Erasmus+

Despre

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 care își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.
Erasmus+ oferă posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională prin intermediul proiectelor de mobilitate. Aceste proiecte de mobilitate sunt proiecte instituţionale finanțate prin Erasmus + ce permit realizarea unor activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). Parteneriatele transnaționale între diferite organizații și instituții de educație, formare și tineret au scopul de a coopera și de a construi punți între sistemul educațional și câmpul muncii prin care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe necesare astăzi.
Mai multe informații : http://www.erasmusplus.ro/erasmusplus/ce-este-erasmus-plus

Publicuri
Cui îi este adresat Erasmus+?

Mobilitățile Erasmus + sunt adresate atât beneficiarilor finali ai procesului de învăţare, cât şi profesioniştilor din domeniile educaţie, formare şi tineret care facilitează procesul de învăţare, după cum urmează:
Studenții Universității "Danubius" din ciclurile de licență și masterat;
Cadrele didactice și personalul non-didactic ai Universității "Danubius".

Sus