Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

În cadrul Universităţii „Danubius", Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti, cercetători şi lideri în diferite domenii, din zona de Est şi Sud-Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Pentru a răspunde acestor componente majore ale noului domeniu, curricula pe care o oferim studenţilor noştri, prin cadre didactice deosebit de competente în domeniu, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.

În cadrul facultăţii există patru publicaţii: Acta Universitatis Danubius Communicatio; ActaUniversitatis Danubius Relationes Internationales; Styles of Communication, Revista de Studii şi Cercetări Danubiene și New Trends in Psychology.

Proiectele de cercetare şi parteneriat cu instituţii academice şi de cercetare, din ţară şi străinătate, Conferinţa internaţională „Integrarea europeană– realităţi şi perspective" , ce se organizează în luna mai la Universitatea „Danubius", Conferinţa Internaţională "Dunărea-axă a identităţii europene" ce se organizează în fiecare an pe 29 iunie, programele de mobilități internaționalederulate asigură studenților noştri numeroase posibilităţi de afirmare încă din timpul studiilor.

Sus