Facultatea de Drept

Total ore: 184

Numar credite: 23

COMPETENTE

Utilizarea legislatiei in vigoare in analiza situatiilor juridice, in incadrarea lor corecta din punct de vedere juridic si in solutionarea lor.

DISCIPLINE

Reglementarile achizitiilor publice/sectoriale/concesiuni
Contractele de achizitii publice. Implementarea contractelor
Functia publica si conflictul de interese
Corectiile financiare
Solutionarea litigiilor in domeniul achizitiilor
Frauda in domeniul achizitiilor publice

Fișă de înscriere

Mai multe detalii aici.

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 2725 LEI/program

ANUNȚ EXAMEN DE CERTIFICARE

Sus