Noutăţi

ADMITERE LA INM: MODIFICAREA TEMATICII DE CONCURS DEZBĂTUTĂ CU FACULTĂŢILE DE DREPT

INM 1Ieri, vineri, 3 martie, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, a avut loc întâlnirea consultativă dintre reprezentanţii facultăţilor de drept din ţară şi reprezentanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Magistraturii pentru a dezbate subiectele incluse în tematica examenului de admitere la INM.

Doamna Judecător Ana Maria GAROFIL, Director INM, a deschis lucrările şedinţei, prezentând principalele aspecte ale agendei acestei întâlniri.

Propunerile din partea INM cu privire la tematica de admitere pentru disciplinele drept civil şi dreptul procesual civil au fost prezentate de către domnul Prof. univ. dr. Gabriel BOROI, formator colaborator INM, titular al disciplinelor menţionate.

Printre modificările propuse pentru subiectele din tematica disciplinei drept civil, menţionăm: introducerea capacităţii civile a persoanei juridice şi introducerea patrimoniului (la punctul II – Drepturile reale principale). De asemenea, domnul Prof. univ.dr. Gabriel BOROI a subliniat menţinerea în cadrul subiectului referitor la dezmembrămintele dreptului de proprietate privată doar a dreptului de superficie. În ceea ce priveşte Contractele speciale, s-a propus excluderea din tematică a consignaţiei şi a expediţiei ca varietăţi ale contractului şi menţinerea comisionului. Totodată, a fost susţinută includerea în tematică a dreptului de opţiune succesorală în cadrul Succesiunilor.

În materia dreptului procesual civil, majoritatea intervenţiilor au vizat doar modificări terminologice dar există şi propuneri de excludere din tematică a subiectului referitor la aplicarea în timp a legii procesual- civile şi de introducere a unor noi subiecte în cazul executării silite şi a procedurilor speciale.

Facultăţile de drept prezente la dezbateri au susţinut majoritatea acestor propuneri, discuţiile oprindu-se asupra subiectului executării silite. Unele facultăţi au subliniat faptul că executarea silită este un subiect insuficient abordat în timpul facultăţii deoarece este studiat în ultimul semestru din anul IV de studii, semestru care este mai scurt cu 2 sau 4 săptămâni şi în care studentul este preocupat de examenul de licenţă. De cealaltă parte, unii formatori INM au susţinut necesitatea menţinerii şi chiar extinderii tematicii referitoare la executarea silită pentru examenul de admitere la INM, argumentând preponderenţa dosarelor la prima instanţă care au ca obiect executarea silită.

POYA INM copyReferitor la disciplinele drept penal şi drept procesual penal, nu au intervenit modificări în tematica de concurs pentru anul acesta. Singurele propuneri de modificare a tematicii la drept penal - partea specială au fost făcute de către Facultatea de Drept a Universităţii „Danubius” care a propus reprezentanţilor INM să fie avută în vedere o includere graduală în materia de concurs, la disciplina drept penal - partea specială, a infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi a infracţiunilor informatice. Propunerea a fost argumentată de importanţa practică a infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice în activitatea instanţelor de judecată respectiv de creşterea îngrijorătoare a fenomenului criminalităţii informatice, infracţiunile informatice înlocuind, treptat, infracţiuni clasice deosebit de grave. Domnul Judecător Ştefan PISTOL, ÎCCJ, formator INM, titular de disciplină drept penal şi drept procesual penal a susţinut opinia INM referitoare la aceste propuneri domnia sa subliniind faptul că, într-adevăr, infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice sunt preponderente în practica judecătoriilor şi vor fi avute în vedere pentru admiterea anului viitor la INM.

Diversificarea tematicii acestui examen prin includerea a două noi discipline, drept administrativ şi organizare judiciară, a fost unul dintre subiectele acestei întâlniri care a generat reacţii pro şi contra din partea reprezentanţilor facultăţilor de drept prezenţi la dezbateri.

Lărgirea cadrului general al culturii juridice a candidaţilor la INM a fost argumentul de la care a pornit necesitatea includerii acestor discipline în tematica de concurs.

Doamna Judecător Gabriela BOGASIU, ÎCCJ, formator colaborator INM - Drept administrativ, a prezentat instituţiile dreptului administrativ care ar urma să facă parte din tematica acestui concurs: Actul administrativ şi regimul lui juridic - condiţiile de valabilitate şi revocarea; Excepţia de nelegalitate şi Răspunderea contravenţională. Această propunere a fost susţinută şi la întâlnirea din luna februarie a anului trecut odată cu susţinerea oportunităţii introducerii în materia de concurs a disciplinei Organizarea judiciară. Referitor la această din urmă propunere, doamna judecător Doina POPESCU, ÎCCJ, formator INM, titular de disciplină Etică şi organizare judiciară, a reiterat lipsa pregătirii proaspeţilor auditori de justiţie în sensul cunoaşterii dispoziţiilor referitoare la structura sistemului judiciar precum şi la cele privitoare la etica şi deontologia profesiilor judiciare, pierzându-se foarte mult timp, în cadrul formării iniţiale, pentru a fi acoperite aceste aspecte.

Opiniile reprezentanţilor facultăţilor au fost exprimate, majoritar, în sensul de a nu se introduce, anul acesta, aceste discipline în materia de concurs dar să fie avute în vedere la examenele viitoare. Supraaglomerarea materiei acestui examen a fost principalul argument al reprezentanţilor facultăţilor care au privit lucrurile din perspectiva studenţilor lor, viitori candidaţi la INM. Dincolo de aceasta, abordarea diferită a acestor discipline în curriculumul facultăţilor este o altă problemă în pregătirea unitară a studenţilor la aceste discipline, fiind avută în vedere o potenţială modificare a planurilor de învăţământ în cazul în care se va menţine propunerea introducerii acestor discipline în tematica de admitere la INM.

Atât reprezentanţii facultăţilor de drept cât şi cei ai Institutului Naţional al Magistraturii au fost de acord cu faptul că trebuie să existe echilibru în subiectele acestui examen, studenţii să se poată pregăti pentru disciplinele cuprinse în tematica de concurs dar fără a neglija alte discipline din planurile de învăţământ ale facultăţilor de drept, la fel de importante pentru pregătirea viitorilor jurişti.

Detaliile acestei întâlniri vor fi publicate curând pe site-ul Institutului Naţional al Magistraturii, în minuta şedinţei.

Purtător de cuvânt – Universitatea „Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Stai Conectat

captcha  

Sus