Regulamente și metodologii

Regulamente și Metodologii

1. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (RG-07-Ed.12)

2. Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (RG-08 Ed. 11)

3. Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi (RG-09 Ed. 8)

4. Regulament privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii „Danubius din Galaţi (RG-10 Ed.4)

5. Evaluarea prestației cadrelor didactice de către studenți (ACD 12 Ed.5)

6. Regulament de evaluare a activității studenților (RG-13 Ed. 2)

7. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare (RG-39 Ed.6 R1)

8. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat (RG-27 Ed.2)

9. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (RG-26 - Ed.2)

10. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul univ. 2019-2020 (RG-30-Ed.8.R1)

11. Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii Danubius din Galaţi (RG-40 Ed. 2)

12. Înscrierea studenţilor într-un program de studii universitare, în vederea dobândirii-menţinerii calităţii de student (PO-44 Ed. 4)

13. Încasarea taxelor de la studenţi-masteranzi (PO-01 Ed. 2)

14. Eliberarea situaţiei şcolare “la cerere” (PO-18 Ed. 3)

15. Elaborarea şi eliberarea programelor analitice (PO-19 Ed. 3)

16. Eliberarea actelor de studii (PO-26 Ed. 3)

17. Elaborarea duplicatelor actelor de studii (PO-20 Ed. 3)

18. Elaborarea actelor de studii (PO-24 Ed. 3)

19. Eliberarea adeverinţelor de atestare a studiilor (PO-22 Ed. 3)

20. Hotărâre privind stabilirea taxelor de școlarizare an universitar 2019-2020

21. Tratarea reclamațiilor (PG-10 Ed. 3)

22. Alegerea disciplinelor opţionale de către studenţi/masteranzi (ACD-17-Ed.2)

Sus