Noutati

PENTRU O ZI, STUDENȚI DE LA DREPT ȘI DE LA PSIHOLOGIE AU TRĂIT EXPERIENȚA PRIVĂRII DE LIBERTATE

o zi in pen 4Instituții de drept penal, drept procesual penal și drept executional penal precum pedeapsa cu închisoarea și, în general, măsurile privative de libertate, studiate de către studenții Facultății de Drept, au fost înțelese din perspectiva realității practice, în câteva ore petrecute în Penitenciarul Brăila.

o zi in pen grup stud

Scenariul proiectului ”O zi în penitenciar”, ajuns la cea de a cincea ediție, a urmat procedura firească aplicată în cazul în care se dispune privarea de libertate a unei persoane. Cu excepția încătușării, desigur. Studenții au fost luați de la Universitatea ”Danubius” cu mașina Penitenciarului și au trecut prin filtrul firesc aplicat în asemenea cazuri: percheziție corporală, examen medical, au vizitat camerele de detenție ale Penitenciarului Brăila, cluburile destinate desfășurării activităţilor de reintegrare socială, capela unităţii, sectorul de acordare a vizitelor, punctul de primire a deținuților.

o zi in pen sala det

În acest an, proiectului ”O zi în penitenciar” s-au alăturat și studenți de la Psihologie, din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale – Universitatea ”Danubius”.

 

În deschiderea activității, domnul Comisar șef Horia HULUBA - directorul Penitenciarului Brăila, a prezentat viitorilor juriști și psihologi rolul penitenciarului în cadrul comunității, importanța alegerilor pe care le facem la un moment dat în viață precum și modul în care ne asumăm greșelile.

o zi in pen 5

Comisar Simona CALU, director Reintegrare Socială a invitat studenții să participe la o activitate interactivă de asistență socială organizată cu ocazia zilei de ”21 martie – Ziua mondială de eliminare a discriminării rasiale”, activitate prin care s-a urmărit sensibilizarea participanților cu privire la problematica discriminării rasiale.

 

Interacțiunea cu persoanele private de libertate și mărturiile de viață ale acestora valorează mult în devenirea profesională a studenților de la Drept și de la Psihologie deoarece au ales profesii care implică ”lucrul cu omul” și trebuie să înțeleagă circumstanțele care, pe fondul frustărilor, lăcomiei, furiei, anturajului, geloziei, orgoliului, minciunii, consumului de alcool și de droguri etc., pot înclina radical balanța în favoarea necesității aplicării pedepsei privative de libertate.

o zi in pen 3

Facultatea de Drept a Universității ”Danubius” mulțumește Penitenciarului Brăila și domnului Didi MILER (fost director Serviciul de Reintegrare Socială – Penitenciarul Brăila) pentru această colaborare de un real interes pentru viitorii juriști și psihologi și, nu în ultimul rând, pentru persoanele private de libertate care nu trebuie private și de experiențe educaționale eficiente.

 

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Universitățile gălățene partenere în implementarea proiectului „ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ”

ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ”

Cod proiect: POCU/320/6/21/121659

Conferința de lansare a proiectului ITI va avea loc în data de 26.03.2019

 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Universitatea „Danubius” Galați, implementează începând cu data de 11 februarie 2019 proiectul „ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ”, cod proiect 121659, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 –Educaţie şi competenţe, Obiectivele Specifice: O.S.6.7. - Creşterea participării la învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; O.S.6.9.-Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile; O.S.6.10. - Diversificarea ofertelor educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic, organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC si SNCDI.

Proiectul are o durată de 30 de luni şi vizează îmbunătățirea calității, eficienței și accesul la învățământ, prin creșterea nivelului de competențe al personalului didactic, în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile și prin diversificarea ofertelor educaționale corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate.

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este format din 340 de persoane, din care 300 de studenţi şi 40 de cursanţi, 50 de cadre didactice din care 40 de cadre didactice din învăţământul superior şi 10 cadre didactice din învăţământul terţiar non-universitar.

Conferința de lansare a proiectului ITI va avea loc în data de 26.03.2019, începând cu ora 13:00, la Hotel Galați Centrum – Sala Panoramic Hall.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman.

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

POZA PROIECT INV TERTIAR

Citeşte mai departe ...

Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES

afis lansare proiect SUCCES

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Axă prioritară 6 - Educație si competențe
Obiectiv specific Operatiune compozita OS.6.7, 6.9, 6.10
Titlu proiect Solutii inovatoare pentru Universitati si Colegiul tehnic in vederea asigurarii Competitivitatii procesului Educational, corelat cu domeniile de Specializare inteligenta - SUCCES
Nr. contract finanțare POCU/320/6/21/122555

COMUNICAT DE PRESĂ

18.03.2019

 

Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAȚI, în calitate de Solicitant, anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES”, POCU320/6/21/122555, care se va implementa în Regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și București-Ilfov.

 Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei instruiri axată pe domeniile inteligente de specializare din sectoarele economice cu potențial competitiv prin intermediul unei oferte educaționale actualizată și diversificată, dezvoltată în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, împreună să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic.

 Proiectul vizează formarea personalului didactic, îmbunătățirea/dezvoltarea și pilotarea ofertei educaționale, consilierea și sprijinirea financiară a persoanelor din grupuri vulnerabile – materializate în activitățile proiectului și reprezintă tot atâtea direcții prin care poate fi atins obiectivul specific al programului, respectiv dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, reducerea excluziunii sociale.

 Scopul proiectului urmează să fie atins pentru fiecare obiectiv specific al apelului de proiecte după cum urmează:

-  O.S. 6.7 prin crearea unui mediu educațional atractiv, atât cu ajutorul unor stimulente financiare direcționate către cei care aparțin grupurilor vulnerabile, cât și prin intermediul unui progam de consiliere profesională.

-  O.S. 6.9, prin creșterea nivelulului de pregătire a personalului didactic inclus în grupul țintă prin îmbunătățirea competențelor profesionale specifice cu ajutorul unor cursuri de specializare profesională, respectiv un program de specializare postuniversitar, pentru dobândirea de competențe didactice în utilizarea conținutului educațional inovator și a resurselor moderne de predare, și un curs complementar care vizeazăorganizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare.

-  (O.S. 6.10) prin:

  1. Înființarea unui colegiu tehnic cu specializarea “Administrator rețele locale și de telecomunicații” pentru care vom dezvolta un program nou de studii ce va include discipline cu conținut inovator;
  2. Furnizarea unui set de 6 cursuri complementare cu o importantă componentăaplicativă, în parteneriat cu mediul privat, adresate studenților din ultimul an de studii de la licență/master, de la profilurile și specializăriledin OMEN 5376/2017, în cadrul cărora se va urmări dezvoltarea unor competențe cheie pentru mediul profesional în care vor debuta viitorii absolvenți: protecția datelor cu caracter personal, securitate digitală, fiscalitate aplicată, aplicații ale tehnologiilor în diagnostic și tratament.

Implementat de Universitatea “Danubius” din Galați, în parteneriat cuUniversitatea De Medicina Și Farmacie "Grigore T. Popa" Din Iași, Universitatea "Ștefan Cel Mare" din Suceavași SIVECORomâniaSA,proiectul Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCESPOCU320/6/21/122555, se va derula în perioada5 februarie 2019 – 4 august 2021,și are o valoare totală de 5.975.962,89 lei și o valoare cofinanțare UE de 4.982.989,93 lei,fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conferința de lansare a proiectului se va desfășura în data de 18 martie 2019, începând cu ora 13:00, în Sala Senatului a Universității “Danubius” din Galați.

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Universitatea “Danubius” din Galați

Manager de proiect: Conf. Univ. Dr. Corneliu Andy PUȘCĂ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Coordonator Tehnic: Cătălin MUSTAȚĂ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Expert campanie informare grup țintă: Oana DRĂGĂNESCU

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus