Image

Departamentul Internațional

Mobilități de predare pentru cadre didactice

Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing.

Criterii generale de eligibilitate pentru mobilităţile de predare Erasmus și SEE:
a. Pot participa la selecție: cadrele didactice titulare în cadrul Universității "Danubius" care desfășoară activități de predare, de seminar sau de laborator.
b. Pot participa la selecție toate cadrele didactice din cadrul Universității "Danubius", indiferent de gradul/funcția didactică, respectiv: asistenți doctoranzi sau doctori, lectori doctoranzi sau doctori, conferențiari doctori, profesori doctori;
c. Cadrele didactice trebuie să fie cetăţeni români, cetățeni ai unor țări participante la Erasmus+/ SEE sau cetățeni ai altor țări. Candidații trebuie să fie angajați permanenți ai Universității "Danubius";
d. Cunoașterea unei limbi străine (limba străină necesară pentru mobilitatea dorită: engleză, franceză, italiană etc.).

Documentele pe care candidații trebuie să le depună la dosar sunt următoarele:
CV-ul actualizat (în limbile engleză și română).
Scrisoarea de motivație (în limbile engleză și română) care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității "Danubius".
Teaching Program, pentru mobilitățile de predare, document care trebuie să conțină un plan al activităților propuse de către candidat pentru a fi desfășurate pe perioada mobilității.
Recomandare din partea departamentului facultăţii.
Candidații pot opta pentru o singură universitate gazdă, astfel încât fiecare candidat nu poate depune la dosar decât un singur Teaching Program.
Criteriile în funcție de care se va realiza selecția cadrelor didactice sunt următoarele (maximum 40 de puncte):
CV: maximum 5 puncte (se vor urmări pentru acordarea punctajului maxim următoarele elemente: pregătirea de specialitate, distincții/premii, apartenența la organizații profesionale organizaţii/societăţi profesionale/ştiinţifice etc.) – pondere în punctajul total 10%;
Scrisoare de motivație: maximum 10 puncte (se va urmări pentru acordarea punctajului maxim importanța planului de activități propus de candidat pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității "Danubius") – pondere în punctajul total 20%.
Teaching Program: maxim 25 puncte (se va urmări pentru acordarea punctajului maxim relevanța următoarelor aspecte: obiectivele mobilității, rezultatele așteptate, activitățile propuse a se derula în cadrul mobilității, beneficiile mobilității pentru candidat și universitate) – pondere în punctajul total 50%.

Puncte de prioritate adiționale:
Prioritate aplicabilă pentru Programele Erasmus și SEE: Candidații care nu au mai beneficiat de granturi Erasmus sau SEE în anii anteriori vor primi suplimentar 10 puncte.
Prioritate aplicabilă Programului SEE: Conform Ghidului Candidatului SEE vor primi 8 puncte suplimentare candidații care se încadrează în următoarele categorii: candidați până în 35 de ani, candidații de etnie romă și candidații cu nevoi speciale.

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.