fbpx

Facultatea de Informatică și Științe Aplicate

Facultatea de Informatică și Științe Aplicate

Bine ați venit la Facultatea de Informatică și Științe Aplicate a Universității „Danubius”, o facultate care și-a propus să formeze specialiști cu pregătire universitară cât mai completă, ușor de integrat pe piața forței de muncă, ce pot îndeplini în mod performant atribuțiile specifice funcțiilor din domeniul TIC!

Decan,
Lect. univ. dr. Florin Postolache

 

Misiunea didactică a programului de studii Informatică este de a forma specialiști cu pregătire universitară cât mai completă, ușor de integrat pe piața forței de muncă, ce pot îndeplini în mod performant atribuțiile specifice funcțiilor din domeniul TIC. Pentru acesta se urmărește ca studenții să-și formeze o viziune coerentă asupra utilizării instrumentelor informatice în context interdisciplinar, să-și dezvolte o gândirea algoritmică / analitică precum și competențe specifice domeniului.

Facultatea de Informatică și Științe Aplicate va fi condusă, în continuare, de către Lect. univ. dr. Florin Postolache care ne-a pus în vedere faptul că “Facultatea de Informatică și Științe Aplicate din cadrul Universității Danubius din Galați, prin specializarea Informatică, lansează o nouă abordare privind tehnologia informației, tehnica de calcul și limbajele de programare, entități care îmbunătățesc modul în care oamenii lucrează, interacționează, creează, se joacă și, bineînțeles, învață”. În continuare, el ne-a explicat că “acum ne aflăm în punctul în care punem bazele unei noi etape interesante prin consolidarea polului de competență IT&C, specializarea Informatică fiind pregătită să aducă noi contribuții la dezvoltarea regiunii de Sud-Est a României”. Care sunt planurile sale din noua calitate? “Facultatea de Informatică și Științe Aplicate își propune nu doar să construiască și să consolideze viitorul prin dezvoltarea de noi tehnologii fundamentale sau prin efectuarea de cercetări de bază care să promoveze domeniul informaticii și al aplicațiilor sale, ci să devină un incubator de software care să aducă stabilitate și prosperitate regiunii, devenind, în acest fel, o comunitate vibrantă, stimulatoare și inventivă în rezolvarea problemelor actuale și viitoare.

© 2022 Danubius University. All Rights Reserved.