Danubius International Business School

Programe de formare continuă

Programele de formare sunt autorizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin intermediul Comisiei de Autorizare Județeană Galați și sunt înscrise în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților.

În urma evaluării participanților se acordă certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării. Certificatele sunt însoțite de suplimentul descriptiv în care sunt înscrise competențele dobândite și sunt eliberate în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată.

Pentru obținerea certificatelor, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii medii sau studii superioare, în funcție de cerințele fiecărui program de formare la care participă.

De asemenea, sunt acordate și certificate de participare de către Universitatea Danubius din Galați.

Programe de formare continuă desfășurate în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău

Cursurile vor fi organizate la sediul Universității Danubius din Galați în măsura în care se reușește formarea unei grupe de participanți de minim 14 persoane, pe următoarele tematici:

Seminarii, workshopuri-ateliere și conferințe tematice

Programe personalizate, la sediul clientului sau partenerului, în anumite condiții

Programele de formare continuă autorizate pot fi desfășurate și la sediul clientului în cazul în care participă un număr de 12-14 persoane. În acest sens, va fi încheiat un contract de colaborare cu partenerul, prin care acesta se obligă să asigure, printre altele, spațiul și logistica necesare pentru desfășurarea în bune condiții a cursului.

Înscrieri

Înscrierile se fac pe baza formularelor de înscriere pentru fiecare eveniment în parte, formulare completate cu majuscule, semnate, scanate și care vor fi transmise prin e-mail în atenția d-nei Simona Remina PUDILIC, e-mail simona.pudilic@univ-danubius.ro, telefon: 0372361173

[FORMULAR DE INSCRIERE]

Persoană de contact pentru detalii suplimentare privind programele de formare: Viorela Laura KOVÁCS, e-mail: laura.kovacs@univ-danubius.ro, telefon: 0372361175

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.