fbpx
Image

Internațional

RELUARE SELECȚIE PROIECT ERASMUS+ NR. 2022-1-RO01-KA131-HED-000062846

 

Stimați colegi,

Departamentul de Relații Internaționale prin intermediul Biroului Erasmus+ al Universității Danubius vă informează că selecția membrilor comunității academice Danubius care vor beneficia de burse Erasmus+ de Predare si Formare în universitățile din țările membre Programului Erasmus+ a început, în cadrul proiectului cu numărul 2022-1-RO01-KA131-HED-000062846.

Prin intermediul programului Erasmus+, participanții selectați pot preda sau desfășura activități de mobilitate de formare la acele universități din țările Programului Erasmus+ care acceptă participarea acestora. 

Beneficiile unei experiențe Erasmus+:

Experiența dobândită facilitează dezvoltarea carierei, oferă posibilitatea aprofundării și a învățării unei limbi străine, stimulează dobândirea unor competențe interculturale și acumularea de informații de specialitate, permite contactul cu un nou mediu academic, cu profesorii și cu studenții din universitatea-gazdă cât și descoperirea unui nou spațiu cultural.
Membrii comunității academice Danubius au posibilitatea de a fi ambasadori ai universității și țării lor, de a dobândi experiență academică și de a face schimb de bune practici cu membrii unei instituții din străinătate.

 

Cine poate aplica?
-mobilități de predare: cadrele didactice care desfășoară activități de predare, seminar sau laborator;
-mobilități de formare: cadrele didactice si personalul didactic auxiliar şi administrativ, membri ai comunității academice Danubius.

Înainte de mobilitate

Etapele selecției beneficiarilor sunt următoarele:

  1. Depunerea dosarelor de candidatură: pentru a putea cuantifica mobilitățile asumate în cadrul proiectului nr. 2022-1-RO01-KA131-HED-000062846 , această activitate se va desfășura în intervalul 10.01.2024 – 28.01.2024
  2. Selecția candidaților 29.01.2024-30.01.2024
  3. Anunțarea rezultatelor – 31.01.2024
  4. Organizarea Activității de mobilitate 05.02.2024 – până în ultima săptămână completă din cadrul proiectului (26.07.2024 trebuie să fie ultima zi de mobilitate)

Criteriile în funcție de care se va realiza selecția candidaților pentru derularea de mobilități de predare şi de formare sunt următoarele (maximum 100 de puncte):

CV: maximum 20 puncte (se vor urmări pentru acordarea punctajului maxim următoarele elemente: pregătirea de specialitate, distincții/premii, apartenența la organizații profesionale organizaţii/societăţi profesionale/ştiinţifice etc.);

Acord de mobilitate Erasmus+ pentru mobilitatea personalului de predare/formare: maximum 70 puncte (se va urmări pentru acordarea punctajului maxim relevanța următoarelor aspecte: obiectivele mobilității, rezultatele așteptate, activitățile propuse a se derula în cadrul mobilității, beneficiile mobilității pentru candidat și universitate).

10 puncte se vor acorda persoanelor care s-au implicat și au oferit sprijin în derularea activităților de formare și/sau predare ale studenților și personalului INCOMING în anul universitar anterior.

10 puncte se vor acorda persoanelor care aplică pentru prima activitate de mobilitate Erasmus+.

Selecția va ține seama de respectarea termenelor de depunere a aplicației și ordinea depunerii candidaturilor:

- dosarele incomplete nu vor fi luate in considerare

- dosarele depuse după sau înainte de perioada de depunere a dosarelor de selecție (10.01.2024 – 28.01.2024) nu vor fi luate in considerare;

- dosarele pot fi depuse doar prin formularul de aplicație. Nu vor fi acceptate dosare transmise prin email sau pe suport hârtie;

 

Dosarele de candidatură se vor depune doar prin intermediul următorului formular de înscriere:

Formularul de Aplicație Online

Documentele pe care candidații trebuie să le depună la dosar sunt următoarele:
• CV-ul (în limba engleză, PDF, format Europass) semnat pe fiecare pagina, in format PDF.
• Acord de mobilitate Erasmus+ pentru mobilitatea personalului de predare/formare, pentru mobilitățile de predare/formare, document care trebuie să conțină un plan al activităților propuse de către candidat pentru a fi desfășurate pe perioada mobilității.

Modelul de formular Teaching/Training Agreement poate fi solicitat de la Biroul Erasmus+ (Sala A3) .

După stabilirea beneficiarilor mobilităților de formare și de predare, vor fi derulate următoarele etape în vederea organizării mobilității:

Biroul Erasmus+ (BE+) va anunța universitatea/instituția gazdă de rezultatele selecției și va solicita o confirmare privind acceptarea participantului (care poate lua și forma unei scrisori de acceptare).

BE+ va invita participantul pentru semnarea Contractului Financiar în baza căruia va primi grantul alocat mobilității de predare sau de formare (Teaching/Training) obținute în urma selecției.

 

Activitatea de mobilitate

Participantul la mobilitate are obligația să își organizeze activitatea (transportul, cazarea, asigurarea de sănătate etc). În măsura în care participantul consideră că nu este suficient pregătit sau are neclarități cu privire la organizarea logistică a activității de mobilitate, este rugat să se adreseze Departamentului de Relații Internaționale/Coordonatorului instituțional Erasmus+ pentru minimizarea oricăror riscuri cu privire la organizarea logistică a activității de mobilitate.

Pe perioada deplasării, fiecare participant se va asigura de continuitatea activității didactice/profesionale în bune condiții, respectiv o persoană care să-i preia atribuțiile didactice sau administrative. În cazul personalului didactic auxiliar și administrativ stabilirea perioadei de mobilitate se va face de comun acord structurile manageriale ale departamentului de care aparține, pentru asigurarea continuității activității.

La întoarcerea din mobilitate beneficiarul trebuie să depună la BE+ din cadrul DRI documentele care atestă efectuarea mobilității, respectiv Certificate of Attendance (modelul general corespunzător de Certificate of Attendance, agreat cu partenerii instituționali poate fi solicitat de la Biroul Erasmus+, sala A3.

Biroul Erasmus+ va elibera modelul de Certificat pentru fiecare mobilitate în parte, completat cu datele universității partenere corespunzătoare, urmând ca participantul să revină cu el semnat de universitatea gazda la finele activității.

Este responsabilitatea participantului ca la finalul activității de mobilitate să preia acest document semnat de la universitatea gazdă și să îl depună personal la Biroul Erasmus+ din cadrul Universității Danubius.

Raportul final se va completa electronic, fiecare beneficiar va primi pe adresa de e-mail oferită de acesta în documentele de aplicare, două mail-uri distincte de unde va putea accesa formularele de raportare obligatorii:

  1. Participant Report Form transmis automat din instrumentul online de raportare și gestionare al Erasmus+;
  2. formularul de raportare standardizat transmis de Biroul Erasmus+.

Subliniem faptul ca este obligatorie completarea acestora integrala si cu responsabilitate, întrucât studiile și evaluările realizate pe acestea pot îmbunătăți calitatea serviciilor oferite și experiențele viitoare în cadrul activităților de acest fel. Răspunsurile dumneavoastră sunt valoroase atât la nivelul Universității Danubius, cât și la nivelul Agenției Naționale și Comisiei Europene, care gestionează Programul Erasmus+, întrucât aceste rapoarte fac obiectul evaluărilor și raportărilor realizate la finele fiecărui proiect în parte.

Pentru mai multe detalii va rugam să contactați echipa Erasmus+ a Universității Danubius la: compartimentul Erasmus+, sala A3, program luni-vineri 08:00 - 16:00.


Succes tuturor candidaților!

Echipa Erasmus+

 

Destinații Posibile pentru activități de predare si formare

Această listă nu este exhaustivă, întrucât noi acorduri sunt semnate în permanență. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să urmăriți lista de acorduri publicată pe site-ul Universității Danubius sau vă rugăm să vă adresați Biroului Erasmus+.

1

IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS (TR IZMIR04) -  Economics, Political Science and International Relations,  Business Administration

2

EDUCONS UNIVERSITY (RS NOVISAD04) - Any field of study

3

ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY ANTALYA (TR ANTALYA03) - Business and administration, not further defined, Travel, tourism and leisure

4

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA (SK BRATISL01) -  Business and administration, not further defined

5

SELCUK UNIVERSITY (TR KONYA01) - Travel, tourism and leisure

 

SELCUK UNIVERSITY (TR KONYA01) - Political sciences and civics

 

SELCUK UNIVERSITY (TR KONYA01) - Marketing and advertising

 

SELCUK UNIVERSITY (TR KONYA01) – Economics

6

CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY (TR CANKIRI01) – Law

7

UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTER (G PIREAS01) -  Business and administration

8

COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA (SK BRATISL02)  - Business and administration,  Economics

9

University of Zagreb (HR ZAGREB01) - Business and administration,  Economics

10

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA - Any study field

11

ALYTAUS KOLEGIJA - Business and administration,  Economics

12

UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV - Business and administration,  Economics, Informatics, Law, Communication

13

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Law

14

WYZSZA SZKOLA HANDLOWA (Radom University) - Management and administration, Informatics

15

ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY - Any field of study

16

ZONGULDAK BULENT ECEVIT UNIVERSITY - Business and administration

 

ZONGULDAK BULENT ECEVIT UNIVERSITY -  Economics

17

CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY - Teaching - any field, study - International Relations, Communication, Business Administration)

 

Destinații Posibile pentru activități de formare

Aceleași instituții ca în cazul listei pentru activități de predare, cu mențiunea că se acceptă propuneri pentru alte destinații cu care Universitatea Danubius încă nu are acord Inter-Instituțional Erasmus+. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să urmăriți lista de acorduri publicată pe site-ul Universității Danubius și să vă adresați Biroului Erasmus+.

 


© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.