fbpx

Procedura privind recunoastrea automata a funcției didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate in cadrul Universitatii Danubius din Galati

Descriere procedură  

Scop:

Prezenta procedură academică, cod ACD-25 stabileşte regulile şi responsabilităţile privind recunoașterea de către Universitatea „Danubius” din Galați a funcțiilor didactice din învățământul universitar, obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate, în vederea ocupării pe perioadă determinată a unor posturi didactice vacante, în calitate de cadru didactic asociat-invitat, precum şi pentru participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante.

Căi de atac:

(1) In cazul unei hotărâri de nerecunoaştere a funcţiei didactice obţinută la o instituţie de învăţământ universitar din străinătate, solicitantul poate formula contestaţie în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării. (2)Contestaţia, adresată Rectorului, se formulează în scris, se înregistrează la DRU din cadrul UDG şi se soluţionează de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizia Rectorului. Comisia este formată din 3 membri, cadre didactice titulare în UDG, altele decât cele din Comisia de evaluare.(3)Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale privind desfăşurarea procesului de evaluare, numai de către contestatar şi numai cu privire la solicitarea pentru care a depus dosarul.(4)Hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă, se consemnează în scris într-un raport care este înaintat către Rector, semnat de către toţi membrii Comisiei, şi se comunică contestatarului în scris, în termen de trei zile de la data emiterii acesteia.(5)Contestaţia şi hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se ataşează la dosarul solicitantului care a formulat contestaţia.

Date de contact:

Universitatea Danubius din Galati, Bulevardul Galati nr. 3, cod 800654

Telefon: +40 372 361 115

E-mail: hr@univ-danubius.ro

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=965691&IdOperatiune=2
Procedura privind recunoastrea automata a funcției didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate in cadrul Universitatii Danubius din Galati [pdf]
© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.