fbpx
ÎNSCRIERE EXAMEN DE DISERTAȚIE ONLINE

ÎNSCRIERE EXAMEN DE DISERTAȚIE ONLINE

În atenţia absolvenţilor studiilor universitare de masterat ai Facultății de Drept, specializările:

Dreptul Uniunii Europene/Drept Comunitar, Drept şi Administraţie Publică Europeană, Ştiinţe Penale, Carieră Judiciară, Dreptul Comunităților Virtuale

 

Susţinerea Examenului de Disertaţie va avea loc, ON-LINE,

în zilele de 7 și 8.05.2020, ora 9.00

 

Înscrieri în perioada:

27.04.2020 - 5.05.2020

 

Dosarul pentru înscrierea la examenul de disertatie online va fi completat, astfel: 

 

De către absolvent (A), de secretariat (B) și de către cadrul didactic îndrumător (C),  astfel:

A.  Pentru înscriere, absolventul este rugat să completeze și să transmită la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., următoarele documente semnate și scanate:

1. FIȘĂ ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE (se descarcă de pe site-ul universității*); 

2. REGISTRU DE EVIDENȚĂ ABSOLVENȚI MASTER ANGAJAȚI (se descarcă de pe site-ul universității*); 

3. DECLARAȚIE de autenticitate și originalitate a lucrării de disertație (se descarcă de pe site-ul universității*)

4. Informare GDPR (se descarcă de pe site-ul universității*)

5. CHITANȚA DE ACHITARE A TAXEI pentru susținerea examenului de disertație (o puteți plati online la bancă); 

6. CARTE DE IDENTITATE – copie 

B. Secretariatul va adăuga dosarului examenului de disertație online următoarele documente (doar dacă există la dosarul de student, în caz contrar, absolventul are sarcina predării către secretariat):

7. DIPLOMA DE LICENŢĂ** în original şi numai dacă este cazul, copie după anexa nr. 1 la diploma de licenţă (privind rezultatele la licenţă); 

8. SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENȚĂ SAU FOAIA MATRICOLĂ – copie;

9. DIPLOMA DE BACALAUREAT – copie față/verso (dacă nu se află la dosarul depus la înscriere);

10. FOAIA MATRICOLĂ LICEU – copie față/verso (dacă nu se află la dosarul depus la înscriere);

11. CERTIFICAT DE NAŞTERE – copie legalizată 

12. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE - copie şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau de prenume – în copie;

13. FIŞA DE LICHIDARE (semnată şi ştampilată) de casierie și bibliotecă***.

C. Cadrul didactic îndrumător va adăuga la dosarul examenului disertație (prin transmitere la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.):

14. REFERAT semnat de cadrul didactic îndrumător;

15. RAPORT ANTIPLAGIAT (din programul antiplagiat) semnat de cadrul didactic îndrumător;

16. LUCRARE DE DISERTAŢIE care a fost verificată în programul antiplagiat, în format electronic 1 EXEMPLAR, (cu denumirea disciplinei scrisă pe prima pagină).

Listele candidaților înscriși să participe la examenul de disertație desfășurat în mediul online, se vor afișa, cu 24 de ore înainte de începerea examenului, pe website-ul Universității Danubius, pe Platforma Danubius online și la sediul Universității, împreună cu programarea pe ore și zile, acolo unde este cazul.

 

DETALII, SECRETARIAT: 0733180161;

EMAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Conducerea Facultății vă dorește

Succes!


* Pot fi descărcate de pe siteul: http://www.univ-danubius.ro/examene/examenul-de-disertatie
**Înscrierea se poate face doar dacă diploma de licență există la secretariat în original
*** Dacă acestea pot fi eliberate.


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.