Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

În cadrul Universităţii „Danubius", Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti, cercetători şi lideri în diferite domenii, din zona de Est şi Sud-Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Pentru a răspunde acestor componente majore ale noului domeniu, curricula pe care o oferim studenţilor noştri, prin cadre didactice deosebit de competente în domeniu, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.

În cadrul facultăţii există patru publicaţii: Acta Universitatis Danubius Communicatio; ActaUniversitatis Danubius Relationes Internationales; Styles of Communication şi Revista de Studii şi Cercetări Danubiene. De asemenea, studenţii noştri publică permanent în ziarul-şcoală UDG News.

Proiectele de cercetare şi parteneriat cu instituţii academice şi de cercetare, din ţară şi străinătate, Conferinţa internaţională „Integrarea europeană– realităţi şi perspective" , ce se organizează în luna mai la Universitatea „Danubius", Conferinţa Internaţională "Dunărea-axă a identităţii europene" ce se organizează în fiecare an pe 29 iunie, programele de mobilități internaționalederulate asigură studenților noştri numeroase posibilităţi de afirmare încă din timpul studiilor.

Sus