Facultatea de Drept

COMPETENTE:

 • Utilizarea limbajului juridic de specialitate si a unor instrumente de logica juridica, in elaborarea unor argumentari specifice domeniului, in scris si oral
 • Aplicarea teoriilor, a principiilor si a conceptelor intr-un context determinat
 • Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite
 • Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat
 • Realizarea de corelatii si comparatii intre institutii ale sistemului de drept national, european si cele ale altor state intr-un context determinat, cu utilizarea metodelor si tehnicilor specifice
 • Identificarea susrselor de informare in domeniul dreptului (legislatii, doctrine, jurisprudentei) aplicabile la o problema de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice\
 • Explicarea si interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului referitoare la o problema de drept concreta
 • Evaluarea critica a textelor din legislatie, doctrina si jurisprudenta referitoare la o problema de drept concreta
 • Solutionarea problemei de drept pe care o ridica o situatie de fapt prin utilizarea rationamentelor juridice
 • Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
 • Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice
 • Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

 • Particularitati ale infractiunilor prevazute in legi speciale
 • Reglementari procedurale specifice infractiunilor prevazute in legi speciale
 • Tehnici de investigare criminalistica specifice infractiunilor prevazute in legi speciale
 • Infractiuni la regimul ordinii si linistii publice
 • Infractiuni de natura economico-financiara
 • Infractiuni privind criminalitatea organizata
 • Infractiuni de coruptie
 • Aspecte criminologice si de prevenire a infractiunilor prevazute in legi speciale

Total ore: 192

Numar credite: 24

Fișă de înscriere

Mai multe detalii aici

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus