Facultatea de Drept

Total ore: 144

Numar credite: 18

COMPETENTE

Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor de logica juridica pentru explicarea si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice domeniului dreptului

Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale

Identificarea normelor juridice din sistemul de drept romanesc si european si a principalelor instrumente juridice internationale

Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite

Realizarea de corelatii si comparatii intre sinstitutii ale sistemului de drept national, european si cele ale altor state intr-un context determinat, cu tutilizarea metodelor si tehnicilor specifice

Elaborarea de proiecte profesionale utilizand legislatia, doctrina si jurisprudenta

Solutionarea problemei de drept pe care o ridica o situatie de fapt, prin utilizarea rationamentelor juridice

Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului

Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice

Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

Institutia casatoriei si institutia divortului

Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

Organizarea activitatilor de stare civila

Acte si fapte de stare civila

Atributiile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare in materie de stare civila

Practica CEDO in domeniul relatiilor de familie

 

Fișă de înscriere

Mai multe detalii aici.

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 1500 LEI/program

Sus