fbpx

Prorector pentru Cercetare și Asigurarea Calității

Image

Conf. univ. dr. Nuţă Florian Marcel

floriann@univ-danubius.ro

”Universitatea transcede continuumului spaţio-temporal în care cei în căutare de cunoştinţe şi practici se întâlnesc cu cei care le transmit. Este un loc de creaţie ştiinţifică şi culturală, căci educaţia înseamnă, dincolo de transmiterea şi însuşirea de cunoştinţe şi tehnici, formarea de personalităţi, descoperirea de lideri, capabili să îşi exprime creativitatea, imaginaţia şi spiritul generator de cunoştinţe. Este un loc în care discipolii îşi urmează maeştrii şi clădesc, pe fundamentul pus de aceştia, noi idei, valoare adăugată şi progres pentru societatea în care trăiesc şi învaţă să treacă de la idee la iniţiativa. Pentru că în cele din urmă: „Cercetarea este crearea de noi cunoștințe.” (Neil Armstrong)

© 2022 Danubius University. All Rights Reserved.