fbpx

Danubius Foreign Language Centre

CERTIFICATUL ECL - ECHIVALAREA PROBEI C LA BACALAUREAT

Elevii de liceu, din an terminal sau din clasele a X-a sau a XI-a, își pot echivala din timp rezultatele probei C la bacalaureat (evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie intențională) în cinci limbi: engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, conform Ordinului de Ministru nr. 5905/2016.

Modele de teste online pot fi consultate la http://eclexam.eu/sample-tests/

Având o valabilitate nelimitată, certificatele ECL sunt recunoscute în spațiul european, dar şi în unele țări din Asia, America, Africa (http://eclexam.eu/exam-centers/) și se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea cunoștințelor lingvistice în una dintre cele 15 limbi străine. Certificarea E.C.L. constituie un document util la angajare, promovare în carieră sau studii.

CERTIFICATUL ECL - ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂŞI MASTER

Certificate ECL de competență lingvistică de nivel minim B1, cu valabilitate nelimitată, sunt acceptate pentru înscrierea candidaților la admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba engleză, sau română.


Certificatele tip ECL emise de European Consortium for the Certification of Attainment in Modern Languages – Consorţiul European pentru Certificarea Competenţelor Lingvistice sunt documente utile persoanelor care doresc să se integreze în spaţiul european. Ele constituie o componentă utilă la angajare sau promovare, similar cu Paşaportul European al Limbilor.

Testele sunt concepute uniform pentru limbi precum: română, engleză, italiană, germană, maghiară, spaniolă, sârbă, poloneză, bulgară, slovacă.

Testele şi certificatele au valabilitate nelimitată şi sunt recunoscute în spațiul european, dar şi în unele țări din Asia, America, Africa (http://eclexam.eu/exam-centers/).

Examenele ECL testează capacitatea orală şi de scris, de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice, profesionale şi personale, cu grade diferite de complexitate.

ecl-danubius

Testul de limbă ECL monolingv nu cuprinde teste de gramatică sau traduceri. Are patru niveluri conform CECR (A2, B1, B2, C1), fiecare nivel testând şi evaluând cele patru aptitudini lingvistice fundamentale:

ORAL:

· înţelegerea discursului oral;

· exprimarea orală (vorbire).

SCRIS:

· înţelegerea discursului scris (citire);

· exprimarea scrisă (compoziţie).

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.