Fișe de disciplină / Programe analitice

Facultatea de Drept

Licență Drept
Dreptul Comunităților Virtuale
Drept și administrație publică europeană
Dreptul Uniunii Europene
Științe penale

Facultatea de Științe Economice

Contabilitate și informatică de gestiune (CIG)
Economia comerțului, turismului și serviciilor (ECTS)
Finanțe și bănci (FB)
Audit si Control Public si Privat (ACPP)
Gestiunea Financiara a Afacerilor in Spatiul European (GFASE)
Managementul Afacerilor in Comert si Turism (MACT)
Management Financiar Public și Privat (MFPP)
Shipping and International Trade and Finance

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Asistenţă Managerială şi Secretariat
Afaceri şi Economie Internaţională

Sus