Noutati

Universitățile gălățene partenere în implementarea proiectului „ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ”

ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ”

Cod proiect: POCU/320/6/21/121659

Conferința de lansare a proiectului ITI va avea loc în data de 26.03.2019

 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Universitatea „Danubius” Galați, implementează începând cu data de 11 februarie 2019 proiectul „ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ”, cod proiect 121659, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 –Educaţie şi competenţe, Obiectivele Specifice: O.S.6.7. - Creşterea participării la învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; O.S.6.9.-Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile; O.S.6.10. - Diversificarea ofertelor educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic, organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC si SNCDI.

Proiectul are o durată de 30 de luni şi vizează îmbunătățirea calității, eficienței și accesul la învățământ, prin creșterea nivelului de competențe al personalului didactic, în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile și prin diversificarea ofertelor educaționale corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate.

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este format din 340 de persoane, din care 300 de studenţi şi 40 de cursanţi, 50 de cadre didactice din care 40 de cadre didactice din învăţământul superior şi 10 cadre didactice din învăţământul terţiar non-universitar.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman.

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

POZA PROIECT INV TERTIAR

Citeşte mai departe ...

Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES

afis lansare proiect SUCCES

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Axă prioritară 6 - Educație si competențe
Obiectiv specific Operatiune compozita OS.6.7, 6.9, 6.10
Titlu proiect Solutii inovatoare pentru Universitati si Colegiul tehnic in vederea asigurarii Competitivitatii procesului Educational, corelat cu domeniile de Specializare inteligenta - SUCCES
Nr. contract finanțare POCU/320/6/21/122555

COMUNICAT DE PRESĂ

18.03.2019

 

Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAȚI, în calitate de Solicitant, anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES”, POCU320/6/21/122555, care se va implementa în Regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și București-Ilfov.

 Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei instruiri axată pe domeniile inteligente de specializare din sectoarele economice cu potențial competitiv prin intermediul unei oferte educaționale actualizată și diversificată, dezvoltată în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, împreună să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic.

 Proiectul vizează formarea personalului didactic, îmbunătățirea/dezvoltarea și pilotarea ofertei educaționale, consilierea și sprijinirea financiară a persoanelor din grupuri vulnerabile – materializate în activitățile proiectului și reprezintă tot atâtea direcții prin care poate fi atins obiectivul specific al programului, respectiv dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, reducerea excluziunii sociale.

 Scopul proiectului urmează să fie atins pentru fiecare obiectiv specific al apelului de proiecte după cum urmează:

-  O.S. 6.7 prin crearea unui mediu educațional atractiv, atât cu ajutorul unor stimulente financiare direcționate către cei care aparțin grupurilor vulnerabile, cât și prin intermediul unui progam de consiliere profesională.

-  O.S. 6.9, prin creșterea nivelulului de pregătire a personalului didactic inclus în grupul țintă prin îmbunătățirea competențelor profesionale specifice cu ajutorul unor cursuri de specializare profesională, respectiv un program de specializare postuniversitar, pentru dobândirea de competențe didactice în utilizarea conținutului educațional inovator și a resurselor moderne de predare, și un curs complementar care vizeazăorganizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare.

-  (O.S. 6.10) prin:

 1. Înființarea unui colegiu tehnic cu specializarea “Administrator rețele locale și de telecomunicații” pentru care vom dezvolta un program nou de studii ce va include discipline cu conținut inovator;
 2. Furnizarea unui set de 6 cursuri complementare cu o importantă componentăaplicativă, în parteneriat cu mediul privat, adresate studenților din ultimul an de studii de la licență/master, de la profilurile și specializăriledin OMEN 5376/2017, în cadrul cărora se va urmări dezvoltarea unor competențe cheie pentru mediul profesional în care vor debuta viitorii absolvenți: protecția datelor cu caracter personal, securitate digitală, fiscalitate aplicată, aplicații ale tehnologiilor în diagnostic și tratament.

Implementat de Universitatea “Danubius” din Galați, în parteneriat cuUniversitatea De Medicina Și Farmacie "Grigore T. Popa" Din Iași, Universitatea "Ștefan Cel Mare" din Suceavași SIVECORomâniaSA,proiectul Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCESPOCU320/6/21/122555, se va derula în perioada5 februarie 2019 – 4 august 2021,și are o valoare totală de 5.975.962,89 lei și o valoare cofinanțare UE de 4.982.989,93 lei,fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conferința de lansare a proiectului se va desfășura în data de 18 martie 2019, începând cu ora 13:00, în Sala Senatului a Universității “Danubius” din Galați.

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Universitatea “Danubius” din Galați

Manager de proiect: Conf. Univ. Dr. Corneliu Andy PUȘCĂ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Coordonator Tehnic: Cătălin MUSTAȚĂ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Expert campanie informare grup țintă: Oana DRĂGĂNESCU

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Citeşte mai departe ...

ADMINISTRAREA AFACERILOR ORGANIZATIILOR SI STRUCTURILOR SPORTIVE - CURS POSTUNIVERSITAR IN DOMENIUL STIINTELOR ECONOMICE

afis CURS POSTUNIVERSITAR FRF

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE ORGANIZEAZA, IN COLABORARE CU FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL, PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA

 

ADMINISTRAREA AFACERILOR ORGANIZATIILOR SI STRUCTURILOR SPORTIVE

 

Inscrieri – incep\nd cu data de 28 februarie 2019

 

Durata - 150 de ore

Numar de credite transferabile - 18

Nr de locuri - 25

 

Acte pt inscriere:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

 

DETALII SI INSCRIERI - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau 0372361217

 

Purtator de cuvant - Universitatea "Danubius",

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...

BURSE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DE DOCTORAT ÎN CHINA!

Secretariatul Asociației Universităților din Asia și Pacific, în colaborare cu Universitatea din Zhengzhou (China), anunţă a treia ediție a Burselor AUAP-ZU pentru anul 2019.

Treizeci și cinci de studenți din instituțiile membre ale AUAP (Universitatea Danubius este membru al AUAP) vor fi selectați pentru a participa la bursele AUAP-ZU, în două sesiuni (martie şi noiembrie).

 

Candidaţii pot opta pentru următoarele programe de studii universitare de master:

1 b

 • E Commerce;

 • 2 b
 • International Trade;

  • 3 b
 • Tourism Management;

 • 4 b
 • Chemical Engineering;

 • 5 b
 • Civil Engineering;

 • 6 b
 • Pharmaceutical Sciences.

 • 7 b
 • 9 b
 • 10 b

Bursele AUAP – ZU acopera o paletă foarte amplă a programelor de studii universitare de doctorat.

 

 

Universitatea “Danubius” poate recomanda 2 absolventi ai programelor de studii universitare de icenţă sau de master pentru a se înscrie bursele AUAP-ZU, dacă îndeplinesc următoarele criterii:

1. Sunt absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă sau de master;
2. Au o medie bună a anilor de studii;
3. Realizează o propunere de tema de cercetare (450-500 de cuvinte);
4. Scrisoare de recomandare din partea AUAP
5. Sunt sănătoşi din punct de vedere clinic.

 

 

Bursele acoperă:


1. Taxă de școlarizare;

2. Cazare;

3. Salariul de 3.500 RMB pe lună pentru programul de doctorat și de 3.000 RMB pentru programul de master.


Observații:

1. Bursa nu acoperă biletul de avion, viza, cheltuielile personale și asigurarea   în timpul șederii.

2. Gazda (ZU) va organiza pick-up-ul la Aeroportul Internațional Zhengzhou,      Zhengzhou City, China.

 

TERMEN

Formularul de candidatură trebuie însoţit de scrisoarea de recomandare a președintelui / rectorului Universităţii “Danubius” trebuie trimis la Secretariatul AUAP până pe data de 31 martie 2018, ora 12.00 ( ora Bangkok, Thailanda).

Secretariatul AUAP va selecta candidații și va anunța rezultatele pe 31 mai 2019. Apoi, gazda (ZU) va coordona direct fiecare candidat pentru invitația formală de a solicita o viză. Anul academic începe la începutul lunii septembrie 2019.

Absolventii interesaţi sunt rugaţi să se adreseze Departamentului de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii Danubius, Coordonator Compartimentul de Parteneriate Internationale - Mihai Ana-Iuliana;Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

  Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Secretariatul AUAP prin e-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus