Prezentare

Vezi REGULAMENTUL CCOC

Ghidarea studenților și a personalului Universității „Danubius" în vederea autocunoașterii, prin utilizarea de tehnici și instrumente specifice;

Sprijinirea studenților și a personalului Universității „Danubius" în utilizarea abilităților/competențelor/deprinderilor proprii, pentru asigurarea creșterii profesionale și personale a acestora;

Încurajarea și sprijinirea studenților și a personalului Universității „Danubius" pentru dezvoltarea de noi abilități/competențe/deprinderi;

Pregătirea studenților și absolvenților Universității „Danubius" pentru integrarea pe piața forței de muncă, prin însușirea modalităților de exploatare a oportunităților de angajare;

Facilitarea accesului studenților și absolvenților Universității „Danubius" la potențiali angajatori prin stabilirea de parteneriate/colaborări cu asociații sindicale, patronale, agenți economici, ONG-uri, care să poată oferi fie locuri de muncă pentru absolvenții universității, fie oportunități de practică;

Eeficientizarea activității didactice prin sprijinirea creșterii personale și profesionale a personalului UDG.

Sus