Facultatea de Drept

COMPETENTE

 • Utilizarea limbajului juridic de specialitate si a unor instrumente de logica juridica, in elaborarea unor argumentari specifice domeniului, in scris si oral
 • Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale
 • Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite
 • Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat
 • Interpretarea raportului dintre institutiile dreptului roman si cele ale dreptului european si dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative si interpretative
 • Selectarea informatiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete
 • Identificarea corecta a regelemetarilor in vigoare si utilizarea rationamentelor juridice, cu valorificarea acestora in comunicarea profesionala
 • Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
 • Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice
 • Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

 • Institutii nationale si locale cu atributii in protectia juridica a minorului
 • Reglementari internationale privind protectia minorului
 • Rolul familiei si politici de ingrijire alternativa a copilului
 • Regelementarea serviciilor sociale pentru copiii in Romania
 • Autoritatea parinteasca intre reglementare si practica
 • Raspunderea penala a minorului

Total ore: 144

Numar credite: 18

Fișă de înscriere

Mai multe detalii aici.

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus