fbpx

Danubius News

Au inceput inscrierile la Colegiul Danubius

Au inceput inscrierile la Colegiul Danubius

 Au început înscrierile la Colegiul Danubius

Colegiul Danubius este organizat in cadrul Universității Danubius, ca instituție de învățământ terțiar, în care predau cadre didactice din mediul universitar, dar și preuniversitar. Specialiștii din cadrul Colegiului Danubius își îndeplinesc cu succes misiunea didactică pe care și-au asumat-o - pregătirea de specialişti, cercetători şi lideri în domeniile media și informatică, prin intermediul cursurilor și laboratoarelor de specialitate.

Mediul universitar îşi concentrează resursele pentru asigurarea unei forţe educaţionale atractive, care să îmbine opţiunile cursanţilor cu necesităţile de formare profesională ale comunităţii locale, educându-i în spiritul principiilor democratice ale societăţii deschise, urmărind ca până în anul 2024 să se echilibreze numărul specialistilor în domeniile de pregătire vizate. Studiile se încheie cu examenul de certificare a competențelor profesionale pentru obținerea diplomei de studii.

Practica este susținută de către specialiști practicieni și se desfășoară, în funcție de calificare, în studioul TV al Universității Danubius, la televiziunile partenere, în laboratoare IT, dotate cu aparatură de ultimă generație, în cadrul companiilor IT partenere. Diplomele obținute sunt recunoscute în toată Europa.

CU sau FĂRĂ diplomă de bacalaureat

Colegiul Danubius este soluţia salvatoare a elevilor care nu au reuşit să treacă examenul de Bacalaureat, aceştia având posibilitatea de a nu pierde contactul cu studiile şi de a se califica în una din cele trei calificări oferite de Colegiul Danubius.

Analist Programator (Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5,  1,5 ani, învățământ cu frecvență/zi)

Discipline studiate:

 • Comunicare profesională în limba modernă;
 • Comunicare profesională;
 • Managementul calității;
 • Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare;
 • Proiectarea algoritmilor;
 • Limbaje de programare;
 • Programare modulară;
 • Metode şi tehnici clasice de programare;
 • Programarea orientată obiect;
 • Conceperea produselor multimedia;
 • Crearea site-urilor Web;
 • Baze de date.

Absolvenții vor putea lucra, conform codului de clasificare a ocupațiilor din România, ca analiști programatori, ca specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, consultanți în informatică.

Administrator Rețele Locale și de Comunicații (Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5,  1,5 ani, învățământ cu frecvență/zi)

 • Comunicare profesională în limba modernă;
 • Comunicare profesională;
 • Managementul calității;
 • Componente, concepte şi tehnologii de reţele de calculatoare;
 • Modele de referință OSI şi TCP/IP;
 • Protocoale TCP/IP;
 • Adresare IP;
 • Comunicarea într-o reţea locală (LAN);
 • Funcționare reţele globale (WAN).

Absolvenții vor putea lucra, conform codului de clasificare a ocupațiilor din România, ca specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, specialiști în baze de date și rețele, specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor.

Cameraman-Fotoreporter (Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5,  1,5 ani, învățământ cu frecvență/zi)

 • Comunicare profesională în limba modernă;
 • Tehnologia informațiilor și comunicației aplicată;
 • Comunicare profesională;
 • Arta imaginii – concepte de bază;
 • Arta fotografică;
 • Comunicare vizuală;
 • Optica foto-cine-TV;
 • Tehnică foto;
 • Fotografia digitală.

Absolvenții vor putea lucra, conform codului de clasificare a ocupațiilor din România ca tehnicieni în informatică și comunicații, tehnicieni în domeniul telecomunicațiilor și al radiodifuziunii și televiziunii, fotoreporteri, jurnaliști.

 

ÎNSCRIERI

1 - 29 iulie

1 - 23 septembrie

ADMITERE

1 - 5 august

26 - 30 septembrie

ADMITEREA CONSTĂ ÎN CONCURS DE DOSARE

Admiterea se organizează online la: https://admitere.univ-danubius.ro/

 

Mioara Lepădatu,

Specialist PR

 


Știri recente

© 2022 Danubius University. All Rights Reserved.