Noutati

Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

afis copy copy

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

22.07.2019

Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Universitatea ,,Danubius’’ din Galați, în parteneriat cu Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea "Valahia" din Târgoviște și cu Universitatea Ovidius din Constanța, implementează, începând cu luna iunie 2019, proiectul Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învâțământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV, Cod proiect 124635, Cod apel: POCU/379/6/21/Operatiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Masura activa pentru cresterea participarii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta - Regiuni mai putin dezvoltate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7,666,069.33 lei, fiind un proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Obiectivele specifice:

1. O.S.1: Creșterea ratei de participare și de finalizare/absolvire a cursurilor in invățământul terțiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioadă de 24 de luni;

2. O.S.2: Creșterea nivelului de competente a 75 de cadre didactice din învâțământul terțiar universitar, prin introducerea continutului educational inovator si resurse de invatare moderna din cadrul a cinci institute de învățământ acreditate;

3. O.S.3: Dezvoltarea/îmbunătățirea a 5 oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pieței muncii.

Grupul țintă al proiectului va fi compus din:

- 440 de studenți cu domiciliul/rezidența în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE.

- 75 de cadre didactice din universitățile partenere (categoriile: personal didactic din invatamantul superior si personal implicat in dezvoltarea de programe de studii din invatamant tertiar universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate).

- 100 elevi cu domiciliul/rezidenta în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE.

Din cei 440 de studenti, 360 de studenti se regasesc in cel putin una din urmatoarele categorii: studenti netraditionali, cu domiciliul/rezidenta in mediul rural, romi, studenti cu CES.

Rezultate așteptate

• 3 instrumente de control realizate

• O metodologie de recrutare si selectie GT creata

• 440 de studenti selectati si inclusi in GT in vederea participarii la activitatile proiectului

• 75 de cadre didactice selectate si incluse in GT in vederea participarii la activitatile proiectului

• 100 elevi selectati si inclusi in GT in vederea participarii la activitatile proiectului

• 3 mijloace de informare utilizate

• 360 de studenti sprijiniti financiar (bursa antreprenor)

• O retea virtuala – platforma online creata

• 440 studenti participanti la sesiuni informare si consiliere profesionala

• 15 vizite pentru elevi la universitatile partenere organizate

• 1 campanie constientizare realizata

• 7 cursuri de perfectionare profesionala specializata pentru cadre didactice din invatamantul tertiar universitar

• 1 actiune de schimb de bune practici

• 1 ghid de buna practica

• 12 cadre didactice participante la activ transnationale

• 19 cursuri antreprenoriale cu componenta aplicativa

• 1 program complementar antreprenorial nou propus

• 5 oferte educationale dezvoltate/imbunatatite

Implementat de Universitatea “Danubius” din Galați, în parteneriat cu Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea "Valahia" din Târgoviște și cu Universitatea Ovidius din Constanța, proiectul Antreprenoriat Competent in randul Tinerilor – Invatamant Inovativ pentru Viitor – ACTIV, Cod proiect 124635, Cod apel: POCU/379/6/21/Operatiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Masura activa pentru cresterea participarii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta - Regiuni mai putin dezvoltate, se va derula în perioada 20 iunie 2019 – 19 iunie 2021 și are o valoare totala eligibila de: 7,666,069.33 lei, fiind un proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Conferința de lansare a proiectului se va desfășura în data de 24 iulie 2019, începând cu ora 13:00, în Sala Senatului Universității “Danubius” din Galați.

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Manager de proiect – Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Responsabil grup țintă – Oana DRĂGĂNESCU

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”

Citeşte mai departe ...

LANSAREA CONCURSULUI I DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

 adult agent approval 684385

header

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Axă prioritară 6 - Educație si competențe
Obiectiv specific 6.13, 6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii
Titlu proiect Spre angajare, prin practică
Nr. contract finanțare POCU/90/6.13/6.14/107584

 

 

LANSAREA CONCURSULUI I DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

 

Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, în parteneriat cu Universitatea "Danubius" din Galați (Facultatea de Drept) lansează începând cu data de 1 iulie 2019 înscrierile pentru Concursul I de practică din cadrul proiectului SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ” - POCU/90/6.13/6.14/107584.

Obiectivul general al acestui proiect în cadrul căruia Universitatea “Danubius” din Galați este partener constă în facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă pentru 235 de studenți din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia prin dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, contribuind astfel la creșterea numărului de studenți care își găsesc un loc de muncă ca urmare a participării la activitățile proiectului.

 

Cine poate participa la concurs?

Studenții / masteranzii ce doresc să participe la concurs trebuie să fi finalizat stagiul de practică și să fi susținut colocviu de practică primind recomandare de participare la concurs din partea Supervizorilor stagii de practică.

Pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să depună până pe 20 septembrie dosarul de candidatură cu toate documentele necesare la expertul concurs/competiții. Dosarul de candidatură va conține:

- Recomandarea de participare la concurs din partea Supervizorului stagii de practică;

- Cererea de participare la concurs.

 

Unde și când se desfășoară concursul?

Concursul se va desfășura în zilele de 25, 26 și 27 septembrie 2019 la sediul Universității “Danubius” din Galați.

 

În ce constă concursul?

Susţinerea unei probei orale de tip interviu de angajare ce va avea ca tematică informațiile dobândite de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică desfășurate la firmele partenere.

 

Premii

Pe data de 30 septembrie va avea loc sesiunea de premiere în cadrul căreia vor fi acordate următoarele premii:Premiul I – 1.000 lei, Premiul II – 900 lei și Premiul III – 800 lei.

Regulamentul concursului precum și alte detalii legate de organizarea și desfășurarea concursului vor fi publicate pe site-ul universității “Danubius” din Galați:

www.univ-danubius.ro

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați:

 

Expert concursuri/competiții

Lect.univ.dr. Iulian Georgel Savenco

Tel.: 0723694449

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus