Noutăţi

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante Sem. II, anul univ. 2017/2018

cariera UDG

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.N.

 

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

FACULTATEA DE DREPT
Departamentul de drept public și drept privat

Asistent, poziţia 29, disciplinele: Drept penal general-I, Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele, Drept internaţional public-II, Istoria statului și dreptului;

Comisie de concurs

Asistent, poziţia 30, disciplinele: Drept civil. Drepturi reale, Drept  administrativ-I, Drept  administrativ-II, Drept civil. Contracte;

Comisie de concurs

Asistent, poziţia 31, disciplinele: Drept constituţional şi instituţii politice – I, Teoria generală a dreptului, Drept roman, Drept constituţional şi instituţii politice - II.

Comisie de concursComisie de concurs

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Departamentul Finanţe şi Administrarea Afacerilor

Lector, poziţia 24, disciplinele: Programarea calculatoarelor; Sisteme informatice de gestiune; Comerț electronic; Sisteme informatice de asistare a deciziei; Auditul sistemelor informatice financiar-contabile;

Comisie de concurs

Lector, poziţia 25, disciplinele: Statistică economică; Analiza statistică a activității de comerț și turism;

Comisie de concurs

Lector, poziţia 26, disciplinele: Servicii internaționale; Politici și strategii de dezvoltare a sectorului terțiar; Comerț international;

Comisie de concurs

Lector, poziţia 27, disciplinele: Finanțe internaționale; Finanțe corporative; Buget şi trezorerie publică; Sisteme financiar contabile comparate;

Comisie de concurs

Lector, poziţia 28, disciplinele: Produse și servicii bancare; Management bancar; Economie monetară; Operaţiunile instituţiilor de credit; Finanțarea afacerilor în comerț și turism; Managementul riscurilor financiar-bancare;

Comisie de concurs

Asistent, poziţia 40, disciplinele: Audit intern; Control financiar; Control de gestiune; Contabilitate și gestiune fiscală; Evaluarea firmei; Gestiunea financiară a firmei; Bazele contabilităţii.

Comisie de concurs

FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Departamentul de comunicare și stiințe politice

Conferențiar, poziţia 10, disciplinele: Psihologie experimentală și analiza datelor I, II;

Comisie de concurs

Conferențiar, poziţia 11, disciplinele: Istoria și evoluția organizațiilor internaționale, Probleme fundamentale ale lumii contemporane, Istoria integrării europene;

Comisie de concurs

Conferențiar, poziţia 13, disciplinele: Management strategic, Negociere și mediere în relațiile internaționale, Instituții și organizații internaționale.

Comisie de concurs

 

 

[Documente utile - PDF]

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

Declaratie incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Declaratie veridicitate informatii pentru concurs didactic

Documente necesare inscrierii la concurs

Metodologie de concurs

Calendarul concursului

Monitorul Oficial nr. 346 din 24.04.2018

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Stai Conectat

captcha  

Sus