fbpx
Image

Internațional

Image
Anunt Selectie Studenti KA103 pentru anul universitar 2020-2021 Semestrul al II-lea – Mobilitati de Studiu Fizice, Virtuale sau Blended

Anunt Selectie Studenti KA103 pentru anul universitar 2020-2021 Semestrul al II-lea – Mobilitati de Studiu Fizice, Virtuale sau Blended

 

Dragi studenti,

Universitatea „Danubius” are placerea de a relua selecția studenților care vor beneficia de burse Erasmus+ de studiu în anul universitar 2020-2021.

Prin intermediul programului Erasmus+, studenții selectați pot studia un semestru sau desfășura mobilități de plasament la una dintre instituțiile membre ale Programului Erasmus+ din Europa, sau, in cazul mobilităților de plasament, la o companie eligibilă.

Mobilitățile Erasmus+ de Studiu Fizice, Virtuale, Blended:

 

Mobilitățile fizice:

Mobilitatea propriu-zisa, in format fizic (physical mobility) este cea pe care un participant o desfasoara in format fizic la institutia/organizatia gazda in conditiile prevazute de programul Erasmus+. Perioada de mobilitate propriu-zisa in format fizic se refera la perioada in care participantul se deplaseaza in tara gazda pentru a urma activitatile de studiu la institutia gazda. Pentru perioada de mobilitate in format fizic, participantul poate primi grant de subzistenta si/sau transport din fonduri Erasmus+ ale UE, iar conditia referitoare la durata minima prevazuta in Ghidul Programului Erasmus+ (pentru mobilitatile de studiu: “Minimum duration of a study period is 3 months, or 1 academic term or trimester.”) trebuie sa fie indeplinita.

In cazul mobilitatilor propriu-zise in format fizic, se permite si optiunea de format doar virtual/online al activitatilor realizate in tara gazda (chiar in cazul in care se mentioneaza explicit in invitatia de la universitatea gazda acest lucru).

In cazul in care un participant se poate deplasa catre tara gazda pentru a realiza mobilitatea (in sensul ca nu are restrictii de calatorie catre tara gazda), aceasta se considera ca mobilitate propriu-zisa in format fizic, perioada de mobilitate efectuata in tara gazda este eligibila pentru finantare, iar activitatile de mobilitate pot fi realizate in format online sau format fizic sau format combinat (adica activitati fizice combinate cu activitati online). Consideram valabile toate cele trei posibilitati atat pentru mobilitatile outgoing, cat si pentru cele incoming, pentru a oferi sustinere institutiilor in organizarea mobilitatilor in conditii flexibile, precum si participantilor care sa poata beneficia de experienta de mobilitate, tinand cont de conditiile actuale.

 

Mobilitati Virtuale:

Perioada de „mobilitate” in format virtual (virtual mobility) se refera la perioada in care un participant se afla in tara de origine si urmeaza activitati de invatare online oferite de institutia/organizatia din tara gazda. Pentru perioada de “mobilitate” in format virtual, participantul nu primeste grant de subzistenta sau transport din fonduri Erasmus+ ale UE.

Mobilitati Blended (combinate):

In cazurile in care organizarea unei mobilitati combinate este posibila, se permite combinarea unei perioade de mobilitate in format virtual (in cadrul careia un participant care se afla in tara de origine urmeaza/participa la cursuri/activitati organizate de institutia/organizatia gazda si prevazute in acordul de mobilitate, prin utilizarea metodelor de studiu la distanta, instrumentelor digitale in format online etc.) cu o perioada de mobilitate in format fizic (in care participantul desfasoara activitatile prevazute in acordul de mobilitate in cadrul institutiei/organizatiei gazda, respectand durata minima eligibila pentru tipul respectiv de mobilitate conform Ghidului Programului Erasmus+).

 

Beneficiile unei experiențe Erasmus+

Experiența dobândită facilitează angajarea și dezvoltarea carierei, oferă posibilitatea aprofundării și a învățării unei limbi străine, stimulează dobândirea unor competențe interculturale și acumularea de informații de specialitate, permite contactele cu un nou mediu academic, cu profesorii și colegii din universitatea-gazdă cât și descoperirea unui nou spațiu cultural.

Studenții Erasmus au posibilitatea de a fi “ambasadori” ai universității și țării lor, de a acționa și de a decide pe cont propriu, de a dobândi experiență academică și de a-și face prieteni noi, din țări diferite.

 

Etapele selecției sunt următoarele:

1. Termen depunere dosare: in fiecare zi de luni, interval orar 8:00-16:00, la Compartimentul Erasmus+, Sala A3; se vor primi dosare de selecție până la completarea tuturor locurilor disponibile.

Va puteti inscrie la selectie utilizand formularul urmator:

https://forms.gle/HbZur5w5yGcW8XER8

Locurile se vor ocupa in ordinea înscrierii, cu condiția îndeplinirii tuturor criteriilor de selecție.

 

2. Interviu de selecţie. Data susținerii interviului de selecție va fi stabilită săptămânal, în funcție de numărul de dosare depuse și va fi comunicată prin email candidaților.

Interviul va avea loc la Compartimentul Erasmus+, Sala A3;

 

3. Test de limbă străină. (Se susține în cazul în care candidatul nu deține certificat de competență lingvistică.) Testul va fi susținut la limba engleză.

Data susținerii testului de limbă străină va fi stabilită după interviul de selecție si va fi comunicata candidatilor prin email

 Documente necesare pentru dosarul de candidatura:

- CV Europass (în limba engleză);
- Scrisoare de intenţie (în limba engleză);
- Situaţie şcolară (in original);
- Certificat lingvistic (în copie) – daca studentul nu detine un astfel de certificat, acesta va sustine, conform calendarului selectiei un test de competenta lingvistica

-Declaratie-tip (acest formular se poate obtine de la Compartimentul Erasmus+, sala A3)

-Formular-tip de inscriere la concursul de selectie (acest formular se poate obtine de la Compartimentul Erasmus+, sala A3)

 Punctajul va fi calculat astfel:

- Media generală a rezultatelor academice obţinute până la ultima sesiune inclusiv: 50% din punctaj

- Competenţe lingvistice în limba engleză: 30% din punctaj

- Interviu: 20% din punctaj

Condiţii de participare la selecţia pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu:

- Studenții de la studii de licență, anii I sau II: studenții din anul I (studii de licență) pot participa la selecție. In cazul mobilitatilor de studii, studenții trebuie să fie înscriși cel puțin în anul 2 de studii (studii de licență); 

- Studenții de la masterat;

- Studenții integraliști, cu rezultate academice bune (media anilor de studii de până la momentul selecţiei minim 7);

- Studenții care au o cunoaștere bună a limbii străine în care se predă la universitatea-gazdă;

- Programul Erasmus+ încurajează participarea studenților cu nevoi speciale. Dacă unul dintre aplicanti are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

Documentele necesare pentru a solicita suplimentarea pentru nevoi speciale sunt:

Cerere în care se menționează detaliile cu privire la natura nevoilor, tipurile de cheltuieli prevăzute și sumele aferente;

Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al participantului valabil pentru perioada de desfășurare a mobilității și emis de o instituție autorizată;

Pot fi anexate și copii ale altor documente care sprijină cererea participantului (de exemplu: dacă este vorba de acoperirea unor costuri de tratamente, se va anexa și o trimitere sau scrisoare medicală din partea unui doctor din care să reiasă nevoia pentru tratament pe durata mobilității);

Universităţile membre ale Programului în care puteți derula mobilităţi Erasmus+ de studiu sunt:

Bulgaria – Universitatea din Ruse “Angel Kanchev”

Facultatea de Psihologie

Facultatea de Stiinte Economice

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Facultatea de Drept

 

Italia- University of Messina

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Comunicare si Relatii Publice

 

Italia- Università degli Studi di Salerno

Facultatea de Psihologie

Facultatea de Stiinte Economice

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Facultatea de Drept


Grecia – Universitatea din Piraeus

Facultatea de Stiinte Economice

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Relatii Internationale si Studii Europene


Polonia – Adam Mickiewicz University, Poznan       

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Comunicare si Relatii Publice

Turcia – Karadeniz Technical University

Facultatea de Stiinte Economice

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Relatii Internationale si Studii Europene

 

Turcia – Istinye University

Facultatea de Psihologie

Facultatea de Stiinte Economice

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

 

Turcia – Uskudar University

Facultatea de Psihologie

Facultatea de Stiinte Economice

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

 

Atenție ! Această listă nu este exhaustivă. În cazul în care doriți sa participați la selecție și să efectuați mobilitatea în cadrul unui alt centru universitar sau organizație eligibilă, acest lucru este posibil. Vom lua legătura cu organizația respectivă și vom face toate demersurile pentru a vă sprijini.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa contactați echipa Erasmus+ a Universităţii Danubius:

Compartimentul Erasmus+, sala A3, program luni-vineri 08:00 - 16:00

Tel: +40757 028 428

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Succes tuturor studenților candidați!


© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.