Noutăţi

ANUNŢ privind concursul pentru ocuparea unui post de administrator baze de date

Condiţii   de participare la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnologiei informatiei şi a comunicaţiilor(TIC);
 • cunoştinţe de operare pe calculator  Microsoft Office (word, excel), Linux, PHP&MySQL, Web Server, VMware, Windows Server;
 • experienţa în  domeniu constituie un avantaj;

Actele necesare  înscrierii la concurs:

 • cerere de înscriere înregistrată la Departamentul Resurse Umane al Universităţii “Danubius” din Galaţi;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie);
 • copii legalizate ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţă de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor  cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la Departamentul Resurse Umane, în perioada 01.03.2017-30.03.2017.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Departamentul de Resurse Umane, telefon 0372361116.

Concursul va cuprinde  două probe de concurs: probă scrisă şi interviu.

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Stai Conectat

captcha  

Sus