelegerea propriilor emoţii precum şi a incongruențelor privind trăirea acestora în prezent, şi pe de altă parte,să-și dezvolte acele abilităţi de dezactivare a butoanelor emoţionale reducând astfel starea de incongruenţă a trăirilor emoţionale şi în final dezvoltarea acelor competenţe necesare în procesul de evaluare și intervenție a clienților/pacienților ce reclamă un astfel de obiectiv terapeutic.

 

Data derulare: 28 octombrie 2023

Interval orar: 9:00- 17:00

Locație: Universitatea Danubius din Galați, bld. Galați nr. 3, et. 3, sala A38

 

Structura workshop-ului

  • Butoane emoționale – definire, proces de construcție, căi de dezvelire, semnătură energetică – expunere, dezbatere pe argumente;
  • Kit de reacții automate încărcate cu emoții disfuncționale – joc de rol;
  • Nevoia de compensare prezentă ca efect al unui dezechilibru emoțional din antecedente - joc de rol;
  • Identificarea butoanelor emoționale – exercițiu;
  • Identificarea evenimentului, întâmplării, situației ce a condus la construcția semnăturii emoționale – imagerie dirijată;
  • Clarificarea incongruenței dintre manifestarea emoțională prezentă și stimulul declanșator - reflectare;
  • Dezlipirea emoției disfuncționale din antecedente de răspunsul la stimulul prezent – reflectare și clarificare;

 

Conținutul modulului a fost structurat în așa fel încât să aibă coerență și continuitate, având ca rezultat dezvoltarea unui set minimal de abilități, prin care să se realizeze identificarea declanșatorilor energetici, încărcătura emoțională disfuncțională și a sursei ei, ventilarea emoțională terapeutică prin expunerea la amintirea traumatică și dezlipirea emoției disfuncționale din antecedente de răspunsul la stimulul prezent, creându-se astfel condițiile unei ameliorări a congruenței manifestărilor emoționale și reducerea gradului de reactivitate.

 

Criterii și modalități de selecție a participanților

Tematica și structura Workshop-uluia fost realizată astfel încât să poată participa toți doritorii menționați la capitolul adresabilitate, singurul criteriu de înscriere la Workshop fiind cel cronologic (în cazul depășirii numărului maxim admis pentru o grupă, se va constitui o grupă suplimentară, dar la o altă dată calendaristică ce va fi anunțată în timp util atât solicitanților, cât și CPR).

De asemenea, structura Workshop-ului permite adaptarea la necesitățile participanților, chiar și      în cazul nespecialiștilor, putând fi abordate explicații sau exemple suplimentare pentru o bună integrare a informației transmise.

 

Metode și tehnici

Se vor utiliza jocul de rol, problematizarea, discuțiile panel, studiul de caz, interviul dirijat, utilizarea bibliografiei etc.

 

Diplome

Diplomă cu credite profesionale pentru psihologi cu drept de liberă practică și diplomă de participare pentru studenți și cei care nu sunt psihologi.

 

Taxă de participare: 300 lei

Înscrieri și informații suplimentare: nicusava2004@yahoo.com, tel. 0723624799
Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.