Facultatea de Drept

COMPETENTE

 • Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor de logica juridica pentru explicarea si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice domeniului dreptului
 • Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale
 • Aplicarea teoriilor, a principiilor si a conceptelor intr-un context determinat
 • Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat
 • Interpretarea raportului dintre institutiile dreptului roman si cele ale dreptului european si dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative si interpretative
 • Explicarea si interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislatia, doctrina, jurisprudenta), referitoare la o problema de drept concreta
 • Explicarea si interpretarea modului in care fenomenul juridic se intersecteaza cu situatiile de fapt
 • Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
 • Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice
 • Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

 • Separatia puterilor in stat
 • Administratia publica la nivel european
 • Cariera functionarului public
 • Procedura contenciosului administrativ
 • Achizitii publice - reglementari nationale si europene
 • Comunicare in administratia publica
 • Protocol institutional
 • Contabilitate si gestiune financiara in institutiile publice

Total ore: 192

Numar credite: 24

Fișă de înscriere

Mai multe detalii aici.

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus