Fișe de disciplină / Programe analitice

Facultatea de Drept

Licență Drept
Dreptul Comunităților Virtuale
Drept și administrație publică europeană
Dreptul Uniunii Europene
Științe penale

Facultatea de Științe Economice

Finanțe și bănci
Economia comerțului, turismului și serviciilor
Contabilitate și informatică de gestiune
Informatică economică
Management financiar public și privat
Gestiunea Financiara a Afacerilor in Spatiul European
Managementul Afacerilor in Comert si Turism
Audit si Control Public si Privat
Managementul Bioeconiomiei in contextul Cresterii Durabile
Shipping and International Trade and Finance

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Asistenţă Managerială şi Secretariat
Afaceri şi Economie Internaţională

Sus