Facultatea de Drept

Total ore: 192

Numar credite: 24

COMPETENTE:

Utilizarea limbajului juridic de specialitate si a unor instrumente de logica juridica, in elaborarea unor argumentari specifice domeniului, in scris si oral

Aplicarea teoriilor, a principiilor si a conceptelor intr-un context determinat

Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite

Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat

Realizarea de corelatii si comparatii intre institutii ale sistemului de drept national, european si cele ale altor state intr-un context determinat, cu utilizarea metodelor si tehnicilor specifice

Identificarea susrselor de informare in domeniul dreptului (legislatii, doctrine, jurisprudentei) aplicabile la o problema de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice\

Explicarea si interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului referitoare la o problema de drept concreta

Evaluarea critica a textelor din legislatie, doctrina si jurisprudenta referitoare la o problema de drept concreta

Solutionarea problemei de drept pe care o ridica o situatie de fapt prin utilizarea rationamentelor juridice

Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului

Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice

Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

DISCIPLINE

Particularitati ale infractiunilor prevazute in legi speciale

Reglementari procedurale specifice infractiunilor prevazute in legi speciale

Tehnici de investigare criminalistica specifice infractiunilor prevazute in legi speciale

Infractiuni la regimul ordinii si linistii publice

Infractiuni de natura economico-financiara

Infractiuni privind criminalitatea organizata

Infractiuni de coruptie

Aspecte criminologice si de prevenire a infractiunilor prevazute in legi speciale

 

Fișă de înscriere

Mai multe detalii aici

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 2225 LEI/program

Sus