Facultatea de Drept

COMPETENTE

 • Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor de logica juridica pentru explicarea si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice domeniului dreptului
 • Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale
 • Identificarea normelor juridice din sistemul de drept romanesc si european si a principalelor instrumente juridice internationale
 • Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite
 • Realizarea de corelatii si comparatii intre sinstitutii ale sistemului de drept national, european si cele ale altor state intr-un context determinat, cu tutilizarea metodelor si tehnicilor specifice
 • Elaborarea de proiecte profesionale utilizand legislatia, doctrina si jurisprudenta
 • Solutionarea problemei de drept pe care o ridica o situatie de fapt, prin utilizarea rationamentelor juridice
 • Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
 • Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice
 • Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

 • Institutia casatoriei si institutia divortului
 • Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor
 • Organizarea activitatilor de stare civila
 • Acte si fapte de stare civila
 • Atributiile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare in materie de stare civila
 • Practica CEDO in domeniul relatiilor de familie
 • Total ore: 144

Numar credite: 18

Fișă de înscriere

Mai multe detalii aici.

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus