fbpx

Danubius News

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs următoarele posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii:

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 25 noiembrie  2015 – 10 ianuarie 2016.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al M.E.C.S., la adresa http://jobs.edu.ro/index.php

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.C.S: http://jobs.edu.ro/index.php

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de finanțe și administrarea afacerilor


Lector, poziţia 25, disciplinele: Expertiză contabilă şi consultanță fiscală, Contabilitatea instituțiilor publice, Contabilitate publică, Analiză economico-financiară.

Candidat: Asist.univ.dr. Constandache Nicoleta

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 26, disciplinele: Marketing, Marketing internațional, Tehnica negocierilor în afaceri, Comportamentul consumatorului.

Candidat: Asist.univ.dr. Bălău Mădălina

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 27, disciplinele: Doctrine economice contemporane, Preţuri şi concurenţă, Microeconomie, Macroeconomie.

Candidat: Asist.univ.dr. Ioan Gina

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 28, disciplinele: Economie comercială, Previziuni macroeconomice, Economia întreprinderii, Ecoturism şi turism rural.

Candidat: Asist.univ.dr. Puşcaciu Rose-Marie

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 29, disciplinele: Investiţii directe și finanțarea lor, Gestiunea financiară a întreprinderii, Produse şi servicii bancare, Asigurări şi protecţie socială.

Fisa de verificare standarde minimale lector - Stiinte Economice


Decizii Comisii concursuri didactice sem. I 2015_2016

 

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul de drept public și drept privat


Profesor, poziţia 7, disciplinele: Clinică judiciară, Individualizarea sancţiunilor de drept penal, Cooperare judiciară în materie penală în Uniunea Europeană.

Fisa de verificare standarde minimale profesor - Drept

Candidat: Conf.univ.dr. Rusu Ion

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Conferenţiar, poziția 12, disciplinele: Drept procesual penal–I, Drept procesual penal–II.

Fisa de verificare standarde minimale conferentiar - Drept

Candidat: Conf.univ.dr. Monica Pocora

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Decizii Comisii concursuri didactice sem. I 2015_2016

Relaţii la telefon: 0372361116 - Mihaela FRIGIOIU

 

Documente:

Actele necesare la dosarul de inscriere la concurs

Calendarul concursului sem. I 2015-2016

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

DECLARATIE incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Metodologie si standarde minimale UDG


Știri recente

© 2022 Danubius University. All Rights Reserved.