Programe Trainee, Voluntariat & Internship

Proiectul Legii Internshipului a fost adoptat de Guvern

Informaţii legislative privind intershipul şi alte subiecte de interes pentru studenți și absolvenți - Sursa contabun.ro-Blog de contabilitate și resurse umane

În cazul în care îți dorești să studiezi, să muncești, să participi la un schimb de tineri, să fii voluntar european sau să călătorești într-o altă țară europeană (vei găsi și pașii următorii pe care trebuie să-i urmezi), oportunități Eurodesk pot fi explorate pe EURODESK OPPORTUNITY FINDER și pe Eurodesk Romania - în România, Serviciul Eurodesk funcționează în cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), agenție care implementează programul Erasmus+, program al Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.

Oportunități de joburi, internshipuri, știri puteți explora și pe EURACTIV.

 

Mobilităţi de practică vă stau la dispoziție prin programul ERASMUS+ la Universitatea “Danubius”

Selecția ERASMUS + pentru mobilități studențești de practică are loc în fiecare an universitar conform calendarului Erasmus stabilit la începutul acestuia. Dosare de selecție se vor depune la Biroul de Programe Europene, sala B17. Pentru informaţii suplimentare necesare trebuie contactat domnul Mihai CRISTACHE - Specialist Relații Internaționale, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: +40.757.028.428.

Pot participa la selecţie:

a. studenţii din anul I (licenţă) – pot participa la selecţie după ce au promovat primul semestru de studii şi pot derula o mobilitate de practică doar în semestrul II din anul I al studiilor;

b. studenţii din anul II (licenţă) şi anul I (master);

c. studenții din anii terminali de la programele de studii de licență sau de masterat pot beneficia de o mobilitate Erasmus de plasament doar dacă perioada de desfășurare a mobilității este anterioară perioadei de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor la Universitatea „Danubius".

d. absolvenții programelor de licență sau masterat, care au participat la selecție în timpul ultimului an de studiu și care își vor desfășura mobilitatea de practică și o va finaliza în termen de maxim un an de la absolvire.

Pentru a fi eligibil accesării unei mobilități Erasmus + de practică, studentul trebuie:

e. să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;

f. să aibă media anilor de studii de până la momentul selecţiei minim 7 (în cazul masteranzilor se va avea în vedere şi media anilor de studii pentru ciclul/ciclurile de studii de licenţă deja încheiate şi media de la examenul de licenţă);

g. să susțină un test care să verifice nivelul de cunoaștere a limbii în care se va desfășura practica pentru care candidează (ex: min. nota 8/10, sau bine, în cazul calificativelor); Testul se organizează de Universitatea "Danubius" și reprezintă o etapă a selecției;

h. să obţină cel puţin nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Informaţii suplimentare necesare găsiţi aici.

 

Stagii de pregătire la Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe oferă posibilitatea desfăşurării unor stagii de pregătire atât în Centrală, cât şi în Serviciul Exterior (misiuni diplomatice sau consulate).

Pentru informații necesare accesați aici.

 

Drop’pin@EURES este locul în care companiile și organizațiile își pot promova și prezenta oportunitățile pentru tineret menite să îi ajute pe tinerii europeni să facă primii pași pe piața muncii. Printre oportunitățile prezentate pe această platformă online se numără ucenicii, stagii, programe de formare, cursuri online, cursuri de limbi străine, asistență pentru mobilitate, îndrumare și tutorat etc. Mai multe informații găsești aici. Pentru un maximum de beneficii din Drop’pin@EURES, accesați ghidul postat aici.

Sursa: EURES – Portalul Mobilității Europene pentru Ocuparea Forței De Muncă

GraduatE.ON - platformă de recrutare

 

Stagii de practică la Curtea de Conturi Europeană

Termene limită:

31 octombrie 2020 (apelul se lansează la 1 septembrie),

31 ianuarie 2020 (apelul se lansează la 1 decembrie),

31 mai 2020 (apelul se lansează la 1 aprilie).

Ai terminat cel puțin 4 semestre de studii universitare și vrei să câștigi experiență într-unul dintre domeniile de activitate ale Curții de Conturi? Trimite candidatura ta pentru un stagiu până la data de 31.01.2020!

Detalii găsești aici.

 

Stagii plătite la Comisia Europeană

Termen limită: 31 ianuarie 2020, 12:00 ora prânzului Bruxelles (pentru stagii în perioada 1 octombrie 2020 – 28 februarie 2021).

Stagiarul va primi o alocaţie. Aceasta este de aproximativ 1.220,78 euro/lună. Se decontează cheltuielile de călătorie, precum și asigurarea de sănătate și accidente.

Stagiarii cu dizabilităţi pot primi un supliment la alocație.

Comisia organizează de două ori pe an stagii de formare care durează 5 luni, pentru absolvenţi de studii universitare.

Nu sunt excluși cei care, în cadrul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii - au obţinut recent o diplomă universitară şi sunt la începutul unei noi cariere profesionale. Perioadele de stagiu încep pe 1 martie şi 1 octombrie, în fiecare an.

Obiectivul vizat este de a permite stagiarilor:

-să cunoască funcţionarea departamentelor Comisiei Europene;

-să dobândească experienţă personală prin intermediul contactelor ce se stabilesc la locul de muncă;

- să-şi extindă şi să-şi pună în practică cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi, în special, în domeniile lor de competenţă.

Programul de stagii se adresează absolvenților de studii superioare, din întreaga lume, care:

- au o diplomă pentru cel puțin 3 ani de studiu (minimum licență);

- cunosc foarte bine engleză sau franceză sau germană (nivel C1/C2 conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine);

- cunosc foarte bine altă limbă oficială a UE (cerința se adresează cetățenilor din țările

Detalii găsiți aici.

 

Program de stagii de practică la EUROCONTROL

Termen limită: 31 ianuarie 2020

În fiecare an EUROCONTROL, Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene, oferă unui număr de peste 100 de tineri posibilitatea de a învăța de la experții organizației și de a lucra în mai multe domenii de experiză ale EUROCONTROL: operațional, afaceri, resurse umane, comunicare, etc.

EUROCONTROL este o organizație interguvernamentala cu 41 de membri care lucrează pentru gestionarea unui trafic aerian sigur în Europa.

Sediul central al EUROCONTROL se află la Bruxelles, Belgia, iar organizația are birouri la Maastricht, Olanda; Brétigny, Franța și în Luxembourg.

Candidați eligibili

- să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre EUROCONTROL și ECAC;

- să fie studenți, doctoranzi sau tineri absolvenți (în acest caz stagiul trebuie să înceapă în termen de 12 luni de la finalizarea ultimelor studii);

- să aibă vârsta în conformitate cu legea în vigoare în țara cetățeniei de bază (primare) la data începerii stagiului;

- să cunoască foarte bine engleză și/sau franceză (scris și vorbit), cunoașterea unei alte limbi reprezintă un plus (pentru stagiile de la Mastricht este cerută numai limba engleză);

- să nu aibă un loc de muncă.

Condiții

- stagiile durează între 3 și 12 luni;

- stagiarii primesc o sumă forfetară de 900 de euro pe lună;

- cheltuielile de călătorie, precum și cheltuielile de viză pentru cetățenii statelor care nu sunt membre UE sunt rambursate;

- există un sistem de mentorat care garantează supervizare și coaching, asigurate de către unul dintre experți.

Detalii găsești aici.

  

Stagiu de practică : UniCredit Bank – Galați, Lugoj, Pitești

Stagiu de practică : UniCredit Bank – Arad, Brăila, Brașov

Responsabilități

Timp de 3 luni de zile vei învață alături de o echipa dinamică și vei avea ocazia să îți îmbunătățesti cunoștințele și să dobândesti noi abilități.

Alte informații

UniCredit oferă studenților oportunitatea de a se familiariza cu specificul și cultura unei instituții financiar bancare și de a cunoaște fluxul de activități din cadrul unei sucursale sau departament prin implicarea în activitățile zilnice.

 

Stagii de practică la Raiffeisen Bank

Scopul programului 

Prin intermediul stagiilor de practica, Raiffeisen Bank ofera studenților oportunitatea de a se familiariza cu specificul și cultura unei organizații multinaționale și de a cunoaște fluxul de activități din cadrul unei unități bancare, asistând la desfășurarea activităților zilnice.

Profilul candidatului

Programul se adresează tuturor studenților și masteranzilor care sunt interesați să dobândească o bază de cunoștințe practice în domeniul bancar, să interacționeze cu profesioniști din mediul financiar și să își formeze o imagine cât mai clară asupra fluxurilor și activităților specifice din acest domeniu. La finalul programului, participanții vor primi o adeverință care atestă efectuarea stagiului de practică în cadrul Raiffeisen Bank și calificativul obținut în urma parcurgerii acestuia.

Candidează și tu!

Pentru a aplica la acest program, te rugăm să ne transmiți CV-ul tău și o scrisoare de motivație la adresaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Asteptăm candidatura ta pe tot parcursul anului, urmând ca alocarea către un departament sau o agenție să se facă în funcție de numărul de stagii disponibile.

Succes! 

Oportunități de internshipuri internaționale prin AIESEC

Înființată în 1948 ca organizație internațională de tineret, AIESEC are ca scop dezvoltarea personală și profesională a tinerilor. Membrii organizației acumulează experiență sub multiple aspecte datorită unui proces de învățare bazat pe apartenența la un mediu global de învățare, experiență internațională, oportunități de dezvoltare a abilităților de lider – învață să lucreze și să conducă o echipă, să ia decizii și să își asume responsabilități.

În ce privește recrutarea în programele de stagii internaționale, tinerii nu trebuie să fie membri AIESEC și anul sau domeniul de studiu nu reprezintă un criteriu de selecție. Profilul participanților recrutați pentru stagii diferă în funcție de scopul programul pentru care aplică și de experiența pe care o au. De aceea, pentru anii I, II le sunt recomandate programele Global Volunteer sau Global Entrepreneur, deoarece nu necesită experiență într-un anumit domeniu și au posibilitatea să se dezvolte atât personal cât și profesional, iar durata stagiului este de 1 - 2 luni. Pentru anii III/IV licență sau anii de master, studenților cu experiență în domeniul dorit le este potrivit programul Global Talent, unde pot beneficia de stagii de cel puțin 6 luni.

Explorează site-ul AIESEC pentru informații suplimentare și găsește oportunități de care poți beneficia. Contactează reprezentanții și discută cu ei. Alege ce ți se potrivește!

 

Traineeship

Trainees work all over the European Commission/Services/Agencies mostly in Brussels, but also in Luxembourg and across the European Union. The content of the job depends on the service you are assigned to. You may, for example, work in the field of competition law, human resources, environmental policy etc.

Interested in a traineeship?

 

Oportunități de stagii de practică în străinătate găsești și pe următoarele site-uri: Spain Internship,Internship Italy, ErasmusIntern.orgeuractiv.com

Pentru oportunități de dezvoltare a unei cariere juridice, accesați CARIERE JURIDICE.

 

NOUTĂŢI

Stagii la Banca Centrală Europeană

Dată limită de aplicare: 27 septembrie 2019

Programul se adresează studenților cu performanțe înalte de învățare și care prezintă interes în domeniul politicilor relevante și privind cercetarea aplicată. Candidații eligibili trebuie să aibă o diplomă de licență în economie, statistică, finanțe, informatică, matematică sau un domeniu conex și să fie înscriși la cursuri postuniversitare (masterat sau doctorat) pentru aceleași domenii.

Ai finalizat studiile de licență și ești înscris la studii de masterat sau doctorat? Vrei să cunoști cum se derulează activitățile de la Banca Centrală Europeană? Candidează pentru un post de stagiar în cadrul Programului de stagii de cercetare pentru studenți al BCE! 

Stagiile oferite sunt pentru perioade cuprinse între 3 și 12 luni. Munca presupune realizarea de lucrări de cercetare, pregătirea de rapoarte, implicarea în realizarea diferitelor studii etc.

Stagiarii vor primi un grant lunar, în funcție de sarcinile îndeplinite și calificările pe care le au.

Informații suplimentare găsești aici.

 

Oportunitate la Galați - Internship Learn@BCR-George Friends

Candidatul ideal
Ești tânăr, creativ, interesat de domeniul financiar bancar și dornic să fii parte a revoluției digitale în banking?
Ai spirit de echipă, ești proactiv, energic și într-o continuă dezvoltare?
Îți place să interacționezi cu oamenii și să îi ajuti să descopere lucruri noi, care să le ușureze viața?
Dacă răspunsul tău este DA, atunci ești invitat să faci parte din echipa George Friends.
Aplică pentru programul Learn@BCR - George Friends de anul acesta și abilitățile tale vor fi folosite la potențialul maxim.
Programul TĂU de internship în BCR se va desfășura pe o perioada de 2 luni.

Ce vei face?
Vei descoperi lumea George și, alături de colegi, o vei face cunoscută tuturor;
Vei înțelege ce înseamnă noul banking și cum acesta contribuie la creșterea calității vieții și a nivelului de educație financiară;
Vei lucra direct cu specialiștii noștri și vei întelege conceptele și activitățile desfășurate;
Vei învăța cum să te pregătești pentru orice provocare și ce înseamnă să ai viziune de business.

Succes!

 

Stagii la Departamentul securitate al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

Termen limită: 31 august 2019, 23:59 EEST (22:59 CEST)

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) oferă stagii plătite pentru cei care au absolvit recent studiile de licenţă şi care se află la începutul carierei lor profesionale.

Stagiile oferă internilor posibilitatea de a-și completa cunoștințele privind politicile, activitățile și procedurile UE, precum și cu cele referitoare la eu-LISA.

Agenția aşteaptă solicitări din partea candidaților care au experiență în oricare dintre domeniile de activitățile ale Agenției.

Poate candida orice cetăţean al unui stat membru UE sau al unei țări asociate Schengen:

- care a urmat cel puțin trei ani (șase semestre) de studii superioare (studii universitare sau studii echivalente) sau care are o diplomă relevantă (cel puţin o diplomă de licență sau echivalentul acesteia);

- care are cunoştinţe de limba engleză cel puţin de nivelul C1;

- care cunoaşte Microsoft Office;

- care are cunoştinţe privind politici/standarde internaționale în materie de securitate a informației și/sau de continuitate a activității sau a normelor și reglementărilor UE în acest domeniu.

Alte criterii:

- Cunoașterea sistemului de funcționare a UE și a instituțiilor și organismelor UE;

- Înțelegerea sistemelor IT și a problemelor referitoare la protecția datelor cu caracter personal;

- Abilitatea de a comunica în franceză, cunoștințe care corespund cel puțin nivelului B1.

Sarcini de lucru și condiții :

- Stagiul este remunerat; stagiarului i se va acorda o alocație lunară, care este 1/3 din remunerația brută de bază primită de un funcționar la clasa AD5/1 și ponderată de coeficientul de corecție (pentru Tallinn, Estonia 82,2%);

- Se așteaptă ca acesta să înceapă la 1 septembrie 2019. Durata stagiului este de 6 luni, cu o posibilitate de prelungire de până la 12 luni;

- Internul este supervizat de responsabilul cu protecția datelor. Se așteaptă ca acesta să îndeplinească în principal sarcini administrative în zona de protecție a datelor a eu-LISA și să ofere asistență responsabilului cu protecția datelor.

Informații suplimentare găsești aici. 

 

Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)

Termen limită de înscriere: 31 august 2019 (pentru perioada ianuarie-iunie)

Centrul European de Limbi Moderne (ECML) recrutează stagiari de două ori pe an pentru o perioadă ce durează în general 6 luni.

Stagiarii vor avea sarcini precise într-un anumit domeniu. Pentru aceasta sunt propuse patru specializări care corespund la patru tipuri de stagii:

Specializarea web site - website: stagiarul asistă webmaster-ul în activitatea sa cotidiană şi participă la dezvoltarea site-ului ECML, fiind responsabil pentru acurateţea şi actualizarea informaţiilor. Acest stagiu implică o activitate creativă care permite stagiarului să contribuie la elaborarea permanentă a conținutului diferitelor site-uri.

Specializarea organizare şi planificare - program: stagiarul asistă asistentul şi secretarul pe programe, stabilind detalii practice cu coordonatorii, contactând participanţii la atelierele de lucru şi trimiţându-le diferite documente, oferind asistenţă echipelor de organizare şi participanţilor în timpul desfăşurării atelierelor și reuniunilor pentru a se asigura că totul decurge conform planului iniţial.

Specializarea documentare - DRC (Documentation Research Center): stagiarul care asistă cei doi responsabili ai centrului de resurse/documentare, trebuie să fie specializat în domenii precum: administrare și organizare biblioteci/documentare/ştiinţele informării. Stagiarul se integrează în echipa Centrului de resurse şi documentare indexând noi resurse şi pregătind produse de documentare şi în alte activităţi de documentare cotidiene.

Specializarea administrare generală şi financiară - Administrare: stagiarul va contribui la dezvoltarea bazei de date legate de baza de date de emailuri deja existentă, dar şi la implementarea Windream (Document Management Software), în special la dezvoltarea unui ghid de formare. Stagiarul va fi implicat în procedura de documentare financiară, va copia/scana, clasifica în funcţie de articolul bugetar, va înregistra emailuri, va pregăti corespondenţa către Strasbourg, va corecta baza de date ECML existentă; va înregistra detalii bancare în baza de date ECML și va pregăti diverse documente pentru seminare legate de plata tichetelor, a formularelor de rezervare cazare.

Centrul asigură o subvenţie lunară de 720 de euro. ECML nu asigură cheltuielile de transport din ţara de origine până la Graz şi retur. În fiecare lună vor fi reținuți 20 de euro din subvenție pentru a acoperi costurile asigurărilor pe durata şederii.

Stagiarii trebuie:

- să fie absolvenţi de studii superioare, preferabil studii postuniversitare,

- să aibă cunoştinţe plurilingvistice (engleză, franceză şi, dacă este posibil, cunoştinţe de bază ale limbii germane).

Mai multe informații găsești aici.

 

Stagii plătite oferite de Comisia Europeană 

În fiecare an, Comisia Europeană oferă 2 stagii cu cinci luni, plătite, pentru 1.800 de stagiari: administrativ sau de traducere.

Începând cu 1 martie sau 1 octombrie, cursanții acumulează experiență practică în elaborarea politicilor UE într-un mediu multicultural.

Pentru un stagiu în perioada 1 Martie 2020 - 31 iulie 2020, poți aplica până la 30 august 2019.

Detalii găsești aici.

 

Stagii la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

În fiecare an, Curtea de Justiție a Uniunii Europene oferă un număr limitat de stagii plătite cu o durată de cinci luni.

Există două perioade de stagiu:

de la 1 martie la 31 iulie (trebuie să aplici între 1 iulie și 15 septembrie a fiecărui an )

- în perioada 16 septembrie - 15 februarie pentru stagii în camerele membrilor și 1 octombrie - 28 februarie pentru stagii în departamentele administrative (trebuie să aplici între 1 februarie și 15 aprilie a fiecărui an).

Solicitanții, care trebuie să dețină o diplomă în drept sau în științe politice (conținut majoritar, drept) sau, pentru stagii în cadrul Direcției de Interpretare, diplomă în interpretarea conferinței, trebuie să solicite folosind aplicația online CV-ul UE în termenele menționate mai sus.

Subvenția plătită este de 1177 EUR net pe lună .

O contribuție de 150 EUR la costurile de călătorie este, de asemenea, acordată cursanților plătite al căror loc de reședință este situat la 200 km sau mai mult de sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Având în vedere natura mediului de lucru, este de dorit o bună cunoaștere a limbii franceze.

Detalii găsești aici

 

Program de stagii neremunerate la Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

Poți aplica până la 20 August 2019.

Programul de stagii se adresează absolvenţilor de facultate şi se derulează la Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului - OHCHR.

Stagiile ONU nu sunt remunerate. Cheltuielile de transport și subzistență trebuie să fie acoperite de stagiari sau să fie sponsorizate de o instituție. Stagiarii sunt responsabili pentru organizarea călătoriei și pentru obținerea vizei.

Condiții de eligibilitate:

- Să fie înscris într-un program universitar (cursuri de master sau echivalentul sau nivel superior);

- Să fie înscris în anul final a primului ciclu universitar (cel puțin nivelul licență sau echivalentul);

- Să fie absolvent de studii universitare, iar dacă este selectat să înceapă stagiul în decurs de cel mult un an de la absolvire;

- Să poată obține viza și să își organizeze călătoria în Statele Unite;

- Să poată să își acopere cheltuielile de călătorie, cazare, precum și cele de subzistență pe durata stagiului (aproximativ 1.800 chf/lună);

Dacă este selectat, să poată prezenta o asigurare medicală validă pentru perioada stagiului în Elveția, un certificat medical care să ateste o stare bună de sănătate și să facă dovada înscrierii la studii universitare;

Să poată comunica fluent în limba engleză.

Locurile disponibile pot fi explorate aici.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

 

Stagii în cadrul Delegațiilor UE

Termen de înscriere: 15 august 2019

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) este serviciul diplomatic al Uniunii Europene. Acest serviciu sprijină șeful Afacerilor Externe al UE, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, pentru a pune în aplicare politica externă și de securitate comună a Uniunii.

Oportunitățile de stagiu în cadrul Delegațiilor UE din întreaga lume sunt oferite studenților, tinerilor absolvenți și funcționarilor publici stagiari.

Cine poate candida:

• stagiile oferite se împart în patru piloni:

- stagii finanțate pentru tineri absolvenți cu experiență profesională de până la un an,

- stagii nefinanțate obligatorii pentru studenții care locuiesc și studiază în țara gazdă,

- stagii pentru studenții școlilor naționale de administrație din statele membre,

- stagii pentru funcționari publici stagiari în cadrul administrației dintr-un stat membru, ca parte a formării lor profesionale obligatorii

• în funcție de pilon, stagiile se adresează cetățenilor UE, cetățenilor din țările candidate care au încheiat negocierile de aderare la UE, cetățenilor din țara gazdă;

• pentru stagiile finanțate, candidații trebuie să fie absolvenți de studii universitare sau echivalentul unei instituții de învățământ superior, având cel puțin nivelul de licență, în timp ce pentru stagii obligatorii nefinanțate, candidații trebuie să fie studenți în anul 3, 4 sau 5 la universitate sau la altă instituție de învățământ superior;

• candidații trebuie să aibă capacitatea de a vorbi în limba de lucru a Delegației UE; constituie un avantaj cunoașterea limbii oficiale a țării gazdă;

• nu vor fi acceptate candidaturile solicitanților care au beneficiat deja de un stagiu (plătit sau neplătit) sau au fost angajați pentru mai mult de 6 săptămâni în cadrul unei instituții, organism, agenție sau birou UE.

Condiții:

• durata unui stagiu variază de la 1 lună (3 luni pentru funcționarii publici stagiari) la 6 luni;

• cu excepția stagiilor nefinanțate pentru studenți, stagiarii primesc cel puțin 25% din salariul Grupului agent local I.

Mai multe informații găsiți aici

 

Customer Service FRENCH - Remote (muncă de acasă) : HRS Romania – Galați, București, Bacău, Job la nivel național

 

Battle of Minds - Global Innovation Competition : British American Tobacco (Romania) Trading SRL

Battle of Minds is a global internship competition, based on BAT’s mission to transform an industry and challenges university students and graduates, from all over the world, to pitch a redefining product idea and business plan with the potential to be commercially successful.

For the core challenge, participants can either develop an original product and business plan around an industry of their own choosing, or they can opt for ONE of the following examples we’ve provided:

LOCAL WINNERS

The best pitches in Romania will receive, besides our coolest tech prizes, an internship at a BAT Romania

REGIONAL WINNERS

The top three participants will be grouped into a team that will compete against each other in a regional final. They will receive mentorship leading up to the regional round, after which the top three teams will win the opportunity to fly to London HQ and take part in our Global Finals. They will also receive £250 travel money to spend while they are in London.

GLOBAL WINNERS

The winners of the London event will get to choose an internship in almost any participating country they want withing BA.

As of NOW - you can register on the platform!

17TH SEPTEMBER 2019 - Video Uploads Starts

25TH OCTOBER 2019 - Competition Close

MARCH 2020 | Global Event

More informations you can find here.

 

Internship @BRD

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 148 000 de angajati în 76 de țări și 32 de milioane de clienți în întreaga lume.

Cerințe 

Ești potrivit/ă pentru această poziție dacă:

• Ești absolvent studii medii, încadrat la cursurile unei instituții de învățământ superior;

• Ai cunoștințe generale legate de organizarea și activitatea unei bănci;

• Ești atent/ă la detalii;

• Ai abilități de comunicare, îți place să lucrezi cu oameni într-un mediu dinamic;

Responsabilități 

- Vei înţelege cum se lucrează în domeniul financiar-bancar, ce metode şi proceduri stau în spatele unei relaţii bune cu clienţii şi cum valorizăm oamenii din organizaţia noastră şi încurajăm spiritul de echipă.

- Pe parcursul proiectului, programul tău va fi flexibil, între 4 şi 6 ore/zi, timp în care vei lucra alături de un tutore care te va îndruma în dezvoltarea carierei tale. Nu va fi simplu, dar promitem ca va merita!

- Așteptăm candidaturile pe tot parcursul anului, locurile vor fi acordate în funcție de potrivirea cu profilul selectat și numărul de posturi disponibile în fiecare echipă în momentul candidaturii.

Informații suplimentare găsiți aici

 

Stagii plătite la Autoritatea Bancară Europeană

Termen limită de înscriere: 28 Iunie 2019, 12:00 (prânz) CEST

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) este o autoritate independentă a UE care are ca obiectiv asigurarea unui nivel eficient și consecvent de reglementare și supraveghere prudențială în întregul sector bancar european.

În fiecare an, Autoritatea Bancară Europeană oferă diferite stagii la sediul din Paris, Franța.

Cine poate candida:

- persoane care au absolvit recent studii universitare, care au finalizat studiile cu cel mult cinci ani înainte de termenul limită pentru depunerea candidaturilor;

- cetățeni ai statelor membre ale UE și ai țărilor candidate la UE și din Islanda, Lichtenstein, Norvegia;

- care cunosc foarte bine limba engleză, limba oficială de lucru a ABE.

Condiții:

stagiarii primesc o alocație lunară de 1676,05 euro;

- durata stagiului este de 6 luni cu posibilitate de prelungire.

Informații necesare suplimentare găsești aici.

  

Concurs video pentru tineri la nivel global privind schimbările climatice

Termen de înscriere: 28 Iulie 2019, ora 23.00 GMT.

Tineri din întreaga lume, cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani (la 28 iulie 2019), sunt invitați să creeze un videoclip de maximum trei minute într-una dintre următoarele categorii:

1. Terenuri;

2. Biodiversitate;

3. Climă.

Cum poți să candidezi:

Fișierele video trebuie trimise la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. folosind site-ul WeTransfer.com. Videoclipurile pot fi înregistrate în orice limbă, dar trebuie să aibă subtitrare în limba engleză.

Premii:

Câștigătorul din fiecare categorie, autorul filmului care are cele mai multe vizualizări pe canalul YouTube tvebiomovies, va primi o călătorie dus-întors la Conferința Părților (COP 25) de la Santiago, Chile, în decembrie 2019 și va putea activa în calitate de tânăr reporter pe lângă echipa de știri a UNFCCC pregătind materiale video, articole și postări în social media.

Filmele câștigătoare vor fi prezentate la Summitul SG Climat de la New York, în septembrie. Toate filmele vor fi disponibile online și vor putea fi vizionate în timp ce competiția tvebiomovies continuă să se deruleze.

Concursul este organizat de Programul de Granturi Mici GEF-PNUD împreună cu secretariatele Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice, Convenției ONU privind combaterea deșertificării și Convenției privind diversitatea biologică.

Mai multe informații găsiți aici.

  

Programul de stagii de practică la EUROCONTROL

Dată limită de aplicare: 9 iunie 2019

EUROCONTROL este o organizație interguvernamentala cu 41 de membri care lucrează pentru gestionarea unui trafic aerian sigur în Europa.

Sediul central al EUROCONTROL se află la Bruxelles, Belgia, iar organizația are birouri la Maastricht, Olanda; Brétigny, Franța și în Luxembourg.

Candidați eligibili:

-să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre EUROCONTROL și ECAC;

-să fie studenți, doctoranzi sau tineri absolvenți (în acest caz stagiul trebuie să înceapă în termen de 12 luni de la finalizarea ultimelor studii);

-să aibă vârsta în conformitate cu legea în vigoare în țara cetățeniei de bază (primare) la data începerii stagiului;

-să cunoască foarte bine engleză și/sau franceză (scris și vorbit), cunoașterea unei alte limbi reprezintă un plus (pentru stagiile de la Mastricht este cerută numai limba engleză);

-să nu aibă un loc de muncă.

Condiții:

- stagiile durează între 3 și 12 luni;

- stagiarii primesc o sumă forfetară de 900 de euro pe lună;

- cheltuielile de călătorie, precum și cheltuielile de viză pentru cetățenii statelor care nu sunt membre UE sunt rambursate;

- există un sistem de mentorat care garantează supervizare și coaching, asigurate de către unul dintre experți.

Cum candidezi:

- solicitanții pot să își trimită candidatura online prin adăugarea CV-ului Europass și răspunzând întrebărilor privind motivarea, disponibilitatea și domeniul preferat;

Candidații de pe lista scurtă vor fi invitați să susțină un interviu telefonic cu viitoarea lor echipă.

Locurile disponibile le găsești aici

 

Oportunități pentru voluntariat internațional prin AIESEC Galați

AIESEC are pregătite proiecte de voluntariat internațional în cadrul programului GLOBALbal Volunteer (tinerii au posibilitatea să se dezvolte atât personal cât și profesional, iar durata stagiului este de 1 - 2 luni). Acestea sunt bazate pe cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă adoptate de statele membre ONU sub Agenda de Dezvoltare Durabilă – 2030.

Vrei să contribui și tu la cel puțin unul din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă și să creezi o lume mai bună? Te poți înscrie aici.

Mai multe informații necesare găsești pe site-ul universității.

 

Stagiu de practică la Curtea de Justiție

Ai o diplomă de licență în drept, științe politice sau o diplomă în interpretariat de conferință? Candidează pentru un stagiu de practică la Curtea de Justiție!

DL: 15 aprilie 2019

Detalii găsești aici.

 

Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2019

Studenții și absolvenții de studii superioare sunt invitați să aplice, începând de astăzi, 10 aprilie a.c., pentru cele 200 de locuri disponibile în Guvernul României, ministere, instituții și autorități ale administrației publice centrale, în cadrul celei de-a șaptea ediții a Programului Oficial de Internship al Guvernului României.
Înscrierile se fac online, în perioada 10 aprilie - 19 mai 2019, iar condițiile de participare, precum și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul www.internship.gov.ro.
Programul Oficial de Internship al Guvernului va oferi tinerilor oportunitatea, timp de două luni, pe parcursul celor 8 ore/zi, de a învăța modul de funcționare și organizare a administrației publice de la funcționari publici cu experiență. Internii vor beneficia de o indemnizație lunară pentru internship în valoare de 2080 de lei brut. Perioada de desfășurare a programului de internship este considerată vechime în câmpul muncii.
La finalul perioadei de internship, internii vor primi un certificat din partea Guvernului României şi, la cerere, o scrisoare de recomandare din partea tutorilor.
Calendarul de organizare şi desfăşurare a Programului Oficial de Internship al Guvernului României este structurat astfel:
10 aprilie – 19 mai: depunerea candidaturilor;
20-21 mai: evaluarea dosarelor;
• 23 mai: publicarea rezultatelor;
• 23 mai - 3 iunie: evaluarea aplicațiilor;
• 4 iunie: publicarea rezultatelor;
• 10 iunie - 24 iunie: interviuri Skype;
• 28 iunie: anunțarea rezultatelor finale;
• 15 iulie: deschiderea Programului Oficial de Internship al Guvernului României;
• 13 septembrie: închiderea Programului Oficial de Internship al Guvernului României.
Pentru mai multe informații accesați aici.

 

Stagii plătite/neplătite de practică la Curtea Auditorilor

Termen de înscriere: 31 mai 2019

Curtea Auditorilor organizează trei sesiuni de stagii de practică pe an în diferite domenii de interes pentru activitatea sa. Stagiile pot fi plătite (1120 euro/lună) sau neplătite în funcție de disponibilitatea bugetară și durează 3, 4 sau maximum 5 luni.

Cele 3 sesiuni organizate în fiecare an încep la:

- 1 februarie,

- 1 mai,

- 1 septembrie.

Candidaţii eligibili trebuie:

- să fie cetăţeni ai unui stat membru UE, cu excepția cazului în care autoritatea de desemnare a acordat o derogare;

- să dețină fie o diplomă universitară recunoscută care să permită accesul la grupul de funcții AD, așa cum este definit în Statutul funcționarilor Uniunii Europene, sau

- să fi terminat cel puţin 4 semestre de studii universitare într-un domeniu de interes pentru Curte;

- să îşi dorească să acumuleze experienţă într-unul din sectoarele de activitate ale Curţii Auditorilor;

- să nu fi beneficiat de un alt stagiu în oricare dintre instituțiile sau organismele europene;

- să declare că sunt buni cunoscători ai unei limbi oficiale UE și să ştie la nivel satisfăcător cel puţin o altă limbă oficială UE.

Termene limită:

- 31 octombrie 2018,

- 31 ianuarie 2019 (apelul se lansează la 1 decembrie),

31 mai 2019 (apelul se lansează la 1 aprilie).

Mai multe informații găsiți aici.

 

Programul de stagii plătite de practică la NATO

Termen limită: 17 martie 2019, 23:59 CET.

Sediul central al NATO organizează un program de stagii, cu scopul de a oferi unui număr restrâns de studenţi sau tineri absolvenţi oportunitatea de a lucra la sediul central al NATO de la Bruxelles.

Apelul pentru candidaturi se face o singură dată pe an, primăvara, existând două date de începere a stagiului, mai exact în lunile septembrie şi martie ale anului următor. În principiu, stagiile durează 6 luni.

Ce oferă NATO?

Stagiarii vor avea ocazia de a vedea din interior cum funcţionează o organizaţie internaţională, experienţă ce va cântări mult în CV-ul lor.

Stagiile sunt oferite în NATO Divisions.

Remunerare: stagiarii primesc o sumă forfetară lunară de 1069,60 de euro. Salariul nu este scutit de impozitare.

Călătorie: cheltuielile de călătorie la preluarea postului și la încetarea stagiului vor fi rambursate pe baza unui bilet de avion la clasa economic și pentru o sumă de cel mult 1200 de euro.

Încetarea stagiului: După 3 luni, stagiarii au dreptul de a pleca (inclusiv concediu medical) la o rată de 2,5 zile lucrătoare pe săptămână pentru fiecare lună de serviciu efectuată.

Criterii de eligibilitate:

Vor fi selectaţi studenţii sau cei care au absolvit de 1 an de zile cu:

Vârsta: au peste 21 de ani în momentul efectuării stagiului (în vederea asigurării)

Naționalitatea: sunt din statele membru NATO

Studii: au finalizat cel puţin doi ani de studii universitare sau echivalentul acestora

Limbi străine: cunosc foarte bine una dintre limbile oficiale ale NATO (engleza şi franceza) şi se descurcă să lucreze şi în cealaltă

Stagiarilor li se solicită să aibă asigurare medicală şi să se ocupe singuri de formalităţile necesare pentru rezidenţă în Belgia.

Toţi stagiarii trebuie să aibă avizul de securitate din partea autorităţilor naţionale, înainte de a lucra la NATO.

Mai multe detalii găsiți aici.

 

În atenția absolvenților - Oportunități de angajare și voluntariat la Fundația Inimă de Copil 

Instructor- educator Centru de zi 

În sediul Fundației Inimă de Copil din Galați este un loc de muncă special creat pentru cei ce vor să se autodepășească.

Cerințe:

Căutăm pentru Centrul de zi coleg care posede pasiunea de a “împinge de la spate” copiii care au de făcut teme, pentru a se alătura echipei noastre și pentru a construi generația următoare de oameni responsabili. Este vorba despre o normă de lucru de 8 ore în intervalul orar 8:30-17:00 și avem nevoie de o persoană care a parcurs modulul pedagogic. De asemenea sunt importante și vor fi verificate cunoștințele de bază de operare PC: word, excel, PPT, folosire e-mail.

Coordonator voluntari

Voluntarii noștri sunt speciali, și atunci noi ne dorim o persoană deosebită pe postul de coordonator al lor. Astfel, căutam pe cineva care să îndeplinească următoarele cerințe (nu ne supărăm dacă le și depășește):

- Background în derularea de acțiuni de voluntariat (în echipă sau pe cont propriu); 
- Abilități excelente de comunicare, inițiativă și creativitate;

- Persoană responsabilă, organizată și structurată;

- Bune abilități de coaching și empatie;

- Bune cunoștințe de limba engleză și de utilizare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Postul coordonator de voluntari este unul pentru o jumătate de normă.

Pentru a aplica la unul dintre posturi rugăm transmiterea cv-ului însoțit de o scrisoare de intenție la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

În atenția studenților - Oportunități de voluntariat: 

Fundația Inimă de Copil oferă studenților de anul III din cadrul Universității  “Danubius”, Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, specializarea Psihologie, oportunitatea să se implice în calitate de voluntari, cu posibilitatea ulterioară de angajare ca psiholog, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități. Persoană de contact: Psiholog, Carmen Stoicu - 0749 048 240

 

Campania Mărțișor 

În perioada 28 februarie - 9 martie vom avea un stand de expoziție cu vânzare în Shopping City Galați. Acolo vom vinde produse realizate la Atelierul Inimă de Copil și colegelor care vor asigura prezența la stand le va prinde foarte bine o mână de ajutor. Orarul în care avem mare nevoie de implicarea studenților voluntari la standul nostru este:

28 februarie - 2 martie: 11:30 - 14:30, 14:30 - 17:30, 17:30 - 20:30

03 martie - 05 martie:    - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -  17:30 - 20:30

05 martie - 09 martie: 11:30 - 14:30, 14:30 - 17:30, 17:30 - 20:30

 

La Centrul de zi: Copiii din familii în dificultate, din clasele I - VIII care vin la centrul nostru au mare nevoie de sprijin la lecții și îi consideră adevărați prieteni pe voluntarii ce îi ajută să descopere tainele limbii române, să rezolve problemele de matematica sau să învețe la celelalte obiecte. Studeții pot alege o zi în cursul săptămânii și să fie fratele/ sora lor mai mare venind la centrul nostru. De asemenea sunt bineveniți cei care au un anumit talent și vor să facă activități cu copiii.

Pentru înscrierea în programul de voluntariat rugăm studenții să ne contacteze la tel. 072612563 - Diana Lelițu, asistent manager Fundația Inimă de Copil 

 

 

Audit Graduate Program : Deloitte Romania – București, Anunțul expiră la data de 14 martie 2019

MATEESCU, MATEESCU & KRICHBAUM organizează stagii de pregătire în domeniul avocaturii

Candidatul ideal

– absolvent sau student al Facultăţii de Drept;

– punctualitate şi seriozitate;

– abilităţi de comunicare şi de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficienţă şi responsabilitate, atenţie la detalii;

– utilizează cu uşurinţă construcţii gramaticale complexe şi vocabular bogat în limba romană (scris şi vorbit);

– persoană organizată, dornică să înveţe lucruri noi.

Descrierea activităților:

– studierea temeinică a dosarelor încredinţate;

– documentarea juridică în vederea formulării acţiunilor în instanţă;

– urmărirea modificărilor legislative;

– redactarea de cereri de chemare în judecată, note scrise, concluzii, etc;

– întocmirea dosarelor pentru instanţă;

– depunerea dosarelor în instanţă;

– depuneri/ridicări cereri în instanţă şi la diverse instituţii;

– reprezentare în faţa autorităţilor.

 

Programul de stagii: Tineri Profesionişti în Delegaţii (JPD)

Termen limită: 31 ianuarie 2019

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi Comisia Europeană (CE) au instituit un program de formare care oferă ocazia tinerilor specialişti cu înaltă calificare din statele membre ale UE să lucreze în cadrul delegaţiilor Uniunii Europene. Programul urmăreşte să ofere tinerilor o primă experienţă în activitatea delegaţiilor şi o înțelegere aprofundată a rolului lor în implementarea politicii externe a UE.

Stagiile vor începe în septembrie/octombrie 2019.

Pentru a putea participa la acest program, candidaţii trebuie:

- să aibă cetăţenia unui stat membru al UE,

- să deţină cel puţin diplomă universitară exchivalentă nivelului masteral (vezi Anexa referitoare la diplome) într-un domeniu relevant pentru activităţile Delegaţiei;

- să cunoască foarte bine limba engleză şi/sau franceză; cunoaşterea unei alte limbi străine constituie un avantaj;

- să demonstreze un real interes şi motivaţie pentru a lucra într-o Delegaţie;

- experienţa profesională, activităţile extracurriculare cum ar fi voluntariat sau publicaţii, constitutie un avantaj important.

Stagiarii vor primi ca remuneraţie un pachet lunar compus din:

- un grant în valoare de 1.375 de euro;

- o contribuţie pentru costurile de cazare în valoare de 1.058 de euro;

- o contribuţie suplimentară la cele menţionate mai sus - în funcţie de alocaţia pentru condiţii de viaţă (Living Conditions Allowance) într-o delegaţie, cuprinsă între 10% şi 35%.

În plus, un stagiar JPD va mai primi:

- o indemnizaţie de instalare în valoare de 2.166 de euro la începutul perioadei lor de stagiu;

- o contribuţie la costurile de călătorie pentru fiecare perioadă de 12 luni de stagiu - 2.644 de euro;

- 705 euro pentru a acoperi costurile de asigurare pentru fiecare perioadă de 12 luni a stagiului.

Mai multe informații găsești aici.

 

Stagii la EUROPOL - Oficiul European de Poliție

DL: 27 ianuarie 2019

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, oferă stagii cu scopul de a oferi persoanelor posibilitatea de a afla mai multe despre activitățile agenției și de a-și pune în practică cunoștințele și abilitățile, contribuind la misiunea Europol.

Stagiile durează trei sau șase luni (40 de ore pe săptămână), în funcție de nevoile fiecărui proiect de stagiu.

Stagiarilor li se acordă un grant lunar de 808 euro pentru 2019.

Stagiarii care primesc grantul și al căror domiciliu se află la mai mult de 50 km de Haga au dreptul la rambursarea cheltuielilor de călătorie de la începutul și de la sfârșitul stagiului.

Stagiile sunt publicate pe site-ul EUROPOL , unde candidații pot să își depună cererile de candidatură.

Mai multe detalii găsești aici.

 

Internship în Audit : EY Romania - București (4 posturi)

 

Programul Junior Professionals in Delegation (JPD), sesiunea 2019 – 2021 : Ministerul Afacerilor Externe

Termenul limită de depunere a candidaturilor la nivel naţional este 31 ianuarie 2019, ora 23:59:59 (ora României).

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia Europeană (COM) organizează Programul Junior Professionals in Delegation (JPD), sesiunea 2019 – 2021.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitaţi pagina de internet a SEAE, la adresa https://eeas.europa.eu.

Criteriile de eligibilitate sunt cele stabilite în Joint Decision of 12.06.2012 establishing a High Level Traineeship Programme in the Delegations and Rules Governing this Programme in Partnership with the Member States of the European Union.

Criterii de evaluare și selecţie: În procesul de evaluare și selecție derulat la nivel național vor fi avute în vedere o serie de criterii precum:

- pregătirea și rezultatele academice;

- experiența profesională;

- motivația participării la acest program;

- limbile străine;

- utilitatea stagiului pentru candidat;

- cunoştinţe în domeniul instituţiilor și politicilor europene;

- cunoaşterea specificului ţării sau a ariei geografice pentru care candidatul optează să îşi desfăşoare activitatea;

- modalităţi concrete de valorificare a experienţei/expertizei dobândite după încheierea programului.

Mai multe informații găsiți aici.

 

 

Internship - Corporate Financial Analyst : Raiffeisen Bank - București, Job la nivel național 

Cerințe:

- Cunoștințe de contabilitate;

- Nivel avansat de cunoaștere a limbii engleze;

- Dorința de a învăța.

Responsabilități:

- Prelucrezi situațiile financiare ale clienților Corporate, folosind tool-urile băncii;

- Analizezi evoluția financiară a clienților, dar și factorii calitativi care caracterizează compania;

- Propui un rating în urma analizei, exprimând astfel clasa de risc pentru client.

 

 

O excelentă oportunitate pentru tinerii absolvenți: Stagii de practică la EIT

Deadline pentru depunerea aplicațiilor: 9 ianuarie 2019

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a lansat un apel pentru depunerea de aplicații în cadrul programului său de stagii de trei până la șase luni, începând cu primăvară anului 2019:

1. The management of the EIT (Office of the Director): The EIT is looking for a trainee ideally with knowledge in the area of EU policies related to the activities of the EIT. The trainee will support the Director’s Office in the administrative tasks and projects related to the activities of the Director’s Office in the day-to-day operations;
2. Communications and Stakeholder Relations Unit (CS): Communications, Graphic Design, Stakeholder Relations;
3. Innovation Communities Unit (IC): The EIT is looking for a trainee in the area of partnerships management. The trainee will support the 
Programme officers and the Grant Assurance officers in managing the portfolio of KIC contracts and grants; 
4. Strategy and Impact Unit (SI): The EIT is looking for a trainee in the area of strategy and impact; 
5. Services and Finance Unit (SF): The SF Unit’s work is carried out by four sections in the areas of Finance, Governance & Human Resources, Procurement and IT & Logistics. The trainee will support any of these sections to implement the portfolio of their tasks.

More informations you can find here.

 

Stagii la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

Termen limită de depunere a candidaturilor: 11 decembrie 2018, 23:00 CET.

Ești absolvent de studii superioare în domenii precum chimie, biologie, științe și tehnologii de mediu, sau în alte domenii, cum ar fi drept, comunicare, finanțe, resurse umane și TIC sau ești angajat în sectorul public sau privat în domenii relevante privind legislația substanțelor chimice? Candidează pentru un post de stagiar la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) până la data de 11 decembrie 2018, 23:00 CET.

Granturi

Stagiarii primesc un grant de aproximativ 1.300 de euro.

Stagiarii care continuă să fie remunerații de angajator sau primesc orice altă subvenție sau indemnizație vor avea dreptul la un grant de la ECHA numai dacă suma pe care o primesc este mai mică decât cea indicată mai sus.

În acest caz, stagiarii vor primi o sumă egală cu diferența dintre venitul lor și grantul acordat de ECHA.

Stagiarii nu beneficiază de asigurare de boală. Persoanele selectate trebuie să dovedească că au o asigurare de accidente și boală valabilă în Finlanda.

Stagiarii trebuie să prezinte o declarație semnata de angajator privind veniturile, cheltuielile și beneficiile.

Stagiarii selectați vor fi invitați să susțină un interviu telefonic și/sau față în față.

Posturile disponibile pentru stagiari pot fi găsite la aici.

 

Ministerul Afacerilor Externe lansează Programul InternshipRO2019EU

Perioada de înscriere: 2.12.2018 – 6.12.2018

Pe parcursul derulării programului, 45 de persoane vor avea oportunitatea să se implice în planificarea, organizarea și desfășurarea activităților de protocol.

Participanții la acest program își vor desfășura activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și vor beneficia de prevederile Legii nr. 176/2018 privind internshipul, inclusiv de dreptul de a primi o indemnizație de internship. Indemnizaţia lunară pentru internship va fi în valoare de 3000 lei brut. Ministerul Afacerilor Externe nu va suporta alte cheltuieli implicate de participarea internilor la acest program.

Durata programului va fi de 6 luni de la data semnării contractului de internshipProgramul de lucru al internilor va fi de maximum 40 de ore de prezenţă în fiecare săptămână, program flexibil, fără a depăși durata maximă prevăzută de legislația în vigoare. Perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Pentru Programul „InternshipRO2019EU” – componenta București candidații trebuie să îndeplinească și următoarele criterii specifice:

- sunt studenți sau absolvenți de studii universitare de licență, într-unul din următoarele domenii de licență: Drept, Științe administrative, Științe ale comunicării, Relații internaționale și studii europene, Științe politice, Sociologie, Științe militare, informații și ordine publică, Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Management, Limbi moderne aplicate, Istorie, Studii culturale;

- cunosc, la nivel avansat, două sau mai multe limbi oficiale ale UE, dintre care una trebuie să fie limba engleză.

Mai multe detalii găsiţi aici.

 

Stagii la Parlamentul European

Ai o diplomă universitară, vrei să lucrezi în capitala Europei și să câștigi experiență? 
Candidează pentru un stagiu de cinci luni la Parlamentul European! 
Perioadă de înscriere: 1 - 30 noiembrie 2018 pentru stagii în perioada 1 martie – 31 iulie 2019. 
Detalii găseşti aici.

 

Junior Key Account Manager : Unilever

Junior Financial Officer : AXI Finance IFN

GROW@HILTI - Graduate Program

 

Internship @ BRD

Eşti potrivit/ă pentru această poziţie dacă: 
• Eşti absolvent studii medii, încadrat la cursurile unei instituţii de învăţământ superior; 
• Ai cunoştinţe generale legate de organizarea şi activitatea unei bănci; 
• Eşti atent/ă la detalii; 
• Ai abilităţi de comunicare, îţi place să lucrezi cu oameni într-un mediu dinamic.

 

Internship plătit la Carrefour: C4 Yourself!

Orașe: București, Job la nivel național

Înscrie-te în program pentru de 3-6 luni de proiecte plătite în programul de internship C4 Yourself!, experiența de care ai nevoie, iar la finalul internship-ului poți rămâne alături de echipă!

Mai multe informații găsești aici.

 

Marketing Internship in a Start-up in Brazil (January) - Following your application an AIESEC member will contact you for more details about the program

Internship Abroad in Start-up in Bulgaria (January) - Following your application an AIESEC member will contact you for more details about the program

 

Internship plătit - Consultant accesare fonduri europene : START BIZ MAG SRL (8 posturi), Expiră 14 Oct 2018

Candidatul ideal:

Consultantul în accesarea finanțărilor nerambursabile oferă servicii integrate de consultanță pentru elaborare și implementarea proiectelor finanțate din instrumente structurale, fonduri guvernamentale și alte surse. Activitatea se va desfășura în București.

Cerințe:

- Studii superioare finalizate sau în curs,

- Competențe și cunoștinte în domeniul accesării fondurilor nerambursabile,

- Cunoștințe de operare PC, în special: Excel, Word și PowerPoint

- Bune cunoștințe de limba Engleză - scris, vorbit, citit;

- Capacitate foarte bună de comunicare, relaționare cu cliențiișsi negociere,

- Cunoașterea legislației în materie și a instrucțiunilor specifice aplicabile proiectelor europene,

- Capacitatea de a respecta termene limită și de a lucra sub presiune,

- Atenție la detalii, bun organizator, capacitate de analiză și sinteză, proactivitate,

- Absolvirea unor cursuri precum: Manager de proiect, Expert achiziții publice, Formator, Expert accesare fonduri nerambursabile, Evaluator proiecte – constituie un avantaj,

- Absolvirea unei facultăți cu profil economic, constituie un avantaj.

Detalii aici.

 

Operator interviu – Locații fixe – Project based : MEDNET Marketing Research Center

Candidatul ideal:

Profilul candidaților:

- abilități de comunicare;

- seriozitate, responsabilitate, amabilitate;

- respectarea instrucțiunilor primite;

- disponibilitate de a lucra timp de 7 zile după un program stabilit în cadrul proiectului.

Responsabilități:

- completarea de chestionare în magazine timp de 7 zile consecutiv;

- respectarea termenelor de culegere a datelor din teren și de predare a tuturor materialelor;

- participarea obligatorie la sesiunile de instruire premergătoare activității de culegere a datelor;

- respectarea normelor de calitate;

- respectarea programul de lucru zilnic pe durata proiectului (6-8 ore/zi).

Beneficii :

- bonusuri în funcție de performanță și pentru continuitate/vechime;

- adeverință practică specialitate - dacă este cazul (valabil pentru studenți);

- flexibilitate în programul de lucru.

 

 

Finance Leadership Trainee Program : Johnson & Johnson

 

European Commission

Open for application: 16/07/2018

Deadline: 31/08/2018 – 12:00 (Brussels time)

Location(s): Brussels (Belgium), Grange (Ireland), Luxembourg (Luxembourg)

Institution/Agency: European Commission

Type of contract: Trainee

The European Commission traineeship programme is open to university graduates, from all over the world.

Traineeships are available in a wide range of fields and offer a great insight into the work of the EU. The content of the job largely depends on the service to which you are assigned. Opportunities are available in the fields of competition law, human resources, environmental policy, communication and many more.

Trainees are given the same sort of tasks as newly-recruited graduates. In practice, that can mean organising working groups and meetings, compiling information and documentation, preparing reports and answering queries, as well as participating in unit meetings and other events. There will also be tasks more specific to the particular department – lawyers in the Commission will be doing quite different things to economists at the Court of Auditors or generalists in the Parliament.

Who can apply: Graduates of any discipline can apply as long as their degree has already been awarded (a transcript can normally be provided if the certificate has not yet been awarded). EU citizenship is not mandatory (a small number of places are reserved for non-EU citizens), but generally knowledge of two EU languages will be required. Work experience and postgraduate education is a plus, but not usually a necessity.

Duration: 5 months

Paid: Yes. 1,176.83 € as of 1st March 2018 and reimbursement of travel expenses.

Starting Dates: 1 March and 1 October

More information you can find here.

 

EUROPEAN PARLIAMENT ROBERT SCHUMAN TRAINEESHIPS

Open for application: 15/08/2018

Deadline: 15/10/2018 - 00:00(Brussels time)

Location(s): Brussels (Belgium), Luxembourg (Luxembourg), Strasbourg (France)

Institution/Agency: European Parliament

Type of contract: Trainee

The Robert Schuman Traineeships for university graduates are intended to enable trainees to build on the knowledge they acquired during their studies and to familiarise themselves with the activities of the European Union and, in particular, the European Parliament.

Who can apply: Graduates who are nationals of an EU Member State or an applicant country, aged 18 or over on their traineeship starting date. Candidates should have a thorough knowledge of one of the official languages of the European Union and should not have been awarded any other traineeship or have been in paid employment for more than four consecutive weeks the cost of which was charged to the European Union budget.

Duration: 5 months

Paid: Yes. Around 1,200 €

Starting Dates: 1 March and 1 October

More information you can find here.

 

Academia de Banking 2018 - program de pregătire plătit

Libra Internet Bank, prin programul “Academia de Banking”, îți oferă ocazia de a face primul pas, într-un cadru sigur, cu coordonate bine stabilite, sub îndrumarea unei echipe formate din profesioniști.

Care este profilul căutat?

Proaspăt absolvenți de studii superioare sau masteranzi ai unei facultăți cu profil economic ;

- Tineri ambitioși, auto-motivati, orientați spre acțiune și rezultate

- Pasionați de vânzări, proactivi, adaptabili ușor la schimbare și inovativi.

Care sunt beneficiile participarii tale in acest program?

- Pe parcursul perioadei de training ești remunerat/a pentru activitatea corespunzatoare unui job full-time;

- Vei beneficia de suportul unui mentor care te va ajuta să îți identifici atât punctele forte cât și competențele și abilitățile pe care le vei putea dezvolta;

- Îți vei extinde rețeaua de contacte personale și profesionale;

- La finalul perioadei de pregătire poți obține un job full-time în cadrul unei sucursale Libra Internet Bank;

- În Libra Internet Bank, anual, cei mai performanți angajati pe poziția de Client Relationship Manager au șansa de a fi promovați în funcția de Branch Manager.

Detalii găsiți aici.

 

Sales Managerial Internship : P&G – Bucharet, nationwide 

Doing a paid internship at P&G is the way to find out more about the company and for the company to get to know you, meaning that a lot of time will be invested in your development. The end of a successful internship with us could find you with a recommendation for hiring immediately or upon completion of your studies.

- Students who are in their final or semi-final year of Bachelor degree and above or following a Master degree, coupled with a Sales interest/passion

- Evidence of passion, leadership and achievements in academic and/or non-academic activities

- Analytical and critical thinking

- Excellent command of the English language both written and spoken;

More informations you can find here.

 

Manager Trainee – McDonald's : Focșani

Ai studii universitare absolvite? Atunci poţi opta pentru poziţia de Manager Trainee – prima treaptă pe scara ierarhică a managementului într-un restaurant McDonald’s.

Detalii aici.

 

InKompass - Programul de Internship al companiei Philip Morris

Ce primești?

- Proiecte reale în diferite departamente, care te vor ajuta să te dezvolți, să trasezi mai ușor drumul carierei tale.

- Mentori care să te îndrume în ceea ce îți dorești să faci după studii.

- Vei avea alocat un COACH, un manager din cadrul companiei noastre, care îți va prezenta proiectul la care o să lucrezi, te va îndruma și îți va oferi feedback constant, ajutându-te în același timp să dezvolți conexiuni și relații cu diferite persoane și departamente din companie.

- Experiența internațională prin lucrul cu echipele Philip Morris din toata lumea.

Cerințe:

- Să fii fluent în limba engleză.

- Student/masterand în penultimul an (dacă ești la facultate cu durata de 4 ani, trebuie să fii în anul 3; dacă ești la o facultate de 3 ani, atunci trebuie să fii în anul 2).

- Si last but not least ... să fii creativ, dornic de a te integra într-o echipa și de a lucra cu noi în această vara și în viitor!

Domeniile în care te poți dezvolta sunt: Vânzări, Digital Marketing, Customer Care, Finanțe, Resurse Umane, IT.

Completează aplicația online.

Mai multe informații găsești aici.

 

International Talent Programme : ING

Dată limită de aplicare: 24 iunie 2018

ING International Talent Programme este un program de 4 ani adresat absolvenților de studii superioare, cu rezultatele academice extraordinare, acțiuni de voluntariat și implicare în diverse activități extracurriculare.

Programul ofera acces la o rețea internațională de tinere talente, training-uri de specialitate, mentoring și multe alte experiențe de învățare.

Absolvenții care trec de etapa de selecție pot alege una dintre urmatoarele arii de dezvoltare:

Retail Banking : reprezinta în ING divizia pentru persoane fizice. Aici, prin job rotation în mai multe departamente, precum Sales, Business Intelligence, Digital Channels etc, vei putea să vezi ce le rezervă viitorul clienților persoane fizice.

Wholesale Banking: este divizia care lucrează cu companii mari (cu cifra de afaceri de peste 100 de milioane de euro) si cu companii multinationale.

Risk : este departamentul care se ocupă de managementul riscului pentru a asigura stabilitatea financiară continuă a companiei, pe toate diviziile specializate ale bancii.

IT : este departamentul care pune cel mai mare accent pe tehnologia financiară de ultimă ora, în dorința de a inova industria de banking.

Financial : este departamentul care aduce aport strategic în procesul de atingere a obiectivelor de business ale companiei

Structura programului ING International Talent Programme:

Onboarding local:

Vei începe cu o introducere extinsă la sediul central ING din București. Aceasta va fi realizată de Talent Managerul local.

Onboarding international:

Vei vizita sediul ING din Amsterdam, timp de 2 săptămâni, pentru un eveniment internațional de integrare în ING, unde vei întâlni alți trainee și manageri.

Vei beneficia de cursuri de formare în domeniul bancar și vei începe să lucrezi la planul personal de dezvoltare.

Primul tău job:

Dupa 12-18 luni de proiecte, vei obține primul tău job.

În fiecare an, vei fi alături de trainee din întreaga lume pentru un eveniment intens de 2 săptămâni într-o locație internațională.

Mai multe informații găsești aici.

 

Internship @ WebDigital

 

Global Graduate Programme Marketing (Trainee): British American Shared Services Europe - Bucharest, nationwide

Whar are you made of?

If you’re driven, passionate and ambitious, Global Graduate Programme will let you achieve your potential. It’s a real job from day one – with world class training, international scope and the chance to reach your potential. You’ll progress from graduate to manager in 12 months, with the opportunity to become an outstanding leader in a world-class business.

For the ambitious, an inspiring journey awaits you here at BAT. Are you up to the challenge?

If you…

•are looking for an international career in Marketing

•have a university degree or equivalent

•min 6 months’ experience of relevant work experience, extracurricular activities as a student or international scholarship

•are driven and ambitious

•are an inspiring and engaging individual

•possess strong intercultural competencies from international experience or personal background

•have strong analytical skills

•are internationally mobile

•speak Romanian & English fluently

.... looking forward for application!

To feel rewarded by the challenge of your role, you will be immediately provided with an attractively positioned salary and benefits package.

More details you can find here.

 

Global Graduate Programme Finance (Trainee) : British American Shared Services Europe - Bucharest, nationwide

Whar are you made of?

If you’re driven, passionate and ambitious, Global Graduate Programme will let you achieve your potential. It’s a real job from day one – with world class training, international scope and the chance to reach your potential. You’ll progress from graduate to manager in 12 months, with the opportunity to become an outstanding leader in a world-class business.

For the ambitious, an inspiring journey awaits you here at BAT. Are you up to the challenge?

If you…

•are looking for an international career in Finance

•have a university degree or equivalent

•min 6 months’ experience of relevant work experience, extracurricular activities as a student or international scholarship

•are driven and ambitious

•are an inspiring and engaging individual

•possess strong intercultural competencies from international experience or personal background

•have strong analytical skills

•are internationally mobile

•speak Romanian & English fluently

.... looking forward for application!

To feel rewarded by the challenge of your role, you will be immediately provided with an attractively positioned salary and benefits package.

More details you can find here.

 

Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2018

Studenții și tinerii absolvenți cu vârsta maximă de 25 de ani la începerea stagiului de practică sunt invitați să aplice pentru cele 200 de locuri disponibile în Guvern, ministere, instituții și autorități publice.

Înscrierile se fac online, până pe 21 mai 2018, iar formularul de înscriere este disponibil aici.

Anul acesta, în Programul de Internship s-au alăturat Guvernului României și alte 55 de instituţii-gazdă.

Programul Oficial de Internship al Guvernului va oferi tinerilor posibilitatea să se acomodeze cu modul de lucru în administraţia publică centrală și să fie implicați în proiecte care să le permită punerea în practică a cunoștințelor dobândite în cursul anilor de studiu. Dincolo de activitatea zilnică, stagiarii vor participa la discuții și întâlniri de lucru cu miniștri, secretari de stat, specialiști în diferite domenii de competență, precum și la training-uri și workshop-uri tematice.

Pe perioada stagiului de practică, internii vor beneficia de o bursă lunară de 1.000 de lei, iar la finalul perioadei de internship vor primi un certificat din partea Guvernului României şi, la cerere, o scrisoare de recomandare din partea tutorilor.

Calendarul de organizare şi desfăşurare a ediţiei 2018 a Programului de Internship este structurat astfel:

- 19 aprilie - 21 mai: depunerea candidaturilor online;

21 mai - 3 iunie: evaluarea candidaturilor;

- 4 iunie -22 iunie: interviuri online;

- 29 iunie: anunţarea rezultatelor;

- 16 iulie: deschiderea Programului de Internship;

- 14 septembrie: închiderea Programului de Internship.

Mai multe informații găsești aici.

 

EURODYSSEY

Termen de înscriere: 06 Aprilie 2018

EURODYSSEY este un program de schimburi între regiunile europene. Acesta oferă posibilitatea tinerilor între 18-30 de ani să beneficieze de cursuri de formare profesională plătite, cu durata cuprinsă între 3-7 luni, într-un mediu de afaceri european. Scopul programului este de a permite tinerilor să câştige experienţă de muncă concomitent cu îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbi străine.

Formare lingvistică : marea majoritate a regiunilor asigură un curs de limbă la sosirea stagiarilor. Acesta poate fi intensiv şi să aibă loc cu trei sau patru săptămâni înainte de plasament sau se poate derula pe o perioadă mai lungă, în paralel cu formarea practică.

Stagiul de practică (stagiatura) : pe parcursul acestei perioade derulată în cadrul unei întreprinderi, beneficiarul ocupă o poziţie definită înainte de începerea plasamentului. Stagiarul/a va respecta programul şi regulile instituţiei gazdă.

Nu este necesară o calificare specială, aplicaţiile primite sunt selecţionate în funcţie de cerinţele mediului de afaceri. Toate cheltuielile sunt plătite. Stagiarii vor primi fie o bursă de la regiunea gazdă, fie un salariu de la firma respectivă, în funcţie de cum se desfăşoară programul Eurodyssey în regiunea respectivă. De asemenea, stagiarii vor beneficia de sistemul de asigurări sociale al regiunii gazdă.

Grupurile ţintă sunt: cei în căutarea unui loc de muncă, tineri absolvenţi, tineri între 18-30 ani. Candidaţii eligibili trebuie să facă parte dintr-o regiune AER (Adunarea Regiunilor Europene) care trimite şi, în acelaşi timp, se obligă să accepte stagiari.

Regiunile care participă la program sunt:

Belgia: Bruxelles, Wallonie
Croaţia: Istrie, Varazdin
Franţa: Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté, Ile de France, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes
Italia: Val d'Aosta
Rhône Alpes
Germania: Baden-Würtemberg
Adjara (Georgia): Adjara
Norvegia: Akershus
Portugalia: Acores, Madere
România: Caraş Severin, Harghita, Hunedoara, Tulcea, Timiş
Spania: Andalucia, Catalunya, Castilla y León, Murcia, Valencia
Elveţia: Jura, Ticino, Valais, Zentral Schweiz / Cantons de la Suisse centrale
Marea Britanie: Devon
Dacă regiunea din care proveniţi nu este membră, puteţi contacta Secretariatul General al EURODYSSEE.

 

Audit Graduate Recruitment 2018 : Deloitte Romania

Location: BucharestCluj Napocanationwide

An Audit Assistant:

- Develops an understanding of the Deloitte audit approach, methodology & tools;

- Establishes working relationships with client personnel;

- Performs analytical review of audit documents;

- Reviews client accounting and operating procedures and systems of internal controls;

- Identifies accounting and auditing issues; perform research to solve issues that arise;

- Exhibits a professional, business-like demeanor;

- Prepares financial statement reports and documentation supporting Deloitte’s audit opinions;

- Designs and perform tests of internal controls;

- Provides recommendations for improved controls and enhanced business efficiency. Pursues ACCA certification and milestone audit induction.

Qualifications:

- 3rd year, fresh graduate or Master student within an economic or technical field, with strong interest towards finance & accounting;

- Very good academic credentials;

- Demonstrated problem-solving skills, initiative and business awareness;

- Strong verbal and written communication skills (Romanian and English);

- Ability to prioritize tasks and work on multiple assignments;

- Ability to work both independently and as part of a team with professionals at all levels.

- Availability for travel.

More informations are here.

 

Sales Internship : Catalyst Solutions

Location: Bucharestnationwide

Expectations from you:

- A friendly and engaging personality;

- Excellent communication skills both written and verbal. You will be, after all, the main promoter of our projects and services;

- English knowledge level – at least B2;

- Perseverance and resilience – you promote high quality services, it’s a matter of getting to the right people;

- Self-discipline, results-driven attitude and a high level of autonomy;

- Strong work ethic and high personal integrity;

- Interest in digital marketing – to be active online and interested in the latest social platforms;

- Basic knowledge of Photoshop/Illustrator would be both useful and appreciated.

What else would you like to know?

- Here are some other areas you will have the chance to learn more about during this internship: Consultative sales, HR Consulting, Employer Branding, Digital Marketing, Project Management.

- The internship is paid;

- Duration: a 12 months internship with the possibility to continue as a full-time employee; The start of the program will be immediately;

- No. of openings: 1

More informations are here.

 

Stagii plătite de formare şi vizite de studiu la Parlamentul European

Data limită: 15 mai 2018 (pentru stagiile care încep pe 1 octombrie).

Parlamentul European oferă diferite stagii de pregătire în cadrul Secretariatului sau pentru a contribui la pregătirea profesională a tinerilor cetăţeni şi la înţelegerea mecanismului de lucru al instituţiei. 

Canditaţii la un stagiu trebuie:

- să fie cetăţeni al unui stat membru al UE sau ai unei ţări candidate;

- să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;

- să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale UE;

- să nu fi beneficiat de un stagiu de pregătire sau să nu fi fost angajat într-o instituţie UE;

- un număr mic de cetăţeni aparţinând unor ţări terţe poate beneficia de stagii de pregătire la Parlamentul European.

Stagiile plătite de formare cuprind: 

1. Burse Robert Schuman, opţiune generală 
2. Burse Robert Schuman, opţiune journalism 

Burse Robert Schuman, opţiune jurnalism - candidaţii trebuie să facă dovada experienţei profesionale, fie prin articolele publicate, fie prin calitatea de membru al unei asociaţii de jurnalişti dintr-un stat membru al Uniunii Europene, fie printr-o diplomă în jurnalism recunoscută în statele membre ale UE sau în ţările candidate.

Stagiile plătite de formare se vor acorda pentru o perioadă de cinci luni.

Vizite de Studiu

Vizitele de studiu au fost concepute pentru a oferi cetăţenilor Uniunii Europene şansa studierii mai în detaliu a subiectelor specifice legate de integrarea europeană, fie prin consultarea documentelor şi arhivelor existente în Biblioteca Parlamentului European, fie prin contactul cu membri ai Parlamentului European sau cu specialişti. Durata maximă a unei vizite de studiu este de o lună.

Detalii găsești aici.

 

 

Internship : ProCredit Bank

Location: Bucharesti, Constanta, Timisoara, nationwide

Requirements:

- Student at University (any field of study, preferably in the 2nd or 3rd year of study or Master),

- Good level of English knowledge,

- Flexibility for participating in international training programmes.

If you identify with the goals and the ethical values of the company, if you are curious about other countries and cultures, in ProCredit Bank as an Intern, you will:

- Find out details related to the business strategy of the Bank and the ethical basis of responsible banking,

- Get practical experience and enjoy teamwork alongside our experts,

- Try out our open-communication environment and decide if you would join us.

Internship details:

- Two-months minimum, flexible schedule,

- Scholarship,

- Employment opportunities.

More informations are here.

 

Corporate Apprentice program : UniCredit Bank – Galați, Constanța, Sibiu

We have big ambitions for our apprentices - challenge yourself by enrolling in a structured internship program for Corporate & Investment Banking division.

You’ll have plenty of support from our colleagues as you validate your banking knowledge. The program offers a comprehensive introduction to the world of financial services and the chance to obtain a full job in our bank.

More informations you can find here.

 

Stagiu de vară remunerat la DLA PIPER

Perioada de practică: 16 iulie – 14 septembrie 2018

Locație: București

Dacă ești student la Drept în anul III, trimite aplicația ta pentru stagiul de vară la DLA Piper București până marți, 20 martie 2018 la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Aplicația poate fi descărcată de la: www.dlapiper.com/en/romania/careers/.

Ca membru al echipei uneia dintre cele mai prestigioase firme de avocatură din lume, vei avea ocazia să lucrezi într-un mediu competitiv, vei putea să îţi asumi un rol activ, să vii cu sugestii constructive și soluții inovatoare.

Formular de înscriere

Afiș

Informații suplimentare găsești aici.

 

12 luni Trainee 2018 - Financiar : HeidelbergCement România S.A.

Profil candidați:

- absolvenți de studii superioare și/sau master, cu rezultate excelente în anii de studii;

- participarea în stagii de internship și cel mult 1-2 ani experiență în domeniu reprezintă un avantaj;

- să aibă foarte bune abilităţi de comunicare și relaționare;

- să dovedească simț practic în abordarea sarcinilor și orientare spre rezultate;

- să aibă capacitatea de a lucra în echipă și abilităţi de rezolvare a problemelor;

- să aibă potențial de dezvoltare personală şi profesională;

- să demonstreze inițiativă, motivație și determinare în atingerea performanței;

- să demonstreze flexibilitate și adaptabilitate;

- să aibă disponibilitate pentru deplasări în țară și străinătate;

- să aibă cunoștințe excelente de limbă engleză;

- să aibă cunoștințe foarte bune de Microsoft Office.

Specializare studii:

Trainee financiar – sediul central Bucureşti:

- Proaspăt absolvent de facultate sau studii de master/ an terminal în programul de master,

- Specializare: Contabilitate și informatică de gestiune/ Administrarea afacerilor/ Finanțe, Asigurări, Banci și Burse de Valori,

- Minimă experiență de 1-2 ani în activitatea de contabilitate financiară și controling constituie un avantaj (inclusiv stagii de internship, practică universitară etc.

Dacă ești interesat de industria noastră și dorești să te alături unei echipe de profesioniști, trimite-ne CV-ul tău până la data de 31 martie 2018.

Mai multe informații găsești aici.

 

Program Internship-Contabilitate : : HeidelbergCement România S.A.

Termen limită: 31 martie 2018

Candidatul ideal : Dacă ești student în an terminal și/sau masterand, ai avut rezultate academice foarte bune și ești interesat de o carieră în această industrie, internship-ul este cea mai bună ocazie să pui în practică cunoștințele teoretice din școală. Noi îți oferim un stagiu plătit, cu normă întreagă, în perioada iulie-septembrie, timp în care vei fi îndrumat permanent de un specialist.

Profil candidați:

- studenţi în ani terminali şi / sau masteranzi;

- rezultate foarte bune în anii de studii anteriori;

- implicarea în proiecte extra-școlare reprezintă un avantaj;

- să arate entuziasm și motivație;

- să aibă bune abilităţi de comunicare și relaționare;

- să aibă capacitatea de a lucra în echipă și abilităţi de rezolvare a problemelor;

- să dovedească simț practic în abordarea sarcinilor;

- să fie perseverenți și dornici să acumuleze noi cunoştinţe şi abilităţi;

- să aibă inițiativă și să se implice activ în procesul de dezvoltare personală şi profesională;

- să manifeste deschidere pentru a primi feedback și a-l folosi în mod constructiv;

- să aibă cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);

- să aibă cunoștințe foarte bune de Microsoft Office.

Specializare studii:

- Anul I/II

- Specializare: Contabilitate și Informatică de Gestiune

Mai multe informații găsești aici.

 

Internship în vânzări - deschis în 80 de orașe din România

Ți-ar plăcea să explorezi lumea vânzărilor, însă nu știi de unde să începi?

Poți aplica pentru programul de internship deschis de EuroGsm.

Pe parcursul celor 3 luni de internship ți se oferă:

- Mentori care să te ghideze din prima zi,

- Un program de inițiere foarte bine structurat, care are ca punct de pornire magazinul virtual EuroGsm,

- Oportunități reale de dezvoltare rapidă.

De asemenea:

- Vei fi implicat în toate procesele de vânzare din magazin, de la promovarea produselor până la interacțiunea cu clientul și finalizarea vânzării,

- Ți se oferă un orar flexibil ca să te poți bucura și de hobby-urile tale,

- Ai posibilitate de angajare.

Mai multe detalii găsești aici.

 

(P) Investment School

Studenții pot completa formularul de înscriere până pe 16 martie, 23:59, accesând acest link.

Investment School este școală gratuită de investiții din România care se adresează studenților pasionați de piețele financiare și investițiiși le oferă tinerilor un context practic în care să își aprofundeze cunoștințele necesare pentru a deveni viitori investitori sau profesioniști. Astfel activitatea sa constă în conferințe susținute de personalități de elită din domeniul investițional și în elemente practice precum workshop-uri, studii de caz, dar și o etapă de trazacționare demonstrativă. Investment School se bazează pe învăţare rapidă, networking şi crearea unor relaţii profesionale.

Proiectul, aflat anul acesta la a 17-a ediție consecutivă, se adresează exclusiv studenților care sunt înscrişi în ciclul de licenţă sau într-un program de master în cadrul facultăţilor cu profil economic aparţinând tuturor centrelor universitare din ţară.

Proiectul se desfășoară în perioada 26-30 martie la Bursa de Valori București.

Mai multe detalii găsiţi pe pagina de facebook a proiectului.

 

12 months paid traineeship at the Financial Mechanism Office (FMO)

Deadline: 4 March 2018.

Start date: 1 September 2018 - 31 August 2019, to nationals of the EU Member States and nationals of the EFTA Member States (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland).

Location: Brussels

Trainees receive a flat monthly allowance (net of taxes) of EUR 1 540.

Eligible applicants should:

• Have a master’s degree in law, economics, statistics, political science, international relations, business administration or other relevant and equivalent experience;
• Have knowledge of standard office IT applications (Microsoft Office);
• Have an analytical mind with ability to draft good quality documents in English;
• Be flexible and motivated;
• Have a work experience of 1-2 years and knowledge of and keen interest in one or more of the priority sectors and/or Beneficiary States would be an advantage.

More informations find here.

 

Training placements at the European Parliament

The European Parliament offers young people who have a secondary-school leaving certificate , obtained before the deadline for applications, corresponding to the level required for entry to university, or who have completed a higher or technical course to an equivalent level, the opportunity to undertake training placements . Priority is given to young people who are required to complete a training placement as part of their course of study, provided that they have reached the age of 18 by the first day of the placement.

Training placements are awarded for periods of between one and four months, with the possibility of exceptions.

General conditions:

• be citizen of a Member State of the EU, or of an applicant country;

• be aged 18 or over on the traineeship starting date;

• have a thorough knowledge of one of the official languages of the EU;

• not have been awarded any other (paid/unpaid) traineeship by or paid employment for more than four consecutive weeks at the expense of the European Union budget

There are three fixed deadlines a year.

1. Non-compulsory training placements

Starting dates and deadlines for non-compulsory training placements:

- Application period: 1 August - 1 October

- Start of placement (max. 4 months): 1 January

- Application period: 1 December - 1 February

- Start of placement (max. 4 months): 1 May

- Application period: 1 April - 1 June

- Start of placement (max. 4 months): 1 September

2. Compulsory training placements

Parliament can accept applicants who meet the general conditions of admission and for whom a training placement is a compulsory requirement:

- as part of a course of study at a university or at an educational establishment of an equivalent standard,

- in high-level vocational training organised by a non-profit-making body (notably public institutes or bodies),

- as a prerequisite for access to a profession,

- subject to the submission of supporting documentation from the body that grants access to the profession in question.

Starting dates and deadlines for receipt of applications for compulsory training placements:

- Deadline for receipt of applications: 1 October

- Start of placement: Between 1 January and 30 April

- Deadline for receipt of applications: 1 February

- Start of placement: Between 1 May and 31 August

- Deadline for receipt of applications: 1 June

- Start of placement: Between 1 September and 31 December

More informations find here.

 

Kaufland Management Program (f/m) în cadrul departamentului Vânzări

Ia parte la această experiență rotațională în cadrul programului și vei avea posibilitatea de a înțelege, pe parcursul celor 12 luni, mecanisme și procese din departamente precum Vânzări, Logistică cât și departamentele din Sediul Central.

Profilul viitorului intern:

• studii universitare finalizate sau în curs de finalizare,

• experiența unei activități de voluntariat sau de coordonare a unei echipe (reprezintă un avantaj),

• cunoașterea fluentă a unei limbi străine (limba germană reprezintă un avantaj),

• permis de conducere (categoria B),

• mobilitate națională de 100%,

• entuziasm,dinamism, perseverență și orientare spre rezultat.

Luând parte la acest program :

• vei lucra îndeaproape cu echipa de management a departamentelor care deservesc funcționarea optimă a magazinelor Kaufland,

• vei realiza deplasări în țară pentru a studia particularitățile magazinelor Kaufland,

• vei asista alături de colegii din departamentul Achiziții la un proces de negociere,

• vei înțelege fluxul mărfii în depozitele logistice și care este importanța transportului în timp util către magazine,

• vei observa coordonarea și gestionarea resurselor umane pentru a obține performanță,

• vei prelua un proiect în cadrul magazinelor noastre, având ca scop analiza și optimizarea de procese,

• vei beneficia de pregatire continuă pentru primul nivel de management în departamentul Vânzări.

Procesul de selecție :

Perioada de selecție va presupune analiza tuturor CV-urilor înregistrate online pe site, pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau pe portaluri de recrutare.

Candidații care vor îndeplini criteriile de selecție, vor primi din partea echipei de recrutare o invitație pentru rezolvarea unei misiuni, urmată de un interviu telefonic.

Următorul pas va fi reprezentat de un assessment center (centru de evaluare) în care vom provoca participanții prin activități practice cu scopul de a urmări punctele forte și abilitățile care îi recomandă pentru acest program.

Etapa finală va consta într-un proces decizional pentru a selecta candidații care se vor alătura echipei noastre.

Mai multe informații găsești aici.

 

Travel Writing Scholarships 2018

Deadline to apply: 28 February 2018, 11 pm Eastern Standard Time (EST)

Aspiring writers from any nationality are invited to submit applications for this travel writing scholarship organised by World Nomads .

Entrants will have to write a 2500 character travel essay about a travel experience around one of the following themes:

- Making a local connection,

- The last thing I expected,

- A decision that pushed me to the edge.

They should also include a personal essay (1,500 character maximum) on why they should be chosen and what the opportunity means to them.

Three writers will win a 14-day travel writing trip in Argentina.

They should be available to be in Argentina for 14 days between 7 th and 21st May 2018.

The scholarships will cover:

- a round-trip airfare from their country of residence to Buenos Aires, Argentina;

- an exclusive travel-writing workshop under the mentorship of New York Times and Outside magazine contributor Tim Neville ;

- $1000 USD stipend to go towards food, activities, transport and accommodation on the 10-day road trip around Argentina region (with some costs for 6 of the 10 days covered by local tour operators Say Hueque);

- 5 nights accommodation;

- reimbursement for the cost of any relevant visas and vaccinations;

- travel insurance for the duration of the trip.

More informations find here.

 

Internship de vară la Banca Mondială

Banca Mondială oferă stagii de practică plătite tinerilor interesaţi să afle mai multe despre problemele economice şi sociale care afectează viaţa oamenilor din întreaga lume. Candidaţii trebuie să aibă o diplomă de absolvire a unei facultăţi şi să fie deja înscriși într-un program de studii universitare de master sau doctorat.

Termene limită:

- Vară (iunie-septembrie): 31 ianuarie

- Iarnă (decembrie-martie): 31 octombrie

Detalii găsești aici.

Succes!

 

Manager Trainee - McDonald's Braila

Daca ai studii universitare absolvite poti opta pentru pozitia de manager trainee, prima treapta pe scara ierarhica a managementului într-un restaurant McDonald’s.

Beneficii:

- Pachet salarial motivant,

- Programe de dezvoltare profesionala.

 

Discover Management Trainee Program

Discover Management Trainee Program este pentru studenții, masteranzii și absolvenții care:

- au o atitudine proactivă şi le place să facă lucrurile să se întâmple,

- au experienţă în activităţi extracurriculare (voluntariat, ONG etc.),

- au o fire analitică şi se întreabă mereu “How does this work?”,

- au maximum 18 luni de experienţă profesională full-time,

- vorbesc fluent limba engleză, astfel încât să poată comunica eficient cu toţi colegii, indiferent de ţară sau continent.

Ce presupune programul Discover?

Discover presupune că, timp de 6 luni de zile, să beneficiezi de un program customizat ce presupune 3 rotaţii în cadrul unor echipe şi departamente diferite (Brand, Marketing, Finance, IT, Data Mining etc.) . În tot acest timp, vei avea alături de tine un buddy şi un mentor, care te vor ajuta pe parcursul procesului de învăţare.

Mai multe informații găsești aici .

 

Stagii plătite la Comisia Europeană

Înscrierea începe cu data de 4 ianuarie 2018.

Stagiarul va primi o alocaţie. Aceasta este în prezent de 1.159,40 Euro/lună. Se decontează cheltuielile de transport, precum și asigurarea de sănătate și accidente. Stagiarii cu dizabilităţi pot primi un supliment la grant.

Comisia organizează de două ori pe an stagii de formare care durează 5 luni, pentru tineri absolvenţi de studii universitare. Nu sunt excluși cei care - în cadrul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii - au obţinut recent o diplomă universitară şi sunt la începutul unei noi cariere profesionale. Perioadele de stagiu încep pe 1 martie şi 1 octombrie, în fiecare an.

​Programul de stagii se adresează absolvenților de studii superioare, din întreaga lume, care:

​- au o diplomă pentru cel puțin 3 ani de studiu (minimum licență);

- cunosc foarte bine engleză sau franceză sau germană (nivel C1/C2 conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine);

- cunosc foarte bine altă limbă oficială a UE (cerința se adresează cetățenilor din țările UE).

Pentru a putea aplica trebuie:

- să fi încheiat primul ciclu de învăţământ superior şi să fi obţinut o diplomă sau echivalentul ei până la data limită de înscriere;

- să nu fi efectuat un alt stagiu (traineeship) în oricare dintre instituţiile europene sau organismele UE.

Pentru depunerea candidaturii trebuie: 
- să completezi şi să trimiţi online formularul de înscriere

- să trimiţi formularul de înscriere (de preferat, cu confirmare de primire) înainte de data limită pentru înscriere.

Cei care au mai efectuat anterior un stagiu de formare la locul de muncă mai lung de 6 săptămâni sau au avut un plasament de muncă (plătit sau neplătit) în oricare dintre instituțiile sau organismele europene sunt excluși din procesul de selecție.

Data limită de înscriere: 31 ianuarie 2018, 12:00 (prânz), ora Bruxelles-ului (pentru stagiile care încep în octombrie 2018 – februarie 2019).

Mai multe informații găsești aici.

Sursa: EURODESK

 

Stagii plătite la Agenția Europeană a Căilor Ferate

Termen de înscriere: 7 ianuarie 2018

Dată finalizare: 31 ianuarie 2018

Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) oferă cursuri de formare la locul de muncă pentru a oferi informaţii despre activitățile agenţiei ERA stagiarilor selectaţi.

Programul se adresează în principal tinerilor absolvenți, fără a exclude pe cei care - în cadrul învățării pe tot parcursul vieții - au obținut recent o diplomă universitară și sunt la începutul unei noi cariere profesionale.

Stagiile sunt organizate de două ori pe an, fiecare pentru o perioadă de 3 până la 5 luni, începând cu martie și octombrie. Cu toate acestea, alte durate pot fi posibile în cazuri excepționale.

Sunt acoperite costurile de călătorie, concediile cu plată şi formare a personalului, plus o sumă lunară de 1.200 de euro.

Sursa: EURODESK

 

Internship plătit în domeniul financiar-bancar : Credius

Cerințe:

- Să fii autodidact și orientat către învățare și dezvoltare profesională;

- Să fii o persoană comunicativă cu bune abilități de prezentare;

- Să fii energic și ambițios!

Responsabilități:

- Gestionarea solicitărilor primite din partea clienților și asigurarea unei bune derulări a fluxurilor operaționale post-vânzare;

- Gestionarea și alocarea sumelor încasate de la client;

- Gestionarea plângerilor/reclamațiilor primite din partea clienților;

- Realizarea calculului creditelor restructurate;

- Păstrarea legăturilor cu clienții companiei;

- Rezolvarea solicitărilor clienților, colaborând strâns cu celelalte departamente implicate pe flux.

Mai multe informații găsești aici.

 

Internship plătit în vederea angajării - Developer producții video speciale

Programul de internship presupune o disponibilitate de 8 ore/zi, se va desfășura în perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018 și va cuprinde 2 etape:

1. Prima etapă (4-15 decembrie 2017) – training

Include training și practică basic producții video speciale.

Participanții nu sunt plătiți în această etapă. 

2. A doua etapă (8-26 ianuarie 2018) – practică

Este valabilă doar pentru cei selectați, pe baza rezultatelor din prima etapă.

Include practică avansată productii video speciale și integrare cu echipa de creație internațională.

Participanții sunt plătiti în această etapă.

Pasiunea pentru fotografie este un plus.

Experiența în grafică / design / animații nu este obligatorie.

Mai multe informații găsești aici.

 

 

Arhiva PROGRAME TRAINEE, VOLUNTARIAT & INTERNSHIP_2016-2017

 

Sus